ZONECOMMANDANT

De zonecommandant is de eindverantwoordelijke voor de leiding, de organisatie en het beheer van de hulpverleningszone. De zonecommandant is belast met het strategisch beleid op inhoudelijk en uitvoerend vlak, onder leiding van de zoneraad, het college en de voorzitter. Hij vertegenwoordigt de hulpverleningszone ten aanzien van interne en externe stakeholders. De zonecommandant is tevens operationeel inzetbaar en verzekert de strategische coördinatie in noodsituaties.

Kolonel Kristof Dorné
Zonecommandant

T. 058 60 39 00

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING | ZONESECRETARIS

De directeur bedrijfsvoering/zonesecretaris staat in voor de algemene leiding van de administratieve en logistieke (niet-operationele) diensten van de hulpverleningszone en staat aan het hoofd van het administratief en logistiek niet-operationeel personeel. De directeur bedrijfsvoering bereidt de dossiers voor die aan de zoneraad en het zonecollege worden voorgelegd. De directeur bedrijfsvoering staat in voor de notulering van de zittingen van de zoneraad en het zonecollege. De directeur bedrijfsvoering staat onder het rechtstreekse gezag van de zonecommandant. De directeur bedrijfsvoering staat de zonecommandant bij in de uitvoering en de communicatie van beleidsbeslissingen.

Directeur Bedrijfsvoering | Zonesecretaris

T. 058 60 39 00
E. [email protected]

BIJZONDERE REKENPLICHTIGE

De bijzondere rekenplichtige beheert de financiële middelen van de hulpverleningszone. Hij is er persoonlijk aansprakelijk voor dat de ontvangsten van de hulpverleningszone worden geïnd en dat de regelmatig betaalbaar gestelde uitgaven worden gedaan. Hij voert het budgettair en financieel beheer van de hulpverleningszone uit.

Stefaan Vandecasteele
Bijzondere rekenplichtige

T. 058 60 39 00
E. [email protected]