De volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd door de hulpdiensten:

  • De interventies betreffende bestrijding van brand en ontploffing.
  • De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden.
  • Bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen.
  • De coördinatie van de hulpverleningsoperaties.
  • De waarschuwing aan de bevolking.
  • De interventie naar aanleiding van een loos alarm.
  • De internationale opdrachten van de civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling.
  • De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft.

 

Voor de overige opdrachten wordt een vergoeding aangerekend. Om een overzicht te verkrijgen van de verschillende diensten en de tarieven kan je het volledige retributiereglement er op na slaan. (klik hier)