Ontstaan

Aan de basis van de oprichting van de hulpverleningszone ‘Brandweer Westhoek’ ligt de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Deze zone is een samenvoeging van de historische zones “V” en “Ieper”.

De zone bestaat uit 22 posten verspreid over 18 Westhoekgemeenten die deel uit maken van de hulpverleningszone:

Missie

Brandweer Westhoek is een team dat paraat staat om burgers, bedrijven en instellingen bij te staan met adequate dringende en niet-dringende interventies en preventieve adviezen.

We werken samen binnen en buiten onze organisatie om voorbereid te zijn op elk mogelijk risico.

Kernwaarden

Team

Betrokken, respectvolle, gemotiveerde, resultaatgerichte en fiere personeelsleden.

Adequaat

Continu professioneel opgeleide medewerkers die met aangepaste technieken en materieel de maatschappelijke evoluties volgen en efficiënt gebruik maken van de technologische evoluties en innovaties.

Samenwerken

Gebruik maken van de talenten binnen en buiten onze organisatie, verbindend werken tussen de verschillende schakels in de veiligheidsketen, lokale verankering.

Visie

Reactiesnelheid

Brandweer Westhoek garandeert een tussenkomst binnen de 12 minuten in hoog en middelhoog risicogebied en binnen de 15 minuten in laag risicogebied en dit voor meer dan 85% van de kadastrale objecten binnen de hulpverleningszone.

Netwerk

Brandweer Westhoek bestaat uit een netwerk van posten die allen instaan voor de eerstelijns basisbrandweerzorg 24/24 en 7/7. De basisbrandweerzorg wordt aangevuld met versterkingsmiddelen en zonale specialisaties verdeeld over bepaalde posten rekening houdend met de risicoanalyse.

Innovatief

Brandweer Westhoek maakt gebruik van technologische en innovatieve middelen.

Professioneel

Brandweer Westhoek zorgt voor individuele opleidingstrajecten om alle functies, taken en kaders te voorzien van professioneel opgeleide mensen uitgerust met de recentste technieken, materieel, met aandacht voor de technologische en innovatieve evoluties in ons interventiedomein.

Personeelsleden centraal

Brandweer Westhoek zet zijn personeelsleden centraal. De personeelsleden zijn betrokken in de strategische en operationele doelstellingen. De personeelsleden hebben respect voor hun collega’s binnen en buiten de post en/of zone, de beleidsmensen, de burgers en de maatschappij. De personeelsleden werken mee aan de doelstellingen van de zone en zijn fier deel uit te maken van de hulpverleningszone.

Lokale verankering

Brandweer Westhoek werkt nauw samen met al de gemeenten van de hulpverleningszone zodat er een lokale verankering is tussen het beleid en de operationele werking.

Multidisciplinaire samenwerking

Brandweer Westhoek heeft op frequente basis overleg met politie, medische hulpverleningsdiensten, ziekenhuizen, civiele bescherming, e.d. om de multidisciplinaire samenwerking te versterken.

Betrouwbaar

Brandweer Westhoek is een betrouwbare en waardevolle partner binnen het Netwerk Brandweer, de koepelorganisatie van de 20 Vlaamse hulpverleningszones en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Activiteitenverslagen

In de activiteitenverslagen geeft Brandweer Westhoek een overzicht van de dagelijkse werking en de statistieken van het voorbije jaar.

Jeugdbrandweer Westhoek

De jeugdbrandweer biedt jongeren tussen 12 en 18 jaar de kans om op een speelse manier kennis en ervaring op te doen in het brandweervak, waardoor ze kunnen ontdekken of het iets voor hen is en het tekort aan brandweervrijwilligers kan worden aangepakt.

Lees meer