Waarvoor kan je allemaal bij de brandweer terecht?

Brandweer Westhoek heeft als kerndoel het aanbieden van snelle en adequate hulp. Dat kunnen we opsplitsen in verschillende diensten. De opdrachten van onze brandweerposten zijn wettelijk vastgelegd en zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden maar omvatten een grote waaier aan tussenkomsten:

  • Interventies bij brand en ontploffing
  • Technische hulpverlening
  • Dringende medische hulp
  • Incidenten gevaarlijke stoffen
  • Preventie
  • Vervuiling
  • Overstromingen
  • Wespenverdelging

Naast de tussenkomsten naar aanleiding van een noodsituatie, kunnen burgers en bedrijven ook terecht voor bijkomende diensten zoals bvb advies inzake brandpreventie, informatie omtrent brandvoorkoming voor ondernemingen en interventiedossiers.  Via onderstaande knoppen kunt u hierover meer te weten komen alsook de tarieven raadplegen voor de dienstverlening van Brandweer Westhoek.