Jeugdbrandweer Westhoek

Waarom een jeugdbrandweer?

De jeugdbrandweer speelt een cruciale rol in het antwoord bieden op de voortdurende technologische ontwikkelingen en de groeiende behoefte aan nieuwe brandweervrijwilligers. Het tempo waarin technologieën evolueren is snel, en daarmee gepaard gaan nieuwe uitdagingen en taken voor brandweerkorpsen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, biedt de jeugdbrandweer een waardevolle oplossing. Binnen een jeugdkorps krijgen jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar op een speelse manier inzicht in het brandweergebeuren. Vaak ontstaat hun interesse in de brandweer door het bijwonen van demonstraties of open dagen, of doordat ze een familielid hebben dat actief is bij de brandweer. Bij de jeugdbrandweer wordt deze interesse verder ontwikkeld en verdiept.

Naast het aanleren van technische vaardigheden is er ook veel aandacht voor het stimuleren van waarden zoals samenwerking, hulpvaardigheid, respect voor anderen, en het belang van leren van elkaar. Deze waarden zijn gericht op de toekomstige brandweertaken en vormen een solide basis voor de jongeren.

Gedurende een periode van ongeveer zes jaar zijn de jongeren lid van de jeugdbrandweer. In die tijd doen ze waardevolle ervaring en kennis op over alle aspecten van het brandweervak. Dit stelt hen in staat om snel te ontdekken of de brandweer iets voor hen is, of juist niet. Bovendien kunnen de instructeurs hen ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze en begeleiden ze hen bij het aanwervingsproces van de hulpverleningszone.

Door de jeugdbrandweer in te zetten als een leeromgeving waar jongeren kunnen groeien en ontdekken, worden ze voorbereid op de complexe taken die de brandweer met zich meebrengt. Dit helpt niet alleen om de tekorten aan brandweervrijwilligers aan te pakken, maar ook om gemotiveerde en goed opgeleide brandweerlieden voor de toekomst te waarborgen. De jeugdbrandweer is een belangrijke schakel in het versterken van de brandweergemeenschap en het creëren van een solide basis voor de brandweerzorg in de samenleving.

Waar is er een jeugdbrandweer in de Westhoek?

Jeugdbrandweer Westhoek bestaat uit zes jeugdbrandweergroepen verspreid over de volledige hulpverleningszone.  Er is een jeugdbrandweer in de brandweerposten van

Aanwervingsvoorwaarden

Jongeren die wensen lid te worden van een jeugdbrandweergroep dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Belg of burger van E.E.R. of Zwitserland (identiteitskaart).
  • Wonen in een stad of gemeente binnen de hulpverleningszone zelf of binnen de 8 kilometer van een zonale brandweerpost.
  • Schriftelijke toestemming van de ouders of voogd aan de hand van onderstaand inschrijvingsformulier.
  • Minimum 12 jaar zijn en maximum 17 jaar zijn op datum van inschrijving.
  • Verklaring medische geschiktheid door de huisarts. (klik hier om te downloaden)

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Jeugdbrandweer

Gegevens toekomstig jeugdlid

Gegevens ouders

Inschrijving

Wensen het toekomstig jeugdlid in te schrijven bij

Kadetopleiding

Naast de klassieke jeugdbrandweerwerking is er de mogelijkheid tot het volgen van een kadetopleiding bij een erkend brandweeropleidingscentrum. 

Lees meer