Dienstverlening

Brandweer Westhoek stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Via het onlineformulier kan je jouw tevreden over onze diensten uitdrukken en een bedanking insturen.  De dankbetuigingen of felicitaties zullen aan de betrokkenen worden overgebracht.

Klik hier

Brandweer Westhoek heeft de ambitieuze missie om onze medemens in nood te helpen door een adequate hulpverlening aan te bieden. Helaas is het mogelijk dat je ontevreden bent over onze hulpverlening (b.v. je wordt niet vriendelijk behandeld, je krijgt geen antwoord, je krijgt onduidelijke informatie, …). Dan kan je klacht indienen bij de klachtenbehandelaar.

 

We raden je wel aan om eerst de betrokken dienst te contacteren. Mogelijk gaat het om een klein probleem of misverstand dat snel opgelost kan worden. Lukt dat niet of blijf je toch nog met een gevoel van ontevredenheid zitten, dan kan je altijd de klachtenbehandelaar contacteren. Het onlineformulier komt rechtstreeks bij de klachtenbehandelaar terecht, die de klacht met de grootste discretie behandelt.

 

Je kan terecht bij de klachtenbehandelaar voor klachten over de diensten van Brandweer Westhoek. Klachten worden niet behandeld als:

 • Het niet gaat over Brandweer Westhoek
 • De feiten dateren van meer dan een jaar geleden
 • Er een gerechtelijke procedure loopt over het probleem

Klik hier

Je kan terecht bij de klachtenbehandelaar voor klachten over de diensten van Brandweer Westhoek. Klachten worden niet behandeld als:

 • Het niet gaat over Brandweer Westhoek
 • De feiten dateren van meer dan een jaar geleden
 • Er een gerechtelijke procedure loopt over het probleem

Facturen

Het tarief voor een ambulancetussenkomst is vastgelegd bij wet op 60 €* per patiëntcontact.  Deze zijn volledig ten laste van de patiënt en kunnen niet teruggevorderd worden van het ziekenfonds. *Bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De wettelijke bepalingen voorzien duidelijk dat de vervoerde persoon de kosten moet dragen; als achteraf blijkt dat de verantwoordelijkheid bij een andere persoon ligt moeten de kosten via uw verzekering teruggevorderd worden.  De vervoerde persoon betaalt eerst de volledige som.

De mutualiteit komt in de nieuwe tariefregeling niet meer tussenbeide voor de door u ontvangen factuur.  In geval u over een hospitalisatieverzekering beschikt, dient u best de factuur in bij uw makelaar binnen.

Indien u de factuur of de bijlage verloren bent, dan bezorgen we u graag een duplicaat.  Dit kan zowel per post als per e-mail. U kunt deze aanvragen per mail naar [email protected] of telefonisch op het nummer 058 60 39 18

In dit geval neemt u telefonisch contact op met de dienst boekhouding (058 60 39 18).  Mits grondige motivatie en goedkeuring door de Bijzondere Rekenplichtige kan de opleg met een afbetalingsplan afbetaald worden.  Dit kan via [email protected] aangevraagd worden.

De factuur staat altijd op naam van de patiënt. Je neemt best met je werkgever contact op om na te gaan wat de volgende stappen zijn.

Het blijft natuurlijk jouw verantwoordelijkheid dat de factuur binnen de gestelde betaaltermijn betaald is.

Heb je een hospitalitatieverzekering? Neem zeker contact op met de verzekering, vaak is het vervoer met de ambulance voorzien in de polis. Het bedrag dat je terugvindt op de factuur is het bedrag waarin reeds de tussenkomst van het ziekenfonds verwerkt is.

Je ontvangt een factuur zodra er contact geweest is tussen de ambulancier en de patiënt.

De melder heeft ingeschat dat er hulp nodig was en zijn burgerplicht gedaan door de ambulance te bellen. U bent gehouden om deze factuur te betalen. Bent u van oordeel dat deze persoon dat onterecht heeft gedaan, dient u bij de politie klacht neer te leggen.

Interventieverslagen

Elke persoon die rechtstreeks betrokken is bij de interventie:

 • betrokken partij,
 • vertegenwoordiger van de betrokken partij (raadsman, voogd, …),
 • verzekeringsmaatschappij van de betrokken partij.

Andere administratieve diensten zoals de politie of de gemeente hebben ook het recht om een interventieverslag te vragen.

Op het interventieverslag zal je volgende gegevens terugvinden:

 • Oproepgegevens
 • Plaats, naam, straat en gemeente van de tussenkomst
 • Aard v/d tussenkomst
 • Type gebouw
 • Acties
 • Uitruktijden
 • Andere aanwezige diensten

Het verslag beschrijft niet de grootte van de schade. (Vermoedelijke) oorzaken worden NOOIT vermeld op het afgeleverde interventieverslag.

De minimumtermijn voor het afleveren van het interventieverslag is één week na de aanvraag.  Op voorwaarde dat het verslag al werd opgemaakt door de betrokken brandweerpost.

Er is geen enkele vergoeding verschuldigd. De aanvraag van een interventieverslag is gratis.

Verslagen met medische gegevens van een ambulancerit worden niet afgeleverd.

Soms vragen verzekeringsmaatschappijen gedetailleerde overzichten van andere stormschadegevallen of wateroverlast in jouw buurt. Daar het oplijsten van deze informatie een tijdrovende bezigheid is, kan er enkel een globaal overzicht gegeven worden van het totaal aantal weergerelateerde interventies in de volledige hulpverleningszone.

Net zoals elke andere hulpverleningszone hebben wij een historische lijst opgesteld met alle plaatsen waar er een brandweerkazerne is, waar er ooit een brandweerkazerne was, waar er mogelijk geoefend werd met schuim en waar er geblust werd met schuim. Deze lijst werd gebruikt door OVAM om de “PFAS-kaart Vlaanderen” op te stellen, daarin kunt u (niet enkel voor onze sites) opvolgen op welke locaties de maatregelen al dan niet zijn opgeheven.

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente

Aangezien de wettelijke bewaartermijn van interventieverslagen slechts 10 jaar is, is er geen mogelijkheid dat we nog meer informatie zullen toevoegen aan deze kaart in de toekomst.

De toepassing van blusschuim is zeer beperkt, enerzijds door de hoge kostprijs maar anderzijds en vooral omdat de bluskracht van water bijna altijd groot genoeg is om zelfs zeer grote branden onder controle te krijgen.

De meerwaarde van (PFAS-houdend) blusschuim zit bijna uitsluitend bij grote vloeistofbranden. Brandweer Westhoek is een laagrisico-hulpverleningszone, dit soort branden komt bij ons dan ook niet voor waardoor PFAS-houdend blusschuim bij ons niet voorradig is, minstens sinds de oprichting van de hulpverleningszones in 2015.

Indien u nog bijkomende vragen hebt, dan mag u contact opnemen met [email protected], hij fungeert als SPOC binnen Brandweer Westhoek in het kader van het PFAS-dossier

 • Wanneer u geen betrokken partij was op het moment van de interventies, kan er geen overzicht worden bezorgd.
 • Aangezien de wettelijke bewaartermijn van interventieverslagen slechts 10 jaar is, is er geen mogelijkheid dat er een lijst wordt afgeleverd met eerder plaatsgevonden interventies.