De financiële dienst staat in voor voeren van de boekhouding van de hulpverleningszone, conform de wettelijk voorziene procedures, teneinde op elk ogenblik een correcte, boekhoudkundige weergave te hebben van de realiteit. Deze dienst staat onder supervisie van een bijzonder rekenplichtige. U kan bij deze dienst terecht voor uw vragen i.v.m. het retributiereglement,  facturen, erkentelijkheidspremies, … .

Algemeen contactadres: [email protected]

 

TEAM

  • Pieter Demeulemeester, Diensthoofd Financiën
  • Heidi Lermyte, administratief medewerker
  • Philip Pannier, administratief medewerker