sdfqsdf

Disclaimer

Gebruik van de website

Brandweer Westhoek besteedt veel aandacht en zorg aan de website en de informatiekanalen en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via de informatiekanalen (telefoon, e-mail, chat of sociale media) tekortkomingen vertoont, zal Brandweer Westhoek al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via het e-mailadres communicatie@brandweerwesthoek.be.  Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen twee werkdagen. Brandweer Westhoek spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Brandweer Westhoek kan echter niet garanderen dat de website of de informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

 

Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van Brandweer Westhoek en op de websites van overheidsdiensten of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website en van de infokanalen kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

De filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Brandweer Westhoek beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Brandweer Westhoek hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de websites en de informatiekanalen beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Cookies

Brandweerwesthoek.be maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.