sdfqsdf

Diensten

Waarvoor kan je allemaal bij de brandweer terecht?

Brandweer Westhoek heeft als kerndoel het aanbieden van snelle en adequate hulp. Dat kunnen we opsplitsen in verschillende diensten. De opdrachten van onze brandweerposten zijn wettelijk vastgelegd en zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden maar omvatten een grote waaier aan tussenkomsten:

 • Interventies bij brand en ontploffing
 • Technische hulpverleningswerkzaamheden
 • Dringende medische bijstand
 • Preventie
 • Vervuiling
 • Overstromingen
 • Wespen

 

Tarieven

De volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd door de hulpdiensten:

 • De interventies betreffende bestrijding van brand en ontploffing;
 • De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
 • Bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen;
 • De coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
 • De waarschuwing aan de bevolking;
 • De interventie naar aanleiding van een loos alarm;
 • De internationale opdrachten van de civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;
 • De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft.

 

Voor de overige opdrachten wordt een vergoeding aangerekend. Om een overzicht te verkrijgen van de verschillende diensten en de tarieven kan je het volledige retributiereglement er op na slaan.