08.11.2023

Wateroverlast – IJzerbekken

Naar aanleiding van de overvloedige regen van de voorbije dagen werd op 9 november de provinciale fase afgekondigd.  Voor de Westhoek blijft deze fase van toepassing tot vandaag 24 november om middernacht.

 

GEËVACUEERD EN JE WENST TERUG TE KEREN NAAR HUIS?

Nog een beperkt aantal woningen zijn nog onbereikbaar.  Wil je weten of je terug kan, neem contact op via het nummer 051 46 08 91.

UPDATES

24 november 2023

15:00

Sinds 9 november was de provinciale fase voor de wateroverlast in de Westhoek van toepassing. Na de intense neerslag van 14 november kreeg de fase een uitbreiding naar de volledige provincie West-Vlaanderen.  De gouverneur besliste over die provinciale coördinatie in overleg met de burgemeesters van alle betrokken gemeenten.  Ze was vooral van belang om bovenlokale middelen op te vorderen en deze optimaal en efficiënt in te zetten.  Op woensdag 22 november hield hij de provinciale fase nog aan omdat de waterpeilen op de IJzer en de situatie aan de winterdijk in Woumen (Diksmuide) nog kritiek waren.

Vandaag (24 november) besliste de gouverneur, samen met de crisiscel dat de provinciale fase om middernacht beëindigd wordt. Op het terrein blijft de situatie van nabij verder opgevolgd worden.   De burgemeesters van de gemeenten met wateroverlast nemen de nazorg nu verder voor hun rekening.

 

Meteo

Het KMI voorspelt voor de komende dagen nog regen, met een prognose van 2 tot 8 mm in de regio van de Westhoek (en Noord-Frankrijk).  Deze neerslaghoeveelheid is  niet van die omvang dat ze nog kritieke overstromingen veroorzaakt.

 

Waterpeilen

De waterbeheerders bevestigen dat de waterpeilen sinds een aantal dagen op de kwetsbare punten langs de IJzer dalen.  In de vallei van de Heulebeek was dit al langer zichtbaar.

Door de voorspelde slechts beperkte neerslag in de komende 48 uur kan de situatie in het IJzerbekken verder gunstig evolueren. Daar staat tegenover dat vandaag en tijdens het komende weekend aan de kust verhoogd laag- en hoogwater verwacht wordt, waardoor de verdere afwatering vanuit het IJzerbekken wel wat trager zal verlopen.

Er werd daarom beslist dat het komende weekend de maximale pompcapaciteit zal ingezet worden om de opzet van 1 meter bij laagwater door het aankomende stormtij  en de noordwestenwind te compenseren.

 

Einde provinciale fase

De combinatie van weersvoorspellingen die niet langer wijzen op kritieke overstromingen en de dalende waterpeilen was doorslaggevend om de provinciale fase te beëindigen.  Uiteraard blijft de situatie op het terrein wel verder opgevolgd worden. Dit blijft sowieso het geval tot dat het peil  van het Blankaartbekken opnieuw op 3,10  TAW staat.

 

Nazorg

Algemeen

Het in de regio geëvacueerde vee kan pas terugkeren naar de boerderijen vanaf vrijdag 1 december 2023.

De pompen op het terrein blijven voorlopig ter plaatse, ook wanneer ze niet langer continu in werking zijn. Op die manier kan er indien nodig snel geschakeld worden.

Er wordt geadviseerd om de zandzakken aan de woningen die in de gebieden liggen waar het waakpeil nog steeds overschreden is, veiligheidshalve nog te laten liggen.  De zandzakken op het openbaar domein blijven hoe dan ook nog een tijdje liggen.

 

Door de gemeentebesturen

De burgemeesters volgen nu elk voor hun gemeente de verdere nazorg op die moet gebeuren.

Zij zorgen er ook voor dat hun getroffen bewoners ondersteuning krijgen.  Dit is al zeker het geval door de begeleiding die zij voorzien in de melding van schade aan het Vlaamse Rampenfonds, door een afhaalbeleid te voorzien voor de zandzakken aan de woningen, door verduidelijking over de afvalverwerking,…

 

Infovergaderingen na de wateroverlast

De gouverneur organiseert samen met de getroffen gemeentebesturen 2 infosessies voor de bewoners, namelijk:

 1. Een infosessie voor de getroffen bewoners in de Westhoek  –  op  4 december om 18u30  in CC Het Kruispunt in Diksmuide (Maria Doolaeghestraat 2)
 2. Een infosessie voor de getroffen bewoners aan de Heulebeek   –  op 11 december om 20u00  in het gemeentehuis Ledegem (Rollegemstraat 132)

 

Hart onder de riem aan betrokken bewoners en bedanking aan alle betrokken diensten

De gouverneur leeft enorm mee met de bewoners van wie hebben en houden werd bedreigd of aangetast door de watersnood.  Hij begrijpt dat dit voor angstige en moedeloze momenten heeft gezorgd.  Daarnaast is hij getroffen door de vele steunbetuigingen die naar de hulp- en interventiediensten uitgingen. Maar ook door de solidariteit die heerste onder de bewoners die elkaar spontaan hielpen.

Hij wil iedereen die mee hielp in de strijd tegen de waterellende bedanken: de brandweer, de medische en psychosociale diensten, de politie, de logistieke diensten, de communicatiepartners, de burgemeesters, de noodplanningscoördinatoren, de waterbeheerders, het KMI, de burgers ten opzichte van elkaar…

De gouverneur heeft tot slot de opdracht aanvaard van de Vlaamse overheid om als voorzitter van de taskforce op te treden.  Deze taskforce moet structurele oplossingen voor de wateroverlast uitwerken.  Hij hoopt zo mee aan de kar te kunnen trekken zodat de noodzakelijke acties worden ondernomen naar de toekomst toe, en dit zowel op de korte als op de langere termijn.

24 november 2023

09:00

Meteo

Vandaag en vannacht wordt het bewolkt met buien (1-3 mm) die zich vanaf het Noorden langzaam uitbreiden naar een groot deel van het land. Morgen zaterdag wordt zeer wisselvallig met vaak buien. Pas zondag wordt het in de loop van de dag droger. Maandag volgt dan een nieuwe neerslagzone die tegen de avond ook in het westen kan overgaan in smeltende sneeuw.

Ook de daarop volgende dagen blijven (winterse) buien mogelijk en pas volgende donderdag lijkt het overwegend droog te blijven.

Waterpeilen

Door de verwachte slechts beperkte neerslag in de komende 24 uur kan de situatie in het IJzerbekken verder gunstig evolueren. Daar staat tegenover dat vandaag en tijdens het komende weekend aan de kust verhoogd laag- en hoogwater verwacht wordt waardoor de afwatering vanuit het IJzerbekken trager zal verlopen.

De peilen en afvoeren op de bovenlopen van de IJzer en in Frankrijk zijn aan het dalen. Dat is ook het geval in Haringe, Roesbrugge, Lo-Fintele en Woumen.

In Haringe zal het peil vandaag onder de waakdrempel dalen. In Lo-Fintele en Woumen daarentegen blijft het peil nog minstens een week boven de waakdrempel. Ook op het Kanaal Duinkerke – Nieuwpoort (opwaarts Veurne) schommelt het peil nog tussen de pre-waak- en de waakdrempel.

Er wordt nog steeds zoveel mogelijk water afgevoerd via Frankrijk zodat het Lo-kanaal maximaal kan blijven ingezet worden voor de afvoer van water uit de IJzer.

Door de hoge IJzerpeilen blijven er zich omvangrijke overstromingen voordoen in het mondingsgebied van de onbevaarbare waterlopen en blijft de Blankaart als een natuurlijk buffergebied gevuld. Doordat de IJzerpeilen nu aan het dalen zijn, zal ook het peil in de Blankaart kunnen dalen.

Ook in de rest van Vlaanderen zijn de peilen nog hoog. Lokale buien kunnen er dus snel voor verhoogde waterstanden zorgen.  Met het aankomende droge weer zullen de waterlopen wel verder stabiliseren. Op de langere termijn (10 dagen) worden vanuit de onbevaarbare waterlopen geen kritieke overstromingen meer verwacht.

De waterbeheerders blijven de toestand op het terrein op de voet verder opvolgen.

 

Provinciale fase

De provinciale fase is op dit moment nog steeds van kracht.

Deze namiddag komt de provinciale crisiscel online samen om te beslissen of die aangehouden blijft.

 

Geëvacueerde burgers in de Westhoek

Drie woningen zijn momenteel nog steeds niet toegankelijk via de weg.

 

Infovergaderingen na de wateroverlast

De gouverneur organiseert samen met de betrokken gemeentebesturen twee infosessies over de wateroverlast voor getroffen bewoners.

 • De infosessie voor de Westhoek gaat door op maandag 4 december om 18u30 in het cultureel centrum Kruispunt in Diksmuide.
 • De infosessie voor de Heulebeek gaat door op maandag 11 december om 20u00 in het gemeentehuis van Ledegem.

 

Overzicht telefoonnummers

 • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket 1722.be of bel 1722
 • Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden
 • 051 46 08 91 (24/7) voor wie geëvacueerd werd en wil weten of een terugkeer veilig en    mogelijk is.

23 november 2023

11:00

Meteo  

In het westen van het land wordt vandaag vooral grijs weer verwacht met vanaf deze avond kans op motregen.  De westelijke wind is matig en aan zee soms vrij krachtig met lokale windstoten tot 50 km/u.
Vannacht verwacht het KMI vanaf het noorden perioden van regen. Later volgen nog enkele buien.  De neerslagverwachting bedraagt minder dan 1 mm in het westen wat vrij beperkt is.
Vanaf vrijdag komen er opnieuw buien onze richting uit, waarbij vooral zaterdag een wisselvallige dag zou worden met regelmatig regenbuien. Zondag zou het opnieuw wat droger worden.

Waterpeilen  

De voorbije 24 uur viel er boven het IJzerbekken geen neerslag. Ook voor de komende 24 uur wordt geen neerslag van betekenis verwacht, waardoor de situatie verder gunstig kan evolueren. Voor het einde van de week en tijdens het weekend worden aan de kust verhoogde laag- en hoogwaters verwacht, wat de algemene afwatering van het IJzerbekken zal vertragen.

De peilen en afvoeren op de bovenlopen van de IJzer en de zijbeken in Frankrijk zijn dalend. Ook in Haringe, Roesbrugge, Lo-Fintele en Woumen zijn afvoer en waterpeilen aan het dalen.  Het peil in Haringe zal in de nacht van vrijdag naar zaterdag onder de prewaakdrempel dalen. De peilen aan Lo-Fintele en in Woumen blijven nog zeker een week boven de waakdrempel.

Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (opwaarts Veurne) schommelt het peil tussen de pre-waak- en de waakdrempel. Er wordt in de mate van het mogelijke afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-kanaal maximaal ingezet worden voor het afvoeren van water uit de IJzer.

Door de hoge IJzerpeilen blijven er zich overstromingen voordoen in het mondingsgebied van de onbevaarbare waterlopen en blijft de Blankaart als natuurlijk buffergebied nog steeds gevuld. Door het dalen van de IJzerpeilen zullen de peilen in de Blankaart ook gaan dalen.

De waterbeheerders blijven de toestand op het terrein verder opvolgen.  Op basis van de weersverwachtingen worden er geen kritieke overstromingen meer verwacht.

Provinciale fase 

De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen blijft (voorlopig) aangehouden tot en met vrijdag 24 november 2023.  Dit omdat het waterpeil in het IJzerbekken en aan de winterdijk nog hoog staat (4,6 meter TAW) en nog verder structureel moet zakken.  Maar ook om de getijdenwerking nauw te kunnen opvolgen. Dit laatste is nodig omdat er door het aankomende doodtij in de gaten moet gehouden worden dat er nog steeds maximaal kan geloosd worden in zee.

Vanavond is er opnieuw een overleg tussen de provinciale crisiscel en de waterbeheerders om de algemene situatie – op vooral de IJzer en haar zijrivieren – te bespreken.

Geëvacueerde burgers in de Westhoek 

Met uitzondering van 3 woningen deed de brandweer Westhoek samen met Fluvius de nodige controles.  Die woningen werden ook terug veilig voor bewoning verklaard.   De resterende (3) woningen zijn momenteel nog niet toegankelijk.  Deze controles zijn uitgesteld tot het moment dat de woningen terug bereikbaar zijn.

Infovergaderingen na de wateroverlast 

De gouverneur organiseert samen met de betrokken gemeentebesturen twee infosessies over de wateroverlast voor getroffen bewoners.

 • De infosessie voor de Westhoek gaat door op maandag 4 december om 18u30 in het cultureel centrum Kruispunt in Diksmuide.
 • De infosessie voor de Heulebeek gaat door op maandag 11 december om 20u00 in het gemeentehuis van Ledegem.

Overzicht telefoonnummers  

 • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket www.1722.be of bel 1722
 • Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden
 • 051 46 08 91 (24/7) voor wie geëvacueerd werd  en wil weten of een terugkeer veilig en mogelijk is.

22 november 2023

08:00

Meteo

De voorbije 24 uur viel er boven het IJzerbekken 0 tot 5 mm regen.

Vandaag blijft het droog  met een matige wind die draait van het NO naar het ZW. Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe maar blijft het op wat gedruppel na droog.   De wind neemt wel verder in kracht toe.  Ook op donderdag zou het nog droog blijven.

Vanaf vrijdag komen er opnieuw regelmatig buien onze richting uit, waarbij vooral zaterdag een wisselvallige dag zou worden met regelmatig regenbuien. Zondag zou het opnieuw wat droger worden.

Waterpeilen

Na de regen van de voorbije dagen en de toenames van gisteren vertonen de peilen en afvoeren op de bovenloop van de IJzer en in Frankrijk momenteel een duidelijke daling.

Meer afwaarts (in Haringe en Roesbrugge) zijn de peilen ondertussen gestabiliseerd, en is er ook al een licht dalende trend waar te nemen.

In Lo-Fintele staat het waterpeil momenteel net onder de alarmdrempel. Een daling wordt pas verwacht vanaf woensdagavond of -nacht.

In Woumen blijft het waterpeil momenteel stabiel (huidige waarde 4.70 m TAW). Hier is de verwachting dat het peil pas zal beginnen dalen vanaf woensdagnacht of donderdagochtend.

Door de hoge IJzerpeilen blijven er zich omvangrijke overstromingen voordoen in het mondingsgebied van de onbevaarbare waterlopen en blijft de Blankaart als natuurlijk buffergebied nog gevuld. Verwacht wordt dat nu de daling van de IJzer zich heeft ingezet, ook de peilen in de Blankaart zullen gaan dalen.

Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort schommelt het peil rond de waakdrempel. Er wordt nog steeds in de mate van het mogelijke afgevoerd via Frankrijk zodat het Lokanaal maximaal kan ingezet worden voor het afvoeren van water uit de IJzer.

Op de Leie in Menen wordt nu een afvoer van ongeveer 100 m³/s gemeten. Door de regen van de voorbije dagen kan dit nog geruime tijd zo hoog blijven. De wateroverlast aan de Heulebeek is onder controle.

De waterbeheerders houden de toestand op het terrein verder op.  Lokale buien kunnen immers nog steeds snel voor verhoogde waterstanden zorgen, waardoor waakzaamheid geboden blijft. Dankzij de huidige drogere periode zullen de waterstanden wel geleidelijk verder stabiliseren en worden er geen kritieke overstromingen meer verwacht vanuit de onbevaarbare waterlopen.

Provinciale fase

De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen blijft (voorlopig) aangehouden tot en met vrijdag 24 november 2023.  Dit omdat het waterpeil in het Ijzerbekken en aan de winterdijk nog te hoog staat (4,7 meter TAW) en nog verder structureel moet zakken.  Maar ook om de getijdenwerking nauw te kunnen opvolgen. Dit laatste is nodig omdat er door het aankomende doodtij in de gaten moet gehouden worden dat er nog steeds maximaal kan geloosd worden in zee.

Geëvacueerde burgers in de Westhoek

Vandaag worden opnieuw geëvacueerde woningen gecontroleerd door een team van de brandweer en netbeheerder Fluvius om na te gaan of deze terug veilig en bewoonbaar kunnen verklaard worden.  Er zijn nog steeds een beperkt aantal woningen waar een terugkeer voorlopig nog niet aan de orde is omdat het water er nog te hoog staat.

Overzicht telefoonnummers

 • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket 1722.be of bel 1722
 • Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden
 • 051 46 08 91 voor wie geëvacueerd werd en wil weten of een terugkeer veilig en mogelijk is

21 november 2023

15:00

Meteo

Vandaag waren er verspreid over het westen nog een aantal buien (5-10 mm), maar in de loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk aan overal droog.  Na die regenpassage voorspellen de weermodellen een tijdelijk drogere periode, alvast tot en met vrijdag.

Een hoger op de Noordzee aanwezig stormfront zal bij ons wel nog leiden tot verhoogde waterstanden op de Noordzee. Dit wordt gemonitord.

Na dit drogere intermezzo volgt mogelijks dan opnieuw een periode met meer neerslag.

Waterpeilen.

De gepasseerde regenzone heeft ervoor gezorgd dat de ondertussen ruim ingezette daling van de waterpeilen iets minder snel verloopt dan gehoopt was. Op een aantal plaatsen zorgt dit zelfs nog voor een lichte stijging van het peil, maar verwacht wordt dat de daling in de loop van de komende nacht overal zou doorzetten. De waterbeheerders blijven maximaal inzetten op zoveel mogelijk afwatering van de IJzer naar zee om de waterpeilen te doen zakken, met specifieke aandacht voor het peil in Woumen ter hoogte van het Blankaartbekken.  Dit is nu het meest kritieke punt.

Op een aantal plaatsen moesten ondertussen al pompen uitgeschakeld worden.  Hun inzet is niet langer functioneel om water af te voeren, de waterpeilen zijn daar al voldoende gezakt om verder gravitair (van hoger naar lager gebied) af te wateren.  Dat is onder meer het geval in Veurne en in Nieuwpoort aan het Gravensas en het Kattensas. Voorlopig blijven die pompen nog wel stand-by ter plaatse om indien nodig meteen opnieuw ingeschakeld te kunnen worden.

De waterbeheerders bekijken nog steeds of een herinzet van de pompen nuttig is op een andere plaats.  Als dit zo is, zal dit ook gebeuren.

Bij een ongewijzigde situatie en dus een verdere positieve evolutie zullen een aantal kleinere pompen (nu ingesteld aan de Ganzepoot in Nieuwpoort) van de Civiele Bescherming terugkeren naar de basis in Brasschaat.

Ter hoogte van de Sint-Jorissluis in Nieuwpoort blijven de pompen voorlopig wel nog operationeel.

Pas wanneer het waterniveau ter hoogte van het Blankaartbekken onder de 4 TAW gaat zullen ook daar pompen kunnen ingezet worden. Op dit ogenblik is dat nog niet mogelijk omwille van de te hoge waterstand.  De toestand blijft er door de waterbeheerders continu opgevolgd worden zodat op elk ogenblik de meest efficiënte middelen ingezet kunnen worden.

Ook in de polders wordt nog voortdurend bekeken of en waar de ingezette pompen moeten bijgestuurd worden om de waterpeilen zoveel mogelijk te doen zakken.

Ter hoogte van Heernisse (Diksmuide), in het gebied van de Zuidijzerpolder, viel er gisteren aanzienlijk meer neerslag dan elders in de regio,  gemiddeld  ongeveer 20 tot 30 liter, waardoor hier nog geen sprake is van een dalend waterpeil.  Er is ondertussen een bijsturing gebeurd van de daar aanwezige pompen en de toestand wordt er nauwlettend verder opgevolgd door de specialisten.

Dit proces van voortdurende monitoring door de waterbeheerders zal met het oog op de aankomende winterperiode met mogelijks meer neerslag nog lange tijd moeten aangehouden worden.

De crisiscel heeft beslist dat de provinciale fase nog zeker tot en met vrijdag 24 november aangehouden blijft. Vooral in de regio van de Blankaart  en aan de winterdijk in Woumen is de situatie immers nog steeds kritiek.

Terugkeer van geëvacueerde bewoners

De hulpdiensten gaan sinds gisteren langs in de woningen die geëvacueerd werden. Ter plaatse wordt samen met de netbeheerder Fluvius bekeken of de bewoners er op een veilige manier kunnen terugkeren.

Ondertussen zijn de 23 geëvacueerde woningen bezocht. Gisteren werden er al 9 woningen veilig verklaard. 11 woningen zijn nog steeds moeilijk bereikbaar, deze namiddag werden er 4 van die 11 woningen bezocht waarvan er opnieuw 2 zijn vrijgegeven.  Morgen gebeurt er een nieuwe controle.

Geëvacueerde dieren, vooral achter de winterdijk, kunnen pas terug eenmaal het waterpeil er opnieuw onder de 4TAW gedaald is.

Ook de FOD Volksgezondheid nam ondertussen al contact op met de teruggekeerde bewoners om te peilen naar eventueel aanwezige psychosociale noden.

Wat nu ? –  Nazorg

In de IJzer is ijzerslib aangetroffen waardoor het water lokaal mogelijks rood kleurt. Daar is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of het drinkwater aan verbonden, maar lokaal werd wel een indamming voorzien om dit slib tegen te houden.

Waar nodig blijft de signalisatie behouden en worden weggebruikers opgeroepen om de lokale omleidingen te blijven volgen. Heel wat straten in de regio zijn immers nog steeds ondergelopen en vormen dus een potentieel gevaarlijke situatie.

Alle door de wateroverlast geteisterde gemeenten zullen een infonummer ter beschikking stellen waar de bevolking terecht kan met vragen, zoals afvalverwerking na het terugtrekken van het water, richtlijnen voor de lokale containerparken, specifieke informatie voor de landbouwers, … Het zullen ook de technische diensten van de gemeenten zijn die zullen instaan voor de ophaling van de zandzakken.

Op de plaatsen waar dammen aangelegd werden, zullen vooral de grotere dammen nog langere tijd blijven liggen. Pas wanneer de waterbeheerders het voldoende veilig achten zullen deze opnieuw weggenomen worden.

De gouverneur zal samen met alle betrokken partners binnenkort ook een infomoment inrichten voor de betrokken bewoners. Er worden twee sessies voorzien, één voor de regio Westhoek en één voor de regio van de Heulebeek.

 • Infovergadering regio Westhoek: 4 december om 18u30 in CC Het Kruispunt
 • Infovergadering regio Heulebeek: 11 december om 20u00 in de raadszaal van het gemeentehuis van Ledegem

Op dit ogenblik zijn de belangrijkste telefoonnummers  nog steeds:

 • 1722.be of 1722  voor niet-dringende brandweerhulp en om zandzakken aan te vragen
 • 112 voor  levensbedreigende situaties
 • 051 46 08 91 voor wie geëvacueerd werd en wil weten of een terugkeer veilig en mogelijk is

 

21 november 2023

09:00

Meteo

Vandaag vallen er nog enkele buien over het westen, met naar verwachting lokaal tot 5-10 mm. In de loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk aan overal droog. Woensdag blijft droog, donderdag waarschijnlijk ook. Vrijdag wordt dan opnieuw een wisselvallige dag met buien uit het noorden en ook zaterdag wordt een onstabiele dag met regelmatig regenbuien. Vanaf zondag zou het dan opnieuw geleidelijk aan droger worden.

Waterpeilen

Als gevolg van de neerslag van gisteren en vannacht (11-20 mm boven het IJzerbekken, zowel in Frankrijk als in België) zijn de peilen en afvoeren op de bovenlopen van de IJzer opnieuw gaan stijgen. Dit is ook opnieuw het geval in Haringe en Roesbrugge, waarbij in Roesbrugge de waakdrempel opnieuw nipt kan overschreden worden.  Ook in Lo-Fintele is het waterpeil weer licht aan het stijgen en kan de alarmdrempel nipt overschreden worden. In Woumen blijft de daling zich wel verder zetten.

Wanneer we vanaf deze namiddag opnieuw een droge periode krijgen wordt verwacht dat een algemene daling van de waterpeilen zich zal verder zetten.

Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (opwaarts Veurne) schommelt het peil nog steeds tussen de prewaak- en de waakdrempel. Men blijft er in de mate van het mogelijke afvoeren via Frankrijk zodat het Lo-Kanaal maximaal kan ingezet worden voor de afvoer van water uit de IJzer.

Ook op de Leie in Menen wordt nog steeds een hoge afvoer gemeten. Verwacht wordt dat dit onder invloed van de neerslag van de voorbije dagen nog een geruime tijd zo zal blijven.  De situatie aan de Heulebeek blijft onder controle.

Provinciale fase

De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen is nog actief. De crisiscel van de gouverneur komt straks in Diksmuide opnieuw samen om 12u.30.

Overzicht telefoonnummers

 • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket 1722.be of bel 1722.
 • Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden
 • 051 46 08 91 voor wie geëvacueerd werd en wil weten of een terugkeer veilig en mogelijk is

20 november 2023

18:00

Meteo

Vanavond en vannacht  blijft het droog over het westen. Tegen het einde van de nacht stijgt opnieuw de kans op buien vanaf het noorden en het noordwesten. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten.

Morgen dinsdag 21 november vallen er nog enkele buien, maar het KMI verwacht dat die neerslaghoeveelheden evenals de intensiteit van de buien minder zal zijn dan de voorbije dagen. Vanaf morgennamiddag zijn er al opklaringen mogelijk over het uiterste westen. Daarna zou het overal droog worden, en verwacht wordt dat dit aanhoudt tot vrijdag.

Waterpeilen

Als gevolg van de neerslag van deze voormiddag (10-15 mm boven het IJzerbekken, zowel in Frankrijk als in België) zijn de peilen en afvoeren op de bovenlopen van de IJzer opnieuw gaan stijgen in Haringe en Roesbrugge. Ook in Lo-Fintele zal de daling in de komende uren hierdoor vertraagd worden. In Woumen blijft de daling zich wel verder zetten.

Vanaf morgenmiddag wordt verwacht dat een algemene daling zich zal verder zetten met het aanbreken van de droge periode.

Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort schommelt het peil tussen de pre-waak- en de waakdrempel. Er wordt in de mate van het mogelijke afgevoerd via Frankrijk zodat het Lo-Kanaal maximaal kan blijven ingezet worden voor het afvoeren van water uit de IJzer.

Op de Leie in Menen wordt nu een afvoer van ongeveer 110 m³/s gemeten. Deze kan nog geruime tijd hoog blijven en onder invloed van de neerslag van vandaag opnieuw stijgen tot maximaal 115-120 m³/s.  De situatie aan de Heulebeek blijft onder controle.

Provinciale fase

De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen blijft nog aangehouden. De crisiscel van de gouverneur is stand-by en komt morgen dinsdag 21 november opnieuw samen om 12u.30 of eerder op afroep indien noodzakelijk.

Op het terrein blijven de hulpdiensten de ingezette pompen, dijken en versterkingen van nabij opvolgen  om waar nodig snel te kunnen anticiperen.  Pompen die niet langer nodig zijn, blijven nog tot eind deze week stand-by in de Westhoek. Hetzelfde geldt voor de strategische voorraad aan zandzakken en zandvulmachines.

 Om de veiligheid te verhogen werd door de crisiscel in samenspraak met Fluvius beslist dat de straatverlichting in de overstroomde regio nog tot en met zondagnacht 26 november ’s nachts zal blijven branden.

 Geëvacueerde bewoners 

Er werd deze namiddag gestart met het bezoeken van de woningen waarvan de bewoners geëvacueerd werden. In 9 woningen zijn de bewoners ondertussen al teruggekeerd.

11 woningen zijn nog steeds niet met de wagen bereikbaar omdat er nog te veel water in de straat staat. Morgenochtend gaat de brandweer ter plaatse om de situatie te beoordelen.

Wie wil weten of veilig terug naar zijn of haar woning kan terugkeren, kan contact nemen met het  nummer 051 46 08 91.

 Opstart voorbereiding nazorg

De dienst noodplanning van de gouverneur had in de loop van de namiddag nog een online overleg met de noodplancoördinatoren van de geïmpacteerde gemeenten om de opstart van de nazorgfase voor te bereiden.

Er zullen voor de bewoners per regio infosessies georganiseerd worden. Dit zal gebeuren op initiatief van de provinciegouverneur, en met de medewerking van de waterbeheerders en de andere betrokken partners (zoals de betrokken gemeentebesturen, het Vlaamse Rampenfonds – Assuralia –  …). Er zal een infosessie per geïmpacteerde regio voorzien worden, nl.

1) regio Diksmuide-Lo-Reninge-Alveringem-Houthulst

2) regio Heulebeek (Ledegem- Wevelgem – Moorslede)

3) regio Poperinge – Ieper-Vleteren

Aan de betrokken gemeenten wordt ondertussen wel al gevraagd om zo snel mogelijk een infonummer te voorzien waar de eigen inwoners met hun praktische vragen terecht kunnen.

Heel wat praktische informatie kan al terug gevonden  worden op deze website onder de knop ‘veelgestelde vragen’ en ‘wat te doen na wateroverlast’.

Maar ook via de communicatiekanalen  van de dienst noodplanning van de provinciegouverneur (website www.west-vlaanderen.be/crisiswvl – Facebook  noodplanning West-Vlaanderen – X @crisisWVL)

Er wordt gevraagd om voorlopig nog te wachten met de opheffing van de lokaal genomen maatregelen tot wanneer de provinciale fase beëindigd wordt.   We denken hierbij bvb. aan de oproep om uit voorzorg wagens te verplaatsen naar hogere gebieden (en uit ondergrondse garages).  Preventief gelegde zandzakken, laat men ook beter nog liggen.

Overzicht telefoonnummers

 • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket 1722.be of bel 1722.
 • Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden
 • 051 46 08 91 voor wie geëvacueerd werd en wil weten of een terugkeer veilig en mogelijk is

20 november 2023

13:00

Meteo 

Het KMI verwacht dat vandaag gemiddeld 5 – 15 mm nieuwe neerslag valt. De weermodellen zijn het echter niet met elkaar eens, waarbij het meest pessimistische model voor de getroffen regio lokaal neerslaghoeveelheden van 20 tot 30 mm of mogelijks zelfs nog meer voorspelt. In Noord-Frankrijk hebben de weerdiensten hiervoor zelfs een code oranje afgekondigd.  In de late namiddag wordt het droger vanaf het westen, maar vannacht en morgen volgt er alweer een nieuwe regenzone. Daarna wordt opnieuw een drogere periode voorspeld en deze zou aanhouden tot vrijdag/zaterdag.  

 

Huidige situatie op het terrein 

Dankzij de relatief drogere période van de voorbije dagen in combinatie met de aanhoudende inzet van de waterbeheerders en de hulpdiensten blijft het waterpeil van de IJzer verder dalen. Gemiddeld wordt nu een daling van zo’n 10 centimeter per dag gemeten.   Hierdoor ontstaat terug wat buffercapaciteit. 

 

Bij gemiddelde bijkomende neerslaghoeveelheden van 5 tot 10 mm wordt verwacht dat dit weinig effect zal hebben op deze dalende trend. Hoogstens kan dit opwaarts tot een stagnatie of een tijdelijke stijging van de afvoeren en peilen leiden. Vanaf Lo-Fintele en verder afwaarts zal dit mogelijks wel zorgen voor een tijdelijke stagnatie van de peilen, maar daarna zal de dalende trend zich wel verderzetten.  

 

Ondanks diverse berichten in de pers over lekken aan de winterdijk kan er gesteld worden dat de dijk nog steeds zijn volledige functionaliteit behoudt. Doordat de toestand ter plaatse continu gemonitord wordt, kon op zaterdag vrij snel een doorsijpeling gedetecteerd worden. Er werd een amfibiekraan ter plaatse gebracht die de noodzakelijke herstellingen meteen uitvoerde, waardoor de toestand nu opnieuw onder controle is. Een verdere daling van het waterniveau zal ook de druk op de winterdijk verder doen dalen. Dankzij de nauwgezette monitoring werd ook vandaag opnieuw een doorsijpeling aan de winterdijk vastgesteld. Een team kwam meteen ter plaatse voor de nodige herstellingswerken. 

 

Indien het meest pessimistische weermodel zou komen, volgt er mogelijks in de loop van de namiddag en avond wel een significante stijging van de peilen. Verwacht wordt dat deze de maximale peilen van de voorbije weken echter niet meer zouden bereiken. Lokaal betekent dit dan dat mogelijks opnieuw een aantal waakdrempels (in Roesbrugge en Woumen) overschreden worden. Enkel aan de Fintele kan in het slechtste geval de alarmdrempel opnieuw overschreden worden.   

 

Het blijft dus uitkijken en bang afwachten vandaag. Maar wanneer dan de aangekondigde drogere periode inzet zal een verdere algemene daling van de waterpeilen zich doorzetten. Op tal van plaatsen zullen de hoge waterstanden wel nog geruime tijd aanhouden. 

 

In de regio van de Heulebeek (Ledegem – Wevelgem – Moorslede) is de toestand onder controle en werd ondertussen de operationele fase beëindigd. Een aantal kleinere pompen blijft ter plaatse behouden. Ook de in allerijl opgetrokken nooddijk zal er behouden blijven.  

 

Omdat de neerslaghoeveelheden onduidelijk zijn, blijven zeker nog tot eind deze week alle pompinstallaties stand-by in de Westhoek.  Ook de pompen die op dit moment niet langer nodig zijn.  De voorraad aan zandzakken die meer dan aangevuld is en de zandzakvulmachines blijven om die reden ook ter plaatse. 

 

Het aantal interventies voor wateroverlast door de brandweer is aanzienlijk gedaald en de hulpdiensten schakelen opnieuw over naar hun reguliere werking. Wel zijn er nog verhoogde controles op de naleving van het vaarverbod in het IJzerbekken. Ook het aantal meldingen van aangetroffen oorlogsmunitie, die door de overstromingen boven kwam drijven, is recent aanzienlijk toegenomen.  De politiediensten wijzen erop dat de reguliere werking hiervoor verder kan aangehouden blijven. 

 

Terugkeer naar de woning? Bel het infonummer voor geëvacueerde personen.

Bewoners die de voorbije dagen geëvacueerd werden en naar hun woning willen terugkeren moeten contact opnemen met het nummer 051 46 08 91. Het multidisciplinair team van de CP-OPS zal elke vraag afzonderlijk beoordelen op basis van oa de volgende criteria: 

 • De bereikbaarheid van de woning (hoe hoog staat het water nog in de straat) 
 • De veiligheid in de woning. Dit zal gezamenlijk bekeken worden door de netbeheerder Fluvius  en de brandweer 

Van zodra de woning veilig verklaard wordt zullen de betrokkenen hierover verwittigd worden. 

 

Algemeen infonummer

Het infonummer voor de bevolking is sinds vandaag niet langer actief. Wie vragen heeft met betrekking tot de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen kan wel nog steeds terecht op de site van Brandweer Westhoek via https://brandweerwesthoek.be/veelgestelde-vragen-wateroverlast/  en https://brandweerwesthoek.be/wat-te-doen-na-wateroverlast/   

 

Informatievergaderingen

Daarnaast zullen ook informatievergaderingen voor de getroffen bewoners ingericht worden. Dit zal regionaal gebeuren, afzonderlijk voor respectievelijk de regio Poperinge-Ieper, de regio Houthulst-Lo-Reninge-Diksmuide en de regio Ledegem-Wevelgem-Moorslede.  Ze gaan pas door wanneer er zicht is op de erkenning van de ramp door de Vlaamse overheid. 

 

De provinciale fase blijft voorlopig van kracht.   

 

Belangrijke nummers 

 • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket www.1722.be of bel 1722.  
 • Bel 112 voor levensbedreigend situaties 
 • Gebruik het nummer 051 46 08 91, enkel indien u geëvacueerd werd en wil weten of een terugkeer veilig en mogelijk is.

19 november 2023

18:30

Meteo

Vanavond en vannacht trekken er nog meerdere buienzones over ons land. Morgen passeert er dan een nieuwe regenzone, die in het uiterste westen mogelijk een onweerachtig karakter krijgt. De neerslagverwachting loopt tussen de 5 en 10 mm, met lokaal in het westen tussen de 15 en 20 mm mogelijk. Uiterst lokaal wordt gesproken over 25 mm.

Waterpeilen

Door de beperkte regen van gisteren en vandaag, in combinatie met de inzet van de waterbeheerders en de hulpdiensten, blijft het peil van de Ijzer een dalende lijn aanhouden. Opwaarts bij Haringe en Roesbrugge was een beperkte stijging of stagnatie te zien, waarna de daling zich weer verderzette. Een normalisering van situatie zal wel nog enige tijd vergen, verschillende meetpeilen staan nog steeds hoog. Waakzaamheid blijft dus geboden.

Provinciale fase

De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen is nog steeds van kracht. De crisiscel van de gouverneur blijft standby en kan op afroep bijeenkomen als de situatie dit noodzaakt.

De hulpdiensten op het terrein gingen door met monitoren van de pompen, dijken en versterkingen die aangebracht werden. De productie van zandzakken is momenteel stopgezet, er werd een voldoende grote stock aangelegd. De infrastructuur blijft wel nog aanwezig om indien nodig opnieuw vlot te kunnen opstarten.

Westhoek

Voor morgen wordt opnieuw een neerslagzone verwacht. Gemiddeld wordt 5 tot 10 mm neerslag voorspeld, gezien over het hele Ijzerbekken. Lokaal kan er door het onweerachtig karakter 20 tot uiterst lokaal 25 mm vallen. Dat kan, afhankelijk van de werkelijke hoeveelheid opnieuw opwaarts een tijdelijke beperkte stijging of stagnatie van de peilen veroorzaken. We verwachten door het lokale karakter van de buien echter geen hoge peilen zoals eerder deze week gemeten.

Op de IJzer schommelt bij Lo-Fintele het water ondertussen rond het alarmpeil. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag morgen kan een overschrijding daar niet uitgesloten worden. De komende dagen zijn de voorspellingen echter gunstiger, waardoor de peilen verder zouden dalen.

Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (opwaarts Veurne) flirt het peil bij hoogwater nu met de pre-waakdrempel. Er wordt in de mate van het mogelijke afgevoerd via Frankrijk. Op die manier blijft het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer.

Buiten de Westhoek

Op de Leie te Menen wordt nu een afvoer van ongeveer 90 m³/s gemeten. Deze kan nog geruime tijd hoog blijven en naar aanleiding van de voorspelde neerslag op maandag opnieuw stijgen.

Problemen langs de Leie worden momenteel niet meer verwacht.

Aan de Heulebeek (Ledegem/Wevelgem) blijven we dalende peilen zien, op sommige plaatsen stroomt deze beek weer in haar eigen bedding. De situatie is daar momenteel onder controle.

Bijkomende acties deze namiddag

Door het zakken van het water kwamen op sommige plaatsen in enkele dijken niet-kritische erosieplekken aan het licht (door wind/golfslag, konijnenpijpen, doorsijpelingen of andere). Deze werden in kaart gebracht voor herstellingen. Dergelijke herstellingen aan de Winterdijk werden dit weekend reeds uitgevoerd door technische ploegen onder leiding van dijkingenieurs. De Winterdijk behoudt zijn volledige functionaliteit.

Geëvacueerde bewoners 

De bewoners in de kritieke gebieden die in de voorbije dagen de raad kregen om te evacueren kunnen voorlopig jammer genoeg nog steeds niet naar huis terugkeren. De situatie blijft nog te precair, gelet op de neerslag die voor morgen voorspeld wordt. Het is ook zo dat de onbereikbaarheid van sommige woningen het betreden ervan zeer moeilijk maakt, waardoor de bewoners er niet zonder hulp naartoe kunnen. Daarnaast moeten de woningen die onder water liepen eerst door de hulpdiensten en de keurders van de nutsvoorzieningen worden bezocht vooraleer er in alle veiligheid kan teruggekeerd worden.  Over hoe en wanneer de terugkeer zal verlopen zal zo snel mogelijk nog bijkomende informatie volgen.  De bespreking hiervan staat alvast op de planning van de volgende provinciale crisiscel.

Straatverlichting

De provinciale crisiscel heeft in samenspraak met Fluvius beslist om de openbare verlichting in de geïmpacteerde regio nog tot en met zondagnacht 26 november ’s nachts niet te doven.

Callcenter

Door het zeer geringe aantal oproepen werd er besloten om het callcenter 0800 14 689 vanaf maandag 20 november (morgen) niet langer operationeel te houden. De mensen worden doorverwezen naar twee infopagina’s op de website van brandweer Westhoek, waar ze info kunnen terugvinden over wat te doen tijdens en na wateroverlast. Voor de lokale maatregelen kunnen ze terecht op de kanalen van hun gemeente.

De links naar de twee pagina’s:

https://brandweerwesthoek.be/veelgestelde-vragen-wateroverlast/

https://brandweerwesthoek.be/wat-te-doen-na-wateroverlast/

Overzicht telefoonnummers

 • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket 1722.be of bel 1722.
 • Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden.
 • Het informatienummer 0800 14 689 voor mensen die vragen hebben over de wateroverlast in West-Vlaanderen blijft actief tot en met zondag 19 november, telkens tussen 8 en 22 uur.

19 november 2023

11:00

Meteo

Vandaag krijgen we geregeld buien, in combinatie met vrij veel wind. Dit geeft lokaal kans op neerslag tot 10 mm in West-Vlaanderen, afhankelijk van waar de buienactiviteit het hoogste is.

Neerslagverwachting komende 24u: 0-7 mm in het westen

Waterpeilen

De waterpeilen blijven voorlopig in heel onze provincie onder controle. De beperkte neerslag van gisteren zorgde lokaal voor kortstondige lichte stijgingen en stagneringen van de peilen, maar ondertussen zien we opnieuw een dalende trend. De beperkte neerslag die vandaag voorspeld wordt blijft voor een gunstige evolutie zorgen. Een normalisering van situatie zal wel nog enige tijd vergen, verschillende meetpeilen staan nog steeds hoog. Waakzaamheid blijft dus geboden.

Provinciale fase

De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen blijft nog steeds van kracht. De crisiscel van de gouverneur blijft standby en kan op afroep bijeenkomen als de situatie dit noodzaakt.

De hulpdiensten op het terrein gaan door met monitoren van pompen, dijken en versterkingen die aangebracht werden. De productie van zandzakken is momenteel stopgezet, er werd een voldoende grote stock aangelegd. De infrastructuur blijft wel nog aanwezig om indien nodig opnieuw vlot te kunnen opstarten.

Westhoek

De beperkte neerslag van gisteren zorgde in de opwaartse delen van het Ijzerbekken voor een tijdelijke stijging van peilen en afvoeren. Afwaarts van Lo-Fintele ging het echter om een gering effect, en wordt er eerder gesproken van een kortstondige vertraging van de daling van de waterpeilen.

Op de IJzer is het alarmpeil bij Lo-Fintele nog steeds overschreden, maar zou de daling vandaag wel verdergezet worden.

Elders langs de Ijzer zijn er nog waakdrempels (Woumen, Haringe) en prewaakdrempels (Roesbrugge) overschreden.

De winterdijk aan de Blankaart blijft stand houden en functioneel haar rol vervullen. Ook vandaag blijven we op het terrein om de situatie te monitoren, nu het water ook daar zakt.

Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (opwaarts Veurne) flirt het peil bij hoogwater met de waakdrempel. Er wordt in de mate van het mogelijke afgevoerd via Frankrijk. Op die manier blijft het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer.

Buiten de Westhoek

Op de Leie te Menen wordt nu een afvoer van ongeveer 90 m³/s gemeten. Deze kan nog geruime tijd hoog blijven en naar aanleiding van de voorspelde neerslag op maandag opnieuw stijgen.

Problemen langs de Leie worden momenteel niet meer verwacht, al kunnen we deze namiddag nog een licht stijging van de peilen zien als gevolg van de neerslag van gisteren.

De situatie aan de Heulebeek (Ledegem/Wevelgem) blijft onder controle.

Geëvacueerde bewoners 

De bewoners in de kritieke gebieden die in de voorbije dagen de raad kregen om te evacueren kunnen voorlopig nog steeds niet naar huis terugkeren. De situatie blijft nog te precair. Het is ook zo dat de onbereikbaarheid van sommige woningen het betreden ervan zeer moeilijk maakt, waardoor de bewoners er niet zonder hulp naartoe kunnen. Daarnaast moeten de woningen die onder water liepen eerst door de hulpdiensten en de keurders van de nutsvoorzieningen worden bezocht vooraleer er in alle veiligheid kan teruggekeerd worden.  Over hoe en wanneer de terugkeer zal verlopen zal zo snel mogelijk nog bijkomende informatie volgen.  De bespreking hiervan staat alvast op de planning van de volgende provinciale crisiscel.

Vermijd de regio’s geteisterd door wateroverlast

De politie blijft ook vandaag een extra oogje in het zeil houden om te vermijden dat de door het water geteisterde gebieden te kampen krijgen met ramptoerisme. De hulpdiensten hebben momenteel nog steeds de handen vol met de aanpak van de overlast.

Overzicht telefoonnummers

 • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket 1722.be of bel 1722.
 • Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden.
 • Het informatienummer 0800 14 689 voor mensen die vragen hebben over de wateroverlast in West-Vlaanderen blijft actief, alvast tot en met zondag 19 november, telkens tussen 8 en 22 uur.

18 november 2023

18:00

Meteo

De neerslag van deze namiddag bleef gelukkig beperkt (5 mm).

Vanavond wordt het droger, maar enkele buien blijven mogelijk. In de loop van de nacht neemt de buienactiviteit nog wat toe.

Neerslagverwachting komende 24u: 1-3 mm in het westen

Waterpeilen

De waterpeilen blijven voorlopig in heel onze provincie onder controle.  Maar waakzaamheid blijft geboden.

Westhoek

De voorbije uren bleven de peilen op de Ijzer in Vlaanderen verder dalen. De beperkte neerslag die vandaag reeds viel (gemiddeld ongeveer 5mm over het hele Ijzerbekken) zorgt momenteel in de opwaartse delen van het bekken opnieuw voor verhoogde afvoeren naar zee. De komende uren zal dit zich ook vertalen naar een stijging van de afvoeren en een stagnatie of lichte stijging van de waterpeilen langs de Ijzer.

Op korte termijn wordt slechts een beperkte hoeveelheid neerslag voorspeld in deze regio, waardoor de situatie opnieuw gunstig kan evolueren en de dalende trend zich kan verder zetten. Het zal echter nog enige tijd duren voor de situatie zich normaliseert en waakzaamheid blijft geboden.

Op de IJzer is het alarmpeil bij Lo-Fintele nog steeds overschreden.

Met de reeds gevallen neerslag verwachten we dat het peil te Roesbrugge opnieuw rond de waakdrempel kan uitkomen (5,25m TAW), terwijl te Lo-Fintele het peil rond 5m TAW kan blijven schommelen.

Voor Woumen verwachten we geen nieuwe overschrijding van het alarmpeil.

De winterdijk aan de Blankaart houdt stand.  Hierdoor blijft ze functioneel haar rol vervullen.

Bij Haringe kan de afvoer op de IJzer opnieuw toenemen.

Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (opwaarts Veurne) flirt het peil bij hoogwater met de waakdrempel. Er wordt in de mate van het mogelijke afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer.

Buiten de Westhoek

Op de Leie te Menen wordt nu een afvoer van ongeveer 100 m³/s gemeten. Deze kan nog geruime tijd hoog blijven en in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw stijgen (120-130m³/s).

Problemen langs de Leie (overschrijding van alarmdrempels) worden momenteel niet meer verwacht.

De situatie aan de Heulebeek (Ledegem/Wevelgem) blijft onder controle.

 

Bijkomende acties van deze namiddag

De gouverneur vorderde deze namiddag op vraag van De Vlaamse Waterweg groot materieel op vanuit Antwerpen.  Hiervoor moest een speciale toelating gevraagd worden om in het weekend met zwaar transport over de autosnelweg te mogen.

De aanvoer van extra materieel is uitgebreid en omvat onder meer:

 • een amfibiekraan om vanop drassige grond te kunnen werken, een dergelijke kraan zorgt er ook voor dat de dijken niet beschadigd geraken,
 • geotextiel en speciale zware klei die aangevoerd wordt:ideaal om bressen te dichten

De volledige winterdijk werd opnieuw grondig geïnspecteerd en volledig terug in orde gebracht.

Een lokale doorsijpeling in de winterdijk Blankaart op een locatie in is onder controle en vormt geen verdere risico’s.  De inzet van de amfibiekraan en laadbakken met klei was duidelijk een efficiënte methode en dit werd tijdig uitgevoerd om verder optredend risico te vermijden. Deze herstellingen waren onmogelijk geweest zonder deze amfibiekraan.

Zandzakken

De stock aan zandzakken is terug ruimschoots aangevuld.  Omdat er op dit moment nauwelijks nog interventies nodig zijn en dus bijna geen afname meer is, werd beslist om morgen het vullen van zandzakken te stoppen.  Uiteraard kan er snel terug geschakeld worden om de productie opnieuw op te starten.

Geëvacueerde bewoners

De bewoners in de kritieke gebieden die in de voorbije dagen de raad kregen om te evacueren kunnen voorlopig nog niet naar huis terugkeren. De situatie is nog te precair, zeker in combinatie met de voorspelde regen van vandaag. Het is ook zo dat de onbereikbaarheid van sommige woningen het betreden ervan zeer moeilijk maakt, waardoor de bewoners er niet zonder hulp naartoe kunnen. Daarnaast moeten de woningen die onder water liepen eerst door de hulpdiensten en de keurders van de nutsvoorzieningen worden bezocht vooraleer er in alle veiligheid kan teruggekeerd worden.  Over hoe en wanneer de terugkeer zal verlopen zal zo snel mogelijk nog bijkomende informatie volgen.  De bespreking hiervan staat alvast op de planning van de volgende provinciale crisiscel.

Vermijd de regio’s geteisterd door wateroverlast

De politie houdt dit weekend een extra oogje in het zeil om te vermijden dat de door het water geteisterde gebieden te kampen krijgen met ramptoerisme. De hulpdiensten hebben momenteel de handen vol met de aanpak van de overlast.

Straatlichten

Voor de veiligheid blijven ook deze avond en nacht de straatlichten aan in heel onze provincie.

Overzicht telefoonnummers

 • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket 1722.be of bel 1722.
 • Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden.
 • Het informatienummer 0800 14 689 voor mensen die vragen hebben over de wateroverlast in West-Vlaanderen blijft actief, alvast tot en met zondag 19 november, telkens tussen 8 en 22 uur.

18 november 2023

11:00

Provinciale fase

De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen is nog steeds van kracht.  De crisiscel van de gouverneur is standby en kan op afroep bijeenkomen als de situatie dit noodzaakt.

Uiteraard blijven de hulpdiensten op het terrein bezig met monitoren van pompen, dijken en versterkingen die aangebracht werden.  Ook de zandzakproductie blijft gedeeltelijk lopen om de stock op punt te houden.  Op geregelde tijdstippen komt bovendien dit weekend de commandopost operaties bijeen die de operationele coördinatie doet van de werken op het terrein en de bijkomende noden bespreekt.

Meteo

Het bleef in de nacht van 17 op 18 november relatief droog.  Dit brengt meteen een trend naar voor van verdere (trage) dalingen van de waterstanden.

Sinds deze morgen is het echter terug beginnen regenen.  Er wordt verwacht dat er vandaag  nog een  regenzone voorbij trekt. In de latere namiddag zou het ophouden met regenen.  De voorspellingen spreken maximaal van 5-10 mm.  Dit is een beperkte hoeveelheid maar er moet rekening gehouden worden met een reeds sterk verzadigde bodem.

Waterpeilen

Westhoek

Overal boven Fintele blijven de dalingen zich doorzetten, ook met de regen van vandaag. De inkomende debieten uit Frankrijk blijven dalen.

Op dit moment worden er sterkere dalingen waargenomen, dan voorspeld.

De waterpeilen in Roesbrugge,  Woumen en Diksmuide blijven verder dalen.

De winterdijk wordt ter plaatse continu opgevolgd met snelle lokale verstevigingen waar nodig.  De dijkexperten van de Vlaamse overheid zijn ook vandaag aanwezig. De dijk vervult haar functie en heeft de extreme waterstand van 5m00 doorstaan. Het peil te Woumen is de voorbije 24 uur meer dan 10 cm gezakt naar momenteel 4m80. Deze verdere peildaling te Woumen is noodzakelijk om de druk op de winterdijk te verlagen en om risico’s verder te doen afnemen.

Fintele zelf zal nog stijgen, maar waar gisteren de voorspelde stijging rond de 5m15 lag, is dat nu 5 tot 5m05.

De dalende trends laten toe om maximaal water af te voeren naar zee. Dit gebeurt door de gelijktijdige  toepassing van:

 • maximale inzet van het Lokanaal van Fintele naar Nieuwpoort;
 • maximale afvoer door activatie van pompgemalen naar Duinkerke (de voorbije 3 dagen werd dit bij elk laagtij geactiveerd);
 • afvoer via de IJzer zelf naar Nieuwpoort, via een gravitaire afvoer naar zee bij laag tij en ondersteund door 24/7 pompen;
 • afvoer via Kanaal Plassendale Nieuwpoort en omleiding via openstaand sas in Sint Joris sluis bijgestaan door pompen.

Buiten de Westhoek

Er worden geen overschrijdingen meer verwacht van alarmdrempels langs de Leie.

Op de Heulebeek bleef het peil lang hoog, maar dat is het ondertussen gedaald tot onder de alarmdrempel.  De leggen van een dijk en de inzet van pompen bewijzen duidelijk hun nut.

De situatie in Moorsele (Wevelgem) is onder controle.

De regen van vandaag zal voor een stagnatie en waarschijnlijk een nieuwe stijging van de peilen op alle locaties zorgen.  Dit wordt nauwlettend in het oog gehouden.

Geëvacueerde bewoners

De bewoners in de kritieke gebieden die in de voorbije dagen de raad kregen om te evacueren kunnen voorlopig nog niet naar huis terugkeren. De situatie is nog te precair, zeker in combinatie met de voorspelde regen van vandaag. Het is ook zo dat de onbereikbaarheid van sommige woningen het betreden ervan zeer moeilijk maakt, waardoor de bewoners er niet zonder hulp naartoe kunnen. Daarnaast moeten de woningen die onder water liepen eerst door de hulpdiensten en de keurders van de nutsvoorzieningen worden bezocht vooraleer er in alle veiligheid kan teruggekeerd worden.  Over hoe en wanneer de terugkeer zal verlopen zal zo snel mogelijk nog bijkomende informatie volgen.

Vermijd de regio’s geteisterd door wateroverlast

De politie houdt dit weekend een extra oogje in het zeil om te vermijden dat de door het water geteisterde gebieden te kampen krijgen met ramptoerisme. De hulpdiensten hebben momenteel de handen vol met de aanpak van de overlast.

Overzicht telefoonnummers

 • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket 1722.be of bel 1722.
 • Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden.
 • Het informatienummer 0800 14 689 voor mensen die vragen hebben over de wateroverlast in West-Vlaanderen blijft actief, alvast tot en met zondag 19 november, telkens tussen 8 en 22 uur.

17 november 2023

19:00

De welgekomen regenpauze van vandaag zorgde voor een verdere daling van de peilen van de waterlopen. Ook vannacht zou het nog droog blijven. Morgen wordt echter een nieuwe regenzone verwacht. Volgens de huidige prognoses zou daar minder neerslag uitvallen dan eerst was voorspeld, zo’n 5 tot 10 mm (op 12 uur tijd), waarbij 10 mm het meest pessimistische scenario zou zijn.

Het provinciaal noodplan blijft van kracht. Zelfs nu een daling van het waterpeil is ingezet blijven er op diverse plaatsen grote overstromingsgebieden achter.  Alle regen die nu op de al oververzadigde bodem valt stroomt bovendien af naar de al overvolle waterlopen. Hierdoor zullen op een aantal plaatsen zelfs opnieuw lichte stijgingen van de peilen te zien zijn.  De situatie verschilt sterk naargelang de regio, maar op dit moment lijkt ze onder controle te zijn.

Stand van zaken in de regio Ledegem:  na de bouw van de nooddijk in combinatie met de inzet van pompen is het water ter hoogte van de bedreigde woonwijk Hemelhoek al aanzienlijk gezakt. Verwacht wordt dat er al voldoende buffer zal zijn om ook bestand te zijn tegen de aankomende regenzone.

Stand van zaken in de Westhoek: een verdere daling van de peilen. Op enkele plaatsen worden beperkte overtoppingen gemeld. De hulpdiensten bekijken telkens ter plaatse wat daarvoor de beste aanpak is. De brandweer is er ondertussen opnieuw overgeschakeld op haar reguliere werking maar blijft wel alert en paraat.

Alle op het terrein genomen maatregelen blijven van kracht en de toestand blijft verder op de voet opgevolgd worden door de waterbeheerders en de hulpdiensten.  Ook het oppervlaktereddingsteam van de Antwerpse brandweer blijft voorlopig nog stand-by.

De voorraad zandzakken is ondertussen ook weer helemaal op peil.

De bewoners in de kritieke gebieden die in de voorbije dagen de raad kregen om te evacueren kunnen voorlopig nog niet naar huis terugkeren. De situatie is nog te precair, zeker in combinatie met de voorspelde regen van morgen (zaterdag), waarvan niet met zekerheid te voorspellen valt waar en hoeveel er zal vallen. Het is ook zo dat de onbereikbaarheid van sommige woningen het betreden ervan zeer moeilijk maakt, waardoor de bewoners er niet zonder hulp naartoe kunnen. Daarnaast moeten de woningen die onder water liepen eerst door de hulpdiensten en de keurders van de nutsvoorzieningen worden bezocht vooraleer er in alle veiligheid kan teruggekeerd worden.  Over hoe en wanneer de terugkeer zal verlopen zal zo snel mogelijk nog bijkomende informatie volgen.

De politie zal het komende weekend een extra oogje in het zeil houden om te vermijden dat de door het water geteisterde gebieden te kampen krijgen met ramptoerisme. De hulpdiensten hebben momenteel de handen vol met de aanpak van de overlast.

Het informatienummer 0800 14 689 voor mensen die vragen hebben over de wateroverlast in West-Vlaanderen blijft actief, alvast tot en met zondag 19 november, telkens tussen 8 en 22 uur.

Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket www.1722.be of bel 1722. Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden.

17 november 2023

12:00

De nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 november bracht geen bijkomende noemenswaardige problemen. Maar het blijft bang afwachten wat de komende dagen brengen.  Het KMI voorspelt vanaf vrijdagnacht en voor zaterdag een nieuwe regenzone die over ons land trekt. Er is sprake van lange periodes van regen met op sommige plaatsen tot 15 liter of meer per m². En het zou helaas opnieuw het westen van het land zijn die de grootste neerslaghoeveelheden zal te slikken krijgen. En ook voor volgende week blijven de voorspellingen vrij wisselvallig.

Deze morgen zat de provinciale crisiscel opnieuw samen voor een nieuwe stand van zaken.

Momenteel zijn er overal dalende trends in de waterpeilen waar te nemen. Op een aantal plaatsen verloopt die daling zelfs sneller dan voorspeld werd, wat goed nieuws is. Er kunnen nog enkele piekwaarden gemeten worden, vooral in Haringe en aan de Fintele.  Deze waarden zouden nog maar de helft van de pieken van de voorbije dagen bedragen.

In Woumen en Diksmuide zijn de alarmdrempels deze ochtend alvast niet meer overschreden. Ook de winterdijk in Woumen blijft stand houden. De pompinstallaties blijven hun werk doen, waardoor we stijgingen binnendijks gecontroleerd houden. Er waren wel al enkele kleine herstellingen nodig en op de top van de dijk werden ook enkele lokale, niet-kritieke doorsijpelingen vastgesteld. De dijkexperten van De Vlaamse Waterweg volgen dit echter op de voet op en zijn stand-by om waar nodig in te grijpen.

Ook vanuit het zuiden van de provincie kan voorzichtig positief nieuws gemeld worden. De toestand ter hoogte van de Heidebeek en de Poperingevaart stagneert, evenals in de regio Ieper. Het water blijft er op een aantal plaatsen wel nog met het alarmpeil flirten.

De waterstand aan de Heulebeek in Ledegem waar gisteren nog in allerijl een nooddijk opgetrokken werd, lijkt ook voorzichtig te dalen. Als dit lang genoeg kan aanhouden, creëert dit opnieuw een beetje marge voor de volgende neerslagzone.

Het lozen van water richting de zee gaat onverminderd verder via alle beschikbare opties en dit 24u/24.  Zo krijgen we nog steeds ondersteuning van onze buurlanden en ook in eigen land worden alle beschikbare procedures gebruikt om water weg te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn:

het pompen vanuit de polders in het Lo-kanaal dat stopgezet wordt zodat meer water door kan naar zee.  Maar ook bvb het stremmen van  het scheepvaartverkeer op het kanaal Gent-Terneuzen om op die manier een grotere afvoer naar Nederland mogelijk te maken, de blijvende inzet van de afwatering in Duinkerke (FR)…

De op het terrein aanwezige pompcapaciteit wordt nog voortdurend geoptimaliseerd.  Waar nodig worden pompen verplaatst zodat hun inzet nog efficiënter kan. Het blijft een continu zoeken naar het juiste evenwicht tussen aan- en afvoer om de pompen op de meest optimale manier te kunnen inzetten. Dat is de reden waarom bvb. pompen soms uitgezet worden.

Ook de productie van zandzakken verloopt op kruissnelheid. Er zijn nog steeds vier lijnen actief waar de zandzakken gemaakt worden waardoor de voorraad op peil blijft.

De hulpdiensten ontvangen zeer veel aanbiedingen van de bevolking om te helpen, bijvoorbeeld bij het vullen of leggen van zandzakken. Dit wordt sterk gewaardeerd maar op dit ogenblik krijgen zij voldoende ondersteuning van collega’s uit niet-getroffen regio’s. De gouverneur benadrukt dat burgers nog het meest kunnen helpen door voor elkaar te zorgen en in de eigen omgeving na te gaan waar een handje kan toegestoken worden.

Het aantal aanvragen voor niet-dringende hulp van de brandweer is ondertussen opnieuw genormaliseerd. De voorbije nacht waren in de Westhoek-regio slechts 7 interventies, maar de tijdelijk drogere passage zal daar uiteraard een belangrijke bijdrage aan geleverd hebben. De voorbije periode deed de brandweer Westhoek maar liefst 1250 interventies, wat overeenkomt met 20% van het aantal interventies dat ze normaal op jaarbasis uitvoeren. In de andere zones van de provincie West-Vlaanderen was het de voorbije periode wel druk maar was er van een dergelijke piek geen sprake.

Deze voormiddag brengt Koning Filip en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden  samen met de gouverneur een bezoek aan het geïmpacteerde gebied.  Zij willen hiermee zowel de getroffen bewoners als alle ingezette hulpverleners een hart onder de riem steken.

Op dit ogenblik zijn de belangrijkste telefoonnummers  nog steeds:

 • 1722.be of 1722 voor niet-dringende brandweerhulp en om zandzakken aan te vragen (niet af te halen!)
 • 112 voor  levensbedreigende situaties
 • 0800 14 689 – het informatienummer voor algemene vragen over de wateroverlast (zoals wat kan je zelf doen, waar kan ik zandzakken verkrijgen, …). Dit nummer is nog tem zondag 18/11 actief van 8u tot 22u.

16 november 2023

19:30

Er is vandaag tot nu toe minder regen gevallen dan voorspeld en verwacht was, maar alle hulpdiensten blijven op het terrein wel paraat om waar nodig op te treden of bijstand te verlenen. Volgens de voorspellingen zou ook de voor vanavond aangekondigde regenzone minder regen brengen dan verwacht. Het waterpeil staat wel nog steeds zeer hoog en op een aantal plaatsen (Houthulst, Diksmuide, Lo-Reninge)  is er echt geen marge meer. In Diksmuide, Keiem, Stavele, aan de Fintele en in Roesbrugge wordt ondertussen een voorzichtige daling of een stagnering van het waterpeil vastgesteld. Ook de winterdijk in Woumen blijft standhouden.

Er wordt nog steeds maximaal water geloosd richting de zee en daar worden waar nodig ook nog bijkomende maatregelen voor genomen (vb. het scheepvaartverkeer wordt gestremd om een zo groot mogelijke afvoer mogelijk te maken). Er moet ondertussen wel opgelet worden bij het pompen want de massale waterverplaatsingen kunnen lokaal tot afschuivingen en verzakkingen in de waterlopen leiden. Op een aantal plaatsen was dit al het geval, maar dit wordt ook van nabij opgevolgd en aangepakt.

Op dit moment wordt er gewerkt met twee aparte commandoposten, één voor de wateroverlast in de regio Ledegem en één voor de regio Westhoek.

Stand van zaken regio Ledegem:

 • het water ter hoogte van de bedreigde woonwijk Hemelhoek is licht gezakt. Men is bezig met de bouw van een kleimuur ter bescherming van de wijk. Daar worden aanvullend pompen bij voorzien
 • ook op andere plaatsen in de gemeente zijn ondertussen pompen geïnstalleerd
 • evacuaties zijn hier nog niet aan de orde, maar er worden wel voorbereidingen getroffen voor een worst-case-scenario

Stand van zaken Westhoek:

 • sinds middernacht waren er 180 interventies, die ondertussen vrijwel allemaal afgewerkt werden
 • er werd gestart met de preventieve evacuatie van de 20-tal woningen in Lo-Reninge en Noordschote-Poesel. De bewoners werden verwittigd door de politie maar er is weinig bereidheid tot evacuatie. De bewoners van Merkem-Blankaart werden al gewaarschuwd dat evacuatie mogelijks nodig kan worden (maar op dit moment nog niet is).
 • in Diksmuide werd deze namiddag alles op alles gezet om het centrum en het industrieterrein te vrijwaren van overstroming: daarvoor werden extra dammen opgetrokken ter hoogte van de Kleine Dries, de Heernisse en de Bloemmolens
 • ook in Middelkerke wordt nog een stuk dijk verhoogd

De zandzakproductie blijft volop verdergezet worden, zowel in Poperinge als in Lombardsijde. Op beide locaties zullen twee lijnen operationeel zijn. Netwerk Brandweer heeft hiervoor een extra machine ter beschikking gesteld, evenals brandweerpersoneel van buiten onze provincie dat het personeel van Defensie zal vervangen.

Het provinciaal coördinatiecomité komt morgenochtend opnieuw samen met de vertegenwoordigers van de hulpdiensten en de waterbeheerders in Diksmuide voor de verdere opvolging van de situatie op het terrein, en om waar nodig de maatregelen bij te sturen in functie van de meest recente  weersvoorspellingen.

Nog even de belangrijke telefoonnummers meegeven: 

 

 • 1722.be of 1722: voor brandweerhulp en zandzakken
 • 112: voor levensbedreigende situaties
 • 0800 14 689: voor algemene vragen over de wateroverlast.  Dit nummer is  actief van 8u tot 22u. 

16 november 2023

13:00

Ondanks het feit dat de laatste weersvoorspellingen iets gunstiger zijn dan verwacht blijven de hulpdiensten zich op het terrein klaar houden nu er opnieuw regen op komst is. Vanaf de Franse grens komt er in de loop van de voormiddag een neerslagzone met gemiddeld 0 tot 5 mm voor het noorden van de provincie en 5 tot 15 mm voor het zuiden. De meeste neerslag zou vandaag in Frankrijk vallen.  

Minder goed nieuws is dat er zaterdag alweer een nieuwe regenzone volgt en dat volgens de vooruitzichten ook de volgende week nog niet droog zal worden. 

Het iets drogere intermezzo dat we gisteren hadden bood wel een zeer welgekomen ademruimte waardoor de waterpeilen op een aantal plaatsen na de stijging van gisteren ietwat konden stabiliseren.  Dat was onder meer het geval in Woumen en Lo-Fintele waar de waterpeilen desondanks toch nog steeds historisch hoog staan.  

In de Westhoek zijn de meest kritieke punten op dit moment: 

 • De winterdijk aan de Blankaart: op een aantal plaatsen is er lokaal al water over de dijk gegaan, maar de dijk houdt op dit moment stand.  De situatie blijft hier zeer precair en vooral bij extra regen dreigt een verdere uitbreiding van het probleem. Men is hier voortdurend op het ergste voorzien. Ter plaatse staat een team oppervlaktewaterredders van de brandweer Antwerpen om bij insluiting door water mensen te redden. 
 • De laagste zones ter hoogte van de Fintele-sluis (Lo) en aan de IJzerdijk in Heernisse (Diksmuide).   
 • In Noordschote (wijk Poesel) staat er water in de straten en volgt een oproep tot vrijwillige evacuatie.  Politie en brandweer gaan bij de betrokken mensen langs om hen in te lichten. 

Op een aantal plaatsen werden waar nodig de voorbije nacht – en ook vandaag nog – bijkomende preventieve dijkophogingen gedaan door de waterbeheerders. Dit is onder meer het geval  

 • aan de IJzerdijk afwaarts de Tervatebrug, op de beide oevers 
 • aan de laagste zone van de dijk aan de Fintele 
 • aan de laagste zone van de IJzerdijk Heernisse en aan de Handzamevaart (Diksmuide). 
 • aan de Uniebrug (grens Middelkerke – Nieuwpoort) 

Maar ook op andere locaties blijft alertheid vereist door de hoge waterstanden. Momenteel is er verhoogde aandacht voor de volgende locaties: 

 • In Ledegem is er wateroverlast nadat de Heulebeek er buiten haar oevers getreden is – daar wordt een dijk gebouwd om de wijk Hemelhoek te beschermen 
 • Moorsele (Wevelgem), waar de wijk Groen Lint onder druk staat 
 • Ook in de regio Ieper blijft het water hoog staan. 

 De productie van zandzakken blijft ondertussen onverminderd doorgaan. Hierbij wordt nu ook extra ondersteuning geboden door brandweerdiensten uit het binnenland en defensie. Zandzakken kunnen nog steeds niet door de bewoners zelf afgehaald worden maar moeten via 1722.be (bij voorkeur) of het nummer 1722  aangevraagd worden. Zo kunnen de gespecialiseerde diensten zelf een inschatting maken om ze zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Voor de ergst bedreigde plaatsen werd gisteren al gestart met een preventieve evacuatie en werd er een onthaalcentrum geopend. Tot nu toe was dit beperkt tot het gebied onmiddellijk achter de winterdijk (Merkem/Woumen). Na de bijeenkomst van de crisiscel deze voormiddag werd ondertussen beslist tot een bijkomende evacuatie  van een 20-tal woningen in Noordschote (Lo-Reninge). In Merkem (deelgemeente van Houthulst) worden de mensen ondertussen ook al preventief gevraagd om zich voor te bereiden op een eventuele evacuatie.  

Op het terrein blijkt dat de bewoners tot nu toe eerder aarzelend zijn om hun woningen en boerderijen te verlaten. De crisiscel wijst erop dat dit nu nog in veilige omstandigheden kan gebeuren.  In een volgende fase wordt dit veel moeilijker.  

Alle op het terrein genomen maatregelen draaien nog steeds op volle kracht.  

De waterbeheerders houden ondertussen ook zorgvuldig de effecten van het vele pompen in de gaten. Zo willen ze vermijden dat we te maken krijgen met oeververzakkingen door de versnelde afvoer van het water.  Op vandaag wordt er in Nieuwpoort maar liefst 50% meer water in zee geloosd dan het historisch maximum van de voorbije 30 jaar: we lozen nu 90 m³/sec op piekmomenten (de piek was tot nu toe 65 m³/sec).  

Bijkomend wordt op diverse waterlopen ofwel een scheepvaartverbod of een stremming van het verkeer voorzien. Dit gebeurt niet alleen uit veiligheidsoverweging (vb. op de IJzer geldt een verbod, ook voor kajakkers!), maar ook om zo een maximale lozing van water mogelijk te maken. 

De grote vraag en vrees blijven ‘Wat volgt er nog de komende dagen?’ Ook in Noord-Frankrijk wordt nog steeds veel regen voorspeld en ook al dat water moet via ons land naar de Noordzee geraken. Blijft dat wel lukken?  

Verwacht wordt dat de waterpeilen vooral morgen opnieuw zullen toenemen na de passage van de regen van vandaag, maar dat dit niet meer tot aan het niveau van de voorbije dagen zou gaan.   

De wateroverlast vergt al een geruime tijd het uiterste zowel van de bewoners als van alle betrokken hulpdiensten.  Helaas hebben we geen impact op de weersituatie.  De gouverneur beseft dat dit voor iedereen begint te wegen.  Alleen door samen te werken, kunnen we dit doorstaan.  Hulpdiensten willen de bevolking bedanken voor de veelvuldig aangeboden bijstand en de vele steunbetuigingen.  Aan mensen die willen helpen, vragen we om vooral burenhulp aan te bieden. 

Nog even de belangrijke telefoonnummers meegeven: 

 

 • 1722.be of 1722: voor brandweerhulp en zandzakken 

 

 • 112: voor levensbedreigende situaties 

 

 • 0800 14 689: voor algemene vragen over de wateroverlast.  Dit nummer is  actief van 8u tot 22u. 

15 november 2023

17:00

Gisteren trok een neerslagzone over Vlaanderen met neerslaghoeveelheden die plaatselijk zijn opgelopen tot 40 mm. Door die neerslag op een al verzadigde bodem vonden er her en der uitgebreide overstromingen plaats en werd de Blankaart als natuurlijk buffergebied nog verder gevuld.  

De voorbije nacht en vandaag bleef het – op een aantal buien na – vrijwel droog waardoor de waterpeilen de kans krijgen om ietwat te stabiliseren. Op een aantal plaatsen doken ze opnieuw onder de alarmdrempel, op andere plaatsen zagen we zelfs nog een verdere stijging. Er zijn ook plaatsen, zoals de Heulebeek waar de piek nog moet bereikt worden. 

Vanaf donderdag middernacht wordt er opnieuw een periode met veel neerslag verwacht. Vandaag werd dan ook alles op alles gezet om zoveel mogelijk gecontroleerd te lozen en zo nieuwe buffercapaciteit vrij te maken om nieuwe neerslag te kunnen opvangen. Doordat de neerslag gisteren voor wateroverlast zorgde in het ganse land zijn de afvoeropties voor de reeds zwaar geteisterde Westhoek-regio beperkter geworden en lukt dit enkel nog via de al oververzadigde waterlopen en kanalen in het westen en in Noord-Frankrijk. 

Slecht nieuws kwam er deze namiddag vanuit de Blankaart-regio. De blijvende hoge waterstanden aan de Winterdijk in Woumen vormen er een bedreiging voor de nabij gelegen woningen en veestapel. Daarom werd beslist tot een preventieve evacuatie van een 25-tal woningen in Merkem (Houthulst) en Woumen (Diksmuide). De getroffen bewoners die niet bij familie terecht kunnen,  worden ondergebracht in het opvangcentrum Heuvelhuis in Klerken (Houthulst).  

 

Situatie op het terrein: 

 • Lo-Fintele kampt met een historisch hoge waterstand en heeft nog maar een kleine marge ter beschikking, waardoor bijkomende maatregelen ter bescherming van de omwonenden zich opdringen 
 • In Ledegem en Wevelgem zijn de wijken Hemelhoek en Groen Lint bedreigd.  
 • In het Brugse polderbekken stijgt het peil van de Kerkebeek. Hier is nog geen sprake van kritieke overstromingen maar de situatie wordt ter plaatse wel op de voet opgevolgd 
 • De waterpeilen in en rond Poperinge staan zeer hoog maar zijn nu voorzichtig aan het dalen. Of dit voldoende is om een nieuwe regenzone op te vangen blijft bang afwachten 
 • In Diksmuide is de situatie rond Woumen en de Blankaart precair 
 • In de regio Ieper zijn er lokale overstromingen in Voormezele en Vlamertinge als gevolg van de overvolle Dikkebusvijver 
 • in Adinkerke werd een extra aarden dam aangelegd die in combinatie met de ingezette pompen  de nodige bescherming moet bieden aan de bedreigde Tuinwijk 
 • in Nieuwpoort werd ter hoogte van het Kattensas in allerijl een extra dam aangelegd worden om de achterliggende woonwijk te beschermen 

Ter hoogte van het Ganzepoot-complex in Nieuwpoort is de pompcapaciteit ondertussen vertienvoudigd en wordt er massaal water naar de zee afgevoerd. Vandaag werden daar bijkomend nog twee pompen aan toegevoegd waardoor in totaal 20 m³ water extra kan afgevoerd worden. 

Momenteel blijven de kritieke aandachtspunten de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Poperinge (deelgemeenten Watou en Haringe),  De Panne en Nieuwpoort, allen gelegen aan de IJzer.  Buiten de Westhoek wordt vooral de toestand in de gemeentes Ledegem en Wevelgem van zeer nabij opgevolgd. Op dit ogenblik zijn bijkomende evacuaties nog niet aan de orde. 

Maar de limieten zijn  bereikt …. Wat de regio de voorbije dagen meemaakte was een heftige, ongeziene situatie.  Na een week van onophoudelijke kritieke waterpeilen zijn alle buffers, kanalen en reserves nu opgebruikt. Waar pompen kunnen ingezet worden, zijn ze ingezet.  Nu nog bijkomend technische middelen inzetten, maakt geen verschil meer.  Elke druppel regen die er nu nog bijvalt zal er één te veel zijn. Het is een ongelijke strijd tegen dit wassende water.   

De voorraad zandzakken – die na de voorbije regenval aanzienlijk gedaald was – wordt ondertussen vanop verschillende fronten opnieuw aangevuld. Er zijn momenteel drie lijnen bezig met het vullen van de zakken om voorbereid te zijn op de komst van het volgende regenfront. Defensie werd hiervoor opnieuw ingeschakeld  ter ondersteuning van de technische diensten van de gemeenten, de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming. 

De vele ondergelopen straten maken het voor de hulpdiensten niet alleen soms moeilijk om ter plaatse te geraken, ze zorgen vaak ook voor gevaarlijke situaties. Daarom werd in de crisiscel beslist dat de straatverlichting ook de komende nachten, tot en met zondagnacht,  zal blijven branden.  Ten behoeve van de hulpdiensten werd bovendien een applicatie voorzien waarin alle gemeenten de afgesloten straten aanduiden. Hierdoor zou het ter plaatse gaan van de dringende medische hulpverlening  blijvend vlot moeten verlopen. 

Aan de bevolking wordt gevraagd om de richtlijnen van de hulpdiensten te blijven opvolgen en de overstroomde gebieden te vermijden wanneer men daar niet moet zijn. Niet-dringende vragen om hulp van de brandweer of om zandzakken te krijgen moeten nog steeds ingediend worden via het e-loket www.1722.be of telefonisch op het nummer 1722. Enkel zo kan het nummer 112 exclusief voorbehouden worden voor levensbedreigende situaties. Zandzakken kunnen ook nog steeds niet zelf afgehaald worden. 

Er is een call centrum waar de bewoners terecht kunnen met hun vragen. Daarvoor kan je contact opnemen met 0800 14 689.

15 november 2023

10:30

Na de alweer aanhoudende regen van dinsdag 14/11, met lokaal pieken tot bijna 40 liter/m², zijn alle op het terrein aanwezige diensten in de hoogste staat van paraatheid. Brandweer Westhoek kreeg sinds gisterennamiddag liefst 350 bijkomende interventies te verwerken, maar ook buiten deze regio werden de brandweerdiensten overstelpt met oproepen voor wateroverlast. 

 Op vraag van de waarnemend gouverneur Anne Martens kwamen de waterbeheerders opnieuw samen om de toestand op het terrein te overlopen en de prioriteiten waar nodig bij te sturen.  

Meteo 

We krijgen vandaag tijdelijk een drogere periode, maar vanaf donderdag middernacht volgt er opnieuw een periode met veel neerslag. Lichtpunt is dat het tij wel nog steeds goed zit om bij laagwater zoveel mogelijk water te blijven lozen richting de Noordzee om zo alle mogelijke marge te creëren voor de nieuwe neerslagzone die opnieuw voor een stijging van de waterpeilen zal zorgen. 

Toestand momenteel op het terrein: 

De vele neerslag van gisteren zorgde overal voor stijgende afvoeren en waterstanden waardoor vandaag opnieuw alarmdrempels overschreden zijn op de IJzer en de Leie. 

Situatie in de Westhoek: 

 • Haringe: IJzer op piekniveau, vergelijkbaar met de pieken van de voorbije dagen 
 • Roesbrugge en Stavele: alarmdrempel wordt net niet overschreden 
 • Lo-Fintele: alarmdrempel overschreden en nog stijgend  
 • Woumen: alarmdrempel net niet overschreden  
 • Kanaal Duinkerke – Nieuwpoort: peil onder controle maar wordt scherp bewaakt 
 • Kanaal Veurne – Duinkerke: lichte daling merkbaar 
 • Adinkerke schommelt rond het alarmpeil 

In deze regio worden momenteel historische maximumpeilen bereikt en is het einde ook nog niet in zicht. Het Lo-kanaal blijft er maximaal ingezet worden om zoveel mogelijk water uit de IJzer af te voeren naar de zee en zo weer een kleine marge te creëren. Het pompen op de diverse locaties gaat onverminderd verder en in Nieuwpoort wordt nog steeds met open sas geloosd. 

 Situatie in de rest van de provincie: 

 • Regio Ieper: zeer hoge waterstanden 
 • Menen (Leie): hoge waterstanden 
 • Heulebeek (Moorslede, Wevelgem): stijgend  
 • Poperingevaart en Heidebeek: licht dalend 
 • Grote Beverdijkvaart: zeer hoog waterpeil
 • Brugse Polders: hoge waterstanden op meerdere plaatsen, zonder al problematisch te zijn

Acties op korte termijn

Op dit moment zit een cel samen, die bestaat uit de waterbeheerders aangevuld met mensen die beschikken over de zeer lokale terreinkennis. Zij zullen voor de verschillende op tafel liggende weerscenario’s bekijken wat lokaal de gevolgen kunnen zijn voor de wateroverlast. Er worden ook extra landmeters ingezet zodat we over nog meer meetpunten hebben en zo de toestand ter plaatse nog accurater kunnen opvolgen. 

Deze namiddag komt ook de crisiscel van de gouverneur opnieuw samen in Diksmuide. Zij zullen niet alleen nagaan of de genomen maatregelen nog steeds volstaan en of de pompen overal op de meest efficiënte manier ingezet worden, ze zullen ook al nadenken over welke gebieden en sites prioritair moeten beschermd worden in geval van een verder blijvende stijging van de waterstanden. 

De zandzakproductie gaat nog steeds onverminderd verder en ook Defensie wordt hiervoor opnieuw ingeschakeld. 

Vandaag ligt de focus op het terrein dus op de maximale afvoer van het water. Waar het water zakt is dat goed nieuws, maar het blijft wel de vraag of dit voldoende zal zijn tegen de komst van de nieuwe neerslagzone. Bijkomende belemmering is dat de positie van de aankomende neerslagzone nog steeds zeer onzeker is in de verschillende weermodellen want voorbereiding erop bijkomend bemoeilijkt. Overal wordt de situatie dan ook nauwlettend opgevolgd en wordt bekeken of en zo ja, welke extra maatregelen nog kunnen genomen worden. 

1722.be of 1722: hét nummer voor brandweerhulp en aanvraag zandzakken

Het e-loket www.1722.be en het nummer 1722 blijven actief voor alle niet-dringende hulpvragen voor de brandweer. Maak vooral gebruik van het e-loket en wacht uw beurt af eenmaal de vraag werd ingediend.  Voor elke levensbedreigende situatie:  bel 112.

Wat kan je zelf doen als je door water bedreigd wordt?

Zie veelgestelde vragen

14 november 2023

10:30

Deze ochtend vond er opnieuw een overleg plaats met de waterbeheerders en het KMI om de situatie op het terrein nauwgezet verder te kunnen opvolgen en waar nodig snel te kunnen schakelen in functie van de lokale omstandigheden. 

Meteo: vandaag wordt er opnieuw een vrij intense buienlijn verwacht over het westen met regenhoeveelheden die op bepaalde plaatsen kunnen oplopen tot 10-25 l/ m², en lokaal uitschieters ten zuiden van Poperinge tot meer dan 30 l/m². Ook de wind blijft van de partij met windstoten tot 50 km/uur. 

De passage van de buien wordt verwacht tussen deze voormiddag en de late namiddag. Daarna wordt het droger en rustiger en dat zal ook de komende dagen zo blijven.  

Waterstanden: de waterpeilen zijn aan het stabiliseren en we zien stilaan zelfs een dalende trend. In de regio van het Blankaartbekken moet er wel rekening mee gehouden worden dat er een lange periode zal nodig zijn om terug te normaliseren. Momenteel wordt wel verwacht dat de voorspelde buienzone op een aantal plaatsen opnieuw kan leiden tot een overschrijding van peildrempels, maar dat dit niet de hoge peilen zal bereiken die we de voorbije periode gekend hebben. 

Wat gebeurt er nu op het terrein? 

Op het terrein blijft ondertussen verder maximaal ingezet worden op de afvoer van het water richting de zee.  De daarbij bereikte debieten liggen momenteel ver boven wat ooit al afgevoerd werd.  

Alle al eerder genomen maatregelen blijven verder ingezet worden. De dammen houden stand en blijken voorlopig voldoende te zijn en de pompen draaien nog steeds maximaal. Bovendien blijven we profiteren van de gunstige omstandigheden van het huidige springtij, waardoor bij laagwater veel meer water kan afgevoerd worden naar de zee. De inzet van Defensie deze nacht heeft de voorraad zandzakken ook opnieuw aangevuld.  

Op dit moment is de situatie op het terrein onder controle. De aankomende neerslagzone maakt wel dat de toestand ter plaatse nauwlettend verder opgevolgd wordt omdat onduidelijk is wat de impact lokaal zal zijn. Ze staan klaar om waar nodig en mogelijk extra maatregelen te nemen om het IJzerbekken maximaal verder te ontlasten. Ook deze namiddag staat hierover nog een bijkomend overleg ingepland.  

Op het terrein blijft ook de commandopost nog steeds actief om de toestand op te volgen en waar nodige extra maatregelen te implementeren. 

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be  blijven actief voor alle hulpvragen inzake wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties bel je 112.

14 november 2023

10:30

Deze ochtend vond er opnieuw een overleg plaats met de waterbeheerders en het KMI om de situatie op het terrein nauwgezet verder te kunnen opvolgen en waar nodig snel te kunnen schakelen in functie van de lokale omstandigheden. 

Meteo: vandaag wordt er opnieuw een vrij intense buienlijn verwacht over het westen met regenhoeveelheden die op bepaalde plaatsen kunnen oplopen tot 10-25 l/ m², en lokaal uitschieters ten zuiden van Poperinge tot meer dan 30 l/m². Ook de wind blijft van de partij met windstoten tot 50 km/uur. 

De passage van de buien wordt verwacht tussen deze voormiddag en de late namiddag. Daarna wordt het droger en rustiger en dat zal ook de komende dagen zo blijven.  

Waterstanden: de waterpeilen zijn aan het stabiliseren en we zien stilaan zelfs een dalende trend. In de regio van het Blankaartbekken moet er wel rekening mee gehouden worden dat er een lange periode zal nodig zijn om terug te normaliseren. Momenteel wordt wel verwacht dat de voorspelde buienzone op een aantal plaatsen opnieuw kan leiden tot een overschrijding van peildrempels, maar dat dit niet de hoge peilen zal bereiken die we de voorbije periode gekend hebben. 

Wat gebeurt er nu op het terrein? 

Op het terrein blijft ondertussen verder maximaal ingezet worden op de afvoer van het water richting de zee.  De daarbij bereikte debieten liggen momenteel ver boven wat ooit al afgevoerd werd.  

Alle al eerder genomen maatregelen blijven verder ingezet worden. De dammen houden stand en blijken voorlopig voldoende te zijn en de pompen draaien nog steeds maximaal. Bovendien blijven we profiteren van de gunstige omstandigheden van het huidige springtij, waardoor bij laagwater veel meer water kan afgevoerd worden naar de zee. De inzet van Defensie deze nacht heeft de voorraad zandzakken ook opnieuw aangevuld.  

Op dit moment is de situatie op het terrein onder controle. De aankomende neerslagzone maakt wel dat de toestand ter plaatse nauwlettend verder opgevolgd wordt omdat onduidelijk is wat de impact lokaal zal zijn. Ze staan klaar om waar nodig en mogelijk extra maatregelen te nemen om het IJzerbekken maximaal verder te ontlasten. Ook deze namiddag staat hierover nog een bijkomend overleg ingepland.  

Op het terrein blijft ook de commandopost nog steeds actief om de toestand op te volgen en waar nodige extra maatregelen te implementeren. 

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be  blijven actief voor alle hulpvragen inzake wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties bel je 112.

13 november 2023

21:00

Na een drogere periode de komende nacht worden morgen in de loop van de voormiddag een aantal forse buien verwacht. De huidige weermodellen zijn het niet eens over de te verwachten neerslaghoeveelheden, maar volgens het meest pessimistische model kan er tot 30 liter/m² vallen. In combinatie met de mogelijke effecten van de voorspelde harde wind  op de watervlaktes wordt dit een situatie die nauw in de gaten zal gehouden worden. 

Waterstanden: vandaag werd opnieuw maximaal ingezet op de afvoer van het water richting de zee. De afvoer op de zijlopen was zelfs even groot als vanaf de IJzer. Afhankelijk van de locatie daalt het waterpeil over het algemeen langzaam. Op een aantal plaatsen was er een stagnatie of zelfs nog een lichte stijging waar te nemen. De waterbeheerders gaan ervan uit dat we de komende dagen niet meer die peilpieken zullen zien zoals we die de voorbije dagen gehad hebben.  

Wat is er vandaag op het terrein gebeurd? 

Dankzij de combinatie van alle door de verschillende waterbeheerders genomen maatregelen werden vandaag zeer grote watermassa’s afgevoerd richting zee. Dergelijke debieten werden nog nooit eerder gerealiseerd.  De ingezette pompen maken een reëel verschil, niet alleen qua afvoer van het water maar ook omdat het hierdoor mogelijk is om 24 uur op 24 te lozen (in plaats van afhankelijk te moeten zijn van de getijdenwerking). Er worden ook nog steeds pompen bijgezet en dat zal ook morgen nog het geval zijn. 

Daarnaast zijn er vandaag vooral beheerswerken en allerhande logistieke taken uitgevoerd. Deze zijn niet alleen noodzakelijk om de hinder van de wateroverlast te beperken maar ook om verdere schade zoveel mogelijk te vermijden. Er werden door water ingesloten dieren ontzet, een noodbrug aangelegd om een ingesloten woning veilig te kunnen bereiken, medewerkers van Aquafin werden begeleid naar technische installaties in overstroomd gebied, … 

Ook de voorraad zandzakken werd verder op peil gehouden. Vandaag is de productie ervan verhuisd van Poperinge naar de basis in Lombardsijde waar militairen de komende nacht 100 ton zullen verwerken in zandzakken. 

De komende uren en dagen blijft de situatie op het terrein verder opgevolgd worden. Het is nu afwachten wat morgen zal brengen qua regen en wind en wat de impact daarvan lokaal zal zijn.  

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be  blijven actief voor alle hulpvragen inzake wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties bel je 112.

13 november 2023

11:00

De voorbije nacht bereikte een nieuwe neerslagzone ons land. Bijkomend wordt in de loop van de dag door het KMI zelfs nog een code geel voor wind afgekondigd. Vooral deze combinatie van wind, regen en de aanwezigheid van het vele water baart zorgen.

De voorbije nacht waren er op het terrein geen bijkomende interventies meer. Alle voorbereidende beschermingsmaatregelen bewijzen hun nut.  De extra aangelegde dammen houden stand en doen hun werk. Het niveau van het Blankaartbekken bleef stabiel en is niet meer verder gestegen tijdens de nacht. De aanvulling van de voorraad zandzakken ging ondertussen ook op kruissnelheid verder. Defensie biedt hierbij ondersteuning aan.

In de regio Poperinge is het waterpeil ondertussen licht gedaald maar blijft waakzaamheid geboden nu het opnieuw regent.

Het is nu verder afwaarts in het IJzerbekken dat de alarmpeilen overschreden worden.  Vooral de situatie aan de Blankaart en de IJzer in Diksmuide wordt momenteel nauwlettend in het oog gehouden. De focus van de hulpdiensten ligt nu vooral op de bescherming van de gemeente Diksmuide.

Wat gebeurt er momenteel op het terrein?

 • de voorbije nacht werd de Sint-Jorissluis opengezet om zoveel mogelijk water vanuit de Ijzer zo snel mogelijk weg te krijgen
 • in de regio nemen de waterbeheerders alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk extra water richting het IJzerbekken gestuwd wordt en de afwatering naar de zee via andere, alternatieve wegen gebeurt. Dit gebeurt in optimale samenwerking met onze buurlanden, waarbij water afgevoerd wordt via zowel Frankrijk (Duinkerke) als Nederland (via de Leie en de Schelde richting Terneuzen)
 • extra pompen worden ingezet aan het sluizencomplex in Nieuwpoort om al het bijkomende water zoveel mogelijk meteen af te voeren richting zee en de situatie stabiel te houden in de IJzervlakte. We hebben daar bijkomend het geluk van een gunstig tij op zee om deze maximale afvoer te kunnen verkrijgen.

De bijkomende pompinstallaties kunnen niet zomaar overal geplaatst worden. Dit vereist niet alleen een stabiele ondergrond, maar heeft ook lokaal gevolgen qua mobiliteit en bereikbaarheid.  Alle hulpdiensten werken hiervoor nauw samen. De pompen blijven actief zolang als nodig is, en verwacht wordt dat dit zeker de komende weken nog het geval zal zijn.

Voorlopig waren er nog geen evacuaties van omwonenden, bedrijven of boerdijen nodig maar de hulpdiensten zijn ook op dit worst-case-scenario voorbereid.

De waterellende is helaas nog niet meteen voorbij. Vandaag en morgen blijven regen en wind onze richting uitkomen.  Verwacht wordt dat in het Ijzerbekken hierdoor de alarmdrempels ook de komende dagen overschreden zullen blijven. Elke extra regendruppel zorgt er nu voor dat een daling van het waterpeil vertraagt of zelfs licht teniet gedaan wordt.

Op de waterwegen buiten het IJzerbekken wordt verwacht dat deze nieuwe neerslagzone niet meer tot kritieke situaties zou leiden.

De hulpdiensten blijven de toestand op het terrein op de voet verder opvolgen en blijven paraat om in te grijpen waar nodig.  Ondertussen is de crisiscel gestart met de voorbereiding van de nazorg en bekijken we samen met de verantwoordelijke diensten en besturen hoe de getroffen mensen zo goed mogelijk kunnen ondersteund worden bij de aanpak van de gevolgen van de wateroverlast.

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be  blijven actief voor alle hulpvragen inzake wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties bel je 112.

12 november 2023

18:00

Ook vandaag zaten alle betrokken diensten opnieuw samen in de strijd tegen de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen. Vanaf volgende nacht wordt een nieuwe neerslagzone verwacht in combinatie met een aantrekkende wind. Die combinatie van regen, wind en de enorme watermassa’s die er nu al zijn vereist extra waakzaamheid.

 

Op het terrein lag de focus vandaag voornamelijk op het implementeren van bijkomende beschermingsmaatregelen voor de regio Diksmuide:

 • de winterdijk ter hoogte van de Blankaart werd verhoogd door de aanleg van een dam van zandzakken om zo het stijgende water nog meer te kunnen tegenhouden wanneer in de loop van de week de watervlakte door wind zal opgestuwd worden
 • de kritieke installaties – dit zijn de pompgemalen en pompstations in het Blankaartbekken – werden bijkomend beschermd met 1250 zandzakken. Dit is nodig om het verder blijven functioneren van de daar geïnstalleerde pompen te kunnen garanderen.
 • het vullen van zandzakken en het ter plaatse brengen waar nodig blijft op volle kracht doorgaan

 

Het peil van de IJzer blijft zeer hoog staan en in het IJzerbekken blijven alarmdrempels overschreden. Samen met de waterbeheerders worden alle mogelijke opties bekeken om deze waterafvoer zo snel en zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarvoor wordt onder andere gerekend op de maximale inzet van pompinstallaties. Waterbeheerders, civiele bescherming en brandweer maken een afweging waar de pompen die beschikbaar zijn maximaal ingezet kunnen worden.

 

Bijkomend zal nu ook via de Sint-Jorissluis water uit de IJzer afgevoerd worden naar het kanaal Plassendale – Nieuwpoort, waarna het in zee kan geloosd worden via Nieuwpoort en Oostende.

 

Evacuaties zijn nog steeds niet aan de orde, maar achter de schermen worden alle nodige maatregelen getroffen om ook deze operaties voor te bereiden. De bewoners van de mogelijks bedreigde gebieden worden ondertussen al door de hulpdiensten gecontacteerd.

 

Momenteel is enkel nog sprake van wateroverlast in de Westhoek-regio. Er wordt voorspeld dat de nieuwe neerslag geen kritieke overstromingen zal veroorzaken voorbij Diksmuide in de afwaartse gebieden langs de Ijzer, noch in de rest van West-Vlaanderen.

 

De toestand wordt op de voet verder opgevolgd door de commandopost op het terrein en de beleidscel van de provinciegouverneur.

 

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be blijven ook de komende dagen actief voor alle hulpvragen inzake wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties bel je 112.

12 november 2023

14:30

Momenteel wordt er intensief gewerkt aan de versterking van de winterdijk langs de Iepersteenweg, waar een team van 30 personen zich inzet om een zandzakkendam aan te leggen. De inzet is gericht op het voorkomen van waterstijging en de dreiging van opstuwing en overtopping veroorzaakt door een zuidwestenwind met een kracht van 5/6 Beaufort komende week.

 

Daarnaast is er aandacht voor het beschermen van kritieke installaties, met name vijf pompgemalen en pompstations in het Blankaartbekken. Hier worden ongeveer 1250 zandzakken opgestapeld tot een hoogte van 3 zakken per installatie, wat neerkomt op een totaal van 2000 zakken die vandaag nodig zullen zijn.

 

De zandzakvulmachines van de civiele bescherming en de technische dienst van Poperinge draaien op volle toeren om de voorraad op peil te houden.  Daarnaast wordt er extra pompcapaciteit toegevoegd in Nieuwpoort.

 

Evacuaties zijn op dit moment niet aan de orde. De focus ligt voornamelijk op het implementeren van beschermingsmaatregelen tegen opstuwing, overtopping en stijgend water, met als doel de optimale werking van pompen te waarborgen.

 

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be blijven ook de komende dagen nog actief voor alle hulpvragen inzake wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties bel je 112.

12 november 2023

09:15

Vannacht kreeg Brandweer Westhoek een drietal interventies binnen gerelateerd aan wateroverlast. Twee interventies waren via politieploegen waar een controle werd gevraagd van huizen die al geïsoleerd waren door de hoge waterstand in de buurt van de Blankaartvijver in Diksmuide. Eén van de interventies bleek loos alarm, bij de tweede werd een opgestelde pomp aangepast en staan er schapen om een eiland in de weide. De schapen zullen door de eigenaar bij daglicht worden geëvacueerd. Bij een derde interventie in Noordschote (Lo-Reninge) werd een eerder opgestelde pomp herplaatst en de al genomen maatregelen bijgestuurd.

Gisterenavond was er opnieuw een tussenkomst nodig van brandweer en politie toen een wagen zich vasthad gereden in een ondergelopen straat. De bestuurder moest met een bootje worden bevrijd. We vragen met aandrang dat alle omleidingen worden gevolgd en er niet door het water gereden wordt in ondergelopen straten.

De waterstanden in Roesbrugge en Stavele dalen zeer staag, maar zijn nog steeds boven de waakdrempel. In de Fintele (Lo-Reninge) en bij de Blankaartvijver in Woumen (Diksmuide) is de alarmdrempel overschreden. Daar is er nog een trage stijging van het water vast te stellen.

Op andere plaatsen in de provincie is de situatie onder controle en zijn geen nieuwe problemen gemeld.

De politie is versterkt aanwezig met ploegen in de getroffen regio en volgt de kritieke punten op met visuele controles. Daarnaast volgen we nauwgezet de waterstand op en krijgen we op vaste tijdstippen advies van meteorologen en hydrologen. De brandweer staat paraat. Op basis van de binnenkomende meldingen wordt door de commandopost bekeken waar er extra maatregelen nodig zijn.

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be blijven ook de komende dagen nog actief voor alle niet-levensbedreigende hulpvragen. Voor levensbedreigende situaties bel je 112. 

11 november 2023

19:30

Na de vele regen van de voorbije dagen waren we vandaag in rustiger vaarwater aanbeland.  Op de meeste plaatsen zijn ondertussen de pieken bereikt en is er sprake van een voorzichtige daling van de waterpeilen. Alles wordt nu maximaal ingezet om van deze drogere periode gebruik te maken om zoveel mogelijk water af te voeren en de huidige waterpeilen te verlagen. Zo bereiden we ons voor op een nieuwe regenzone die op ons afkomt. 

Op alle locaties is de situatie ondertussen onder controle en gaan de waterpeilen in dalende lijn, zowel binnen als buiten de Westhoek.  

Enkel in Woumen zorgen de hoge waterstanden van de IJzer voor een verdere vulling van het Blankaartbekken. Het niveau van dit bekken bereikt ondertussen een kritieke hoogte. De kans is reëel dat wanneer deze tendens zich doorzet er bij nieuwe regenval overstromingen zullen ontstaan. De omwonenden werden preventief door de brandweer bezocht, om te peilen naar hun noden en hen ook te wijzen op het belang van voorbereid te zijn op een mogelijk vertrek. 

De hulpdiensten blijven ook de komende nacht en zondag paraat in de regio. 

Ze beklemtonen dat het gevaar nog niet geweken is. De ondergelopen straten en weiden kunnen mogelijks gevaarlijke situaties veroorzaken. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om de regio ook de komende dagen te mijden en zo de hulpdiensten de nodige ruimte te geven om hun werk te doen. Wie in de regio woont stelt onnodige verplaatsingen ook beter uit want de achtergebleven modder zorgt vaak voor een gevaarlijk glad wegdek.  

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be blijven ook de komende dagen nog actief voor alle niet-levensbedreigende hulpvragen. Voor levensbedreigende situaties bel je 112. 

11 november 2023

14:50

Dankzij de momentele gunstige weersomstandigheden zijn ondertussen op de meeste plaatsen de pieken bereikt en is er stilaan sprake van een daling van de waterpeilen.  Kritieke punten blijven voorlopig nog alles wat stroomafwaarts van Lo-Fintele gelegen is evenals de regio van het Blankaartbekken in Woumen.

Situatie in de Westhoek.

In het Blankaartbekken blijft op dit moment de instroom ongeveer even groot als de uitstroom. Aangezien het bekken overvol staat zijn er op diverse plaatsen overstromingen gesignaleerd. Verwacht wordt dat dit hoge peil nog langere tijd zal aanhouden. Positief nieuws is dat het waterproductiecentrum er dankzij de getroffen beschermingsmiddelen nog steeds kon gevrijwaard blijven, maar de situatie blijft er wel precair.

Lo-Reninge-Fintele blijft omwille van de hoge waterstand een kritiek punt. Hier stijgt het waterpeil nog steeds.  Het Lo-kanaal wordt, in functie van het getij, ingezet om water vanuit de IJzer af te voeren. Bijkomend wordt ook nog steeds in Nieuwpoort met open sas geloosd.

In Vleteren moest een losgeslagen ponton beveiligd worden dat de IJzer dreigde te blokkeren. Ook de dierentuin ‘Zonnegloed’ wordt er getroffen door wateroverlast en heeft de hulp van de brandweer ingeroepen.

De situatie is ondertussen onder controle in Roesbrugge, Stavele, Heuvelland en Ieper. Waakzaamheid blijft in Ieper wel geboden omdat de vesten er helemaal verzadigd zijn.

Situatie buiten de Westhoek.

Hier ligt de focus voornamelijk op het Kanaal Duinkerke-Veurne dat gebruikt wordt voor de afvoer van het water. Tot nu toe kon hier onvoldoende gebruik van gemaakt worden omdat er nog te veel water uit Noord-Frankrijk onze richting uitkomt.

Op de Leie in Menen werd ondanks een piekafvoer toch het prewaakpeil nipt bereikt.  De afvoer van het water uit Frankrijk richting de Leie gebeurt via de Heulebeek waardoor het hoge waterpeil hier nog even kan aanhouden en het risico op overstromingen blijft bestaan. Aan de omwonenden wordt gevraagd om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen (zoals auto’s op een veilige plaats parkeren, …).

De overige lokale problemen die de voorbije nacht opdoken zijn ondertussen overal min of meer onder controle. Extra zandzakken werden geleverd en blijven er ter beschikking.

In Moorsele  werden bijkomend door de brandweer pompen ingezet om het water maximaal weg te pompen.

De hulpdiensten en de waterbeheerders blijven in de volledige getroffen regio de komende uren en dagen maximaal inzetten op de afvoer van het water en het zoveel mogelijk verder  verlagen van de huidige waterpeilen. De situatie op het terrein blijft op de voet verder opgevolgd worden.

Met het wegtrekken van het water worden in de regio ook afgesloten straten stilaan opnieuw toegankelijk. Dit leidt lokaal soms tot gevaarlijke situaties op de weg omdat vaak een modderlaag op het wegdek achterblijft.  Voorzichtigheid op de weg is geboden.

Terzelfdertijd blijft ook de oproep gelden om de regio te mijden wanneer men daar niet moet zijn. Ook al is de situatie momenteel onder controle, het gevaar is nog niet geweken, de hoge waterstanden zullen nog enige tijd aanhouden en de hulpdiensten hebben nog steeds de handen vol.

Het nummer 1722 / e-loket www.1722.be blijft nog steeds actief. Wie te kampen heeft met wateroverlast, zandzakken of niet-dringende brandweerhulp nodig heeft blijft zich daartoe wenden zodat het nummer 112 beschikbaar blijft voor de levensbedreigende situaties.

11 november 2023

09:30

Na de vele regen zijn we de voorbije nacht in rustiger vaarwater aanbeland. De weersvoorspellingen houden het tot zondagavond grotendeels droog, met slechts beperkte lokale buien.

 

Dit betekent voorzichtig positief nieuws voor de situatie in West-Vlaanderen en de Westhoek. Ondertussen zijn op de meeste plaatsen de pieken bereikt en is er stilaan sprake van een voorzichtige daling van de waterpeilen. Alles wordt momenteel maximaal ingezet op de afvoer van het water en het zoveel mogelijk verlagen van de huidige waterpeilen.

 

In de Westhoek bleef het belangrijkste aandachtpunt de voorbije uren het hoge waterpeil van de IJzer en De Blankaart. Deze worden momenteel maximaal ingezet voor de afvoer van water, en dit in combinatie met het lozen via open sas in Nieuwpoort.

Vanuit Frankrijk blijft nog steeds veel water onze richting uitkomen en dit wordt door onze hulpdiensten continu en nauwlettend in de gaten gehouden.  Alle genomen voorzorgsmaatregelen op het terrein blijven in stand gehouden en hebben tot nu toe hun nut bewezen.

 

Elders in de provincie waren er de voorbije uren meldingen van wateroverlast in

 • De regio Roeselare waar de Mandel buiten haar oevers trad en het Kanaal Roeselare-Leie te kampen had met een zeer hoge waterstand. Dit werd ter plaatse aangepakt en de scheepvaart werd er gestremd. Ondertussen evolueert de situatie daar opnieuw gunstig en wordt ernaar gestreefd om de waterstand maximaal te verlagen met het oog op mogelijks nieuwe regenperiodes begin volgende week.
 • Brugge waar de Dammepoortsluis even boven het alarmpeil ging – ook deze situatie is ondertussen gestabiliseerd
 • De regio Dadizele – Ledegem – Wevelgem (Heulebeek) tenslotte blijven de waterstanden hoog omwille van de afvoer van het water komende uit Frankrijk richting de Leie.

 

 

De gouverneur bedankt de vele hulpdiensten voor hun blijvende en onvermoeibare inzet. Zij waren de voorbije nacht, net als de voorgaande dagen, opnieuw massaal paraat op het terrein.  Grootschalige evacuaties waren nog niet aan de orde maar de voorbije nacht diende toch al een gezin in de regio Reninge uit een door het wassende water geïsoleerde woning weggehaald.

 

1722 blijft ook nog steeds actief. Wie te kampen heeft met wateroverlast of zandzakken nodig heeft meldt dit via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722.

 

10 november 2023

18:30

Volgens de laatste weersvoorspellingen zou het tegen 19u00 stoppen met regenen in onze provincie.  De waterstanden zullen echter hoog blijven door het aankomende water vanuit Noord-Frankrijk, waarvan we de grootste impact voorzien in de vroege morgen van 11 november. De hulpdiensten hebben optimaal ingezet op bijkomende beschermingsmaatregelen zoals het opbouwen van een tweede dam in Stavele maar ook het uitdelen van zandzakken om specifieke situaties het hoofd te bieden.

Evacuaties zijn op dit moment nog niet aan de orde. We blijven de situatie nauwgezet opvolgen en de nodige voorbereidingen worden door de lokale besturen genomen.

Situatie in de Westhoek

Om het centrum van Stavele te vrijwaren, werd een bijkomende dam opgebouwd. In Diksmuide kregen we te maken met insijpelende wateroverlast die de drinkwaterwinning in De Blankaart bedreigde maar daar brachten de zandzakken soelaas. Dikkebusvijver in Ieper raakt stilaan verzadigd, de mogelijk bedreigde woningen werden in kaart gebracht en door de brandweer van zandzakken voorzien. Op de grens met Frankrijk worden in Nieuwkerke enkele woningen bedreigd.  Ook hier ging de brandweer langs om de nodige maatregelen te nemen.

Situatie buiten de Westhoek

In Izegem (Kachtem) doen de nieuwe dijken aan het bufferbekken hun werk om de overstroming van de Mandel in te perken. Op de Heulebeek werd extra pompcapaciteit ingezet om Moorsele te vrijwaren. Het waterniveau van De Leie blijft op een aanvaardbaar niveau en wordt verder gemonitord. In Moorslede werden bijkomende zandzakken geplaatst.

Wat kan jij zelf doen?

Je kan zelf ook maatregelen nemen om je voor te bereiden op wateroverlast:

 • Respecteer de wegomleidingen. Rij niet door afgesloten straten.
 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke gebieden.
 • Probeer kelderopeningen en buitendeuren te beschermen.
 • Verplaats tapijten en waardevolle voorwerpen naar een hogere plek.
 • Sluit gas, elektriciteit en water af als dat nodig is.
 • Parkeer je auto op een veilige plek, niet in de garage.
 • Zorg ervoor dat losse objecten in je tuin niet door het water kunnen worden meegenomen.
 • Help je buren om dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen.

Wat kan je doen bij schade?

 • Bel 1722 bij niet-dringende hulp of surf naar 1722.be
 • Bel 112 enkel bij levensbedreigende situaties

10 november 2023

12:00

Er viel deze nacht minder regen dan verwacht, waardoor de situatie stabiel blijft.  Ook de weerverwachtingen voor komende nacht voorspellen minder regen dan eerst gedacht.  De voorspelde neerslag voor deze namiddag wordt nauwgezet opgevolgd.

Dankzij de pompen die gisteren in de loop van de dag geïnstalleerd zijn en het laagtij kon heel wat water afgevoerd worden naar de zee.

Binnen de Westhoek is de situatie in Stavele en de omgeving van de Heidebeek en Poperingevaart het meest kritiek.  Daarom wordt er in Stavele een extra dam met zandzakken opgebouwd en worden de huizen in de omgeving van de Heidebeek en Poperingevaart ook extra beschermd.

Aan het sas van Veurne worden extra pompen opgesteld om de Fintele maximaal te vrijwaren.

Buiten de Westhoek zijn er deze nacht extra problemen opgedoken in Wevelgem, maar deze werden door middel van zandzakken opgelost.  De neerslag in Frankrijk viel meer in de grensstreek, waardoor de waterstand in de Heulebeek in Dadizele en Moorslede fel gestegen is.  De genomen maatregelen blijken voldoende.  Ook de situatie van de Leie wordt van nabij opgevolgd.

Wateroverlast kan je melden via 1722.be (of telefonisch op 1722).  De brandweer verdeelt brandzakken op kritieke punten.  Heb je zelf zandzakken nodig, vraag deze dan aan via 1722.be, waarna de technische diensten deze terplaatse zullen brengen.  Zelf zandzakken afhalen is niet mogelijk.

We vragen om de verplaatsingen in de regio tot de strikt noodzakelijke te beperken.  Volg de lokale wegomleggingen en de richtlijnen van de hulpdiensten op het terrein.  Rijdt in ieder geval nooit door afgesloten wegen!

9 november 2023

12:30

Extra maatregelen tegen wateroverlast

De Gouverneur van West-Vlaanderen riep deze voormiddag de crisiscel samen en besliste enkele bijkomende maatregelen.

 • Er wordt extra pompcapaciteit ingezet ter hoogte van het sluizencomplex in Veurne en Nieuwpoort.
 • Er zullen zandzakken uitgedeeld worden door de technische diensten van de getroffen gemeenten volgens de noden van de meest kritieke punten.
 • De keermuur in de Bergenstraat in Roesbrugge wordt versterkt en verhoogd.

Wat kan jij zelf doen?

Je kan zelf ook maatregelen nemen om je voor te bereiden op wateroverlast:

 • Respecteer de wegomleidingen. Rij niet door afgesloten straten.
 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke gebieden.
 • Probeer kelderopeningen en buitendeuren te beschermen.
 • Verplaats tapijten en waardevolle voorwerpen naar een hogere plek.
 • Sluit gas, elektriciteit en water af als dat nodig is.
 • Parkeer je auto op een veilige plek, niet in de garage.
 • Zorg ervoor dat losse objecten in je tuin niet door het water kunnen worden meegenomen.
 • Help je buren om dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen.

Wat kan je doen bij schade?

 • Bel 1722 bij niet-dringende hulp of surf naar 1722.be
 • Bel 112 enkel bij levensbedreigende situaties

Evacuatie van de bevolking is op dit moment niet aan de orde.

Volg deze website en de sociale mediakanalen van Brandweer Westhoek voor verdere updates.

9 november 2023

08:30

Gouverneur ontplooit provinciaal algemeen nood- en interventieplan voor wateroverlast in de Westhoek

Al sinds maandag 6 november heeft de Westhoek te kampen met wateroverlast. De weersmodellen van het KMI geven bij consensus aan dat de Westhoek nog heel wat regen te verduren krijgt, met een voorspelde piek in de nacht van 9 op 10 november. In overleg met de brandweer Westhoek en de betrokken burgemeesters van Poperinge, Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren heeft de gouverneur beslist om op 9 november vanaf 9u30 ter plaatse in Poperinge samen te komen met zijn crisiscel.

 

In de provinciale crisiscel zetelen onder het voorzitterschap van de gouverneur, vertegenwoordigers van de verschillende betrokken gemeenten, van de waterbeheerders en van de hulp-en interventiediensten (brandweer, medische diensten, politie, logistieke diensten als technische diensten en de civiele bescherming en communicatieverantwoordelijken).

Het doel van deze provinciale coördinatie is om na te gaan waar de meest cruciale noden zitten in de inzet van de pompen die voorhanden zijn via de raamcontracten van de waterbeheerders en via de Civiele Bescherming. Aan de Civiele Bescherming is reeds gevraagd om haar materieel gedeeltelijk te verplaatsen van haar standplaats Brasschaat naar de Westhoek. In de coördinatie kijkt de gouverneur ook na of er nog extra middelen nodig zijn om in te zetten en eventueel op te vorderen.

Ondertussen blijven de brandweer Westhoek, de technische diensten van de gemeenten, de Civiele Bescherming en de politie verder materieel en manschappen inzetten op het terrein.

Hier zijn enkele belangrijke maatregelen die je kunt nemen om schade te voorkomen:

 

 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke gebieden.
 • Probeer kelderopeningen en buitendeuren te beschermen.
 • Verplaats tapijten en waardevolle voorwerpen naar een hogere plek.
 • Sluit gas, elektriciteit en water af als dat nodig is.
 • Parkeer je auto op een veilige plek, niet in de garage.
 • Zorg ervoor dat losse objecten in je tuin niet door het water kunnen worden meegenomen.
 • Help je buren om dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen.

 

Wateroverlast? 1722 is actief

In geval van wateroverlast en hulp van de brandweer, bel 1722. Als je digitaal hulp wilt aanvragen, bezoek https://1722.be. Doe je hulpverzoek slechts via één kanaal: ofwel via e-mail of telefonisch. De snelheid van de hulpverlening wordt niet beïnvloed door de manier waarop je het verzoek indient.

 

Houd rekening met wachtrijen, omdat de hulpdiensten veel oproepen ontvangen. Bel niet opnieuw of naar een andere dienst om dubbele registratie te voorkomen en de wachttijd niet te verlengen.

 

Als het om herstelbare schade gaat, wacht dan op beter weer om te repareren of een vakman in te schakelen.

 

Levensgevaar? Bel 112!

Bij levensgevaar, bel 112. Gebruik 1722 voor niet-levensbedreigende situaties.

 

Verplaatsingen

Moet je je toch verplaatsen? Pas je rijgedrag aan, zorg voor voldoende zichtbaarheid als je te voet of met de fiets gaat, en controleer de dienstregeling van het openbaar vervoer via officiële kanalen.

 

Extra maatregelen

Sommige steden en gemeenten nemen extra maatregelen. Raadpleeg de officiële communicatiekanalen van je gemeente.