Veelgestelde vragen

Dringende en niet-dringende hulp

Bij levensgevaar, bel 112. Gebruik 1722 voor niet-levensbedreigende situaties.

In geval van wateroverlast en hulp van de brandweer, bel 1722. Als je digitaal hulp wilt aanvragen, bezoek https://1722.be. Doe je hulpverzoek slechts via één kanaal: ofwel via e-mail of telefonisch. De snelheid van de hulpverlening wordt niet beïnvloed door de manier waarop je het verzoek indient.

Houd rekening met wachtrijen, omdat de hulpdiensten veel oproepen ontvangen. Bel niet opnieuw of naar een andere dienst om dubbele registratie te voorkomen en de wachttijd niet te verlengen.

 • Contacteer 1722 zolang actief om de overstroming te melden.
 • Plaats een waterdichte plank in de deuropening en dicht af met silicone
 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones.
 • Maak met behulp van zandzakken, kleine dammen voor kelderopeningen, buitendeuren, ea.
 • Neem tapijten weg en plaats je meubels op een veilige hoogte.
 • Verplaats waardevolle voorwerpen en belangrijke papieren (contracten, facturen…) naar een veilige plek.
 • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water
 • Parkeer je wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in je garage staan.
 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water.
 • Hou rekening met je huisdieren.
 • Fotografeer de overstroomde ruimtes.

Zandzakken

De technische diensten van elke gemeente zullen de zandzakken verdelen over de straten waar er volgens een risicoanalyse nood aan is.  Je kunt zelf geen zandzakken komen afhalen.

Heb je zandzakken bij je thuis liggen en je wil er vanaf. Neem contact op met de technische dienst van je stad/gemeente.

 

De aangelegde dijken blijven liggen en worden nog niet meteen weggenomen. De waterbeheerders schatten het belang van de duur om ze te laten liggen in. Zij zullen ook verdere acties ondernemen om deze zakken te verwijderen.

Evacuatie

Meer informatie over evacuatie kun je hier lezen.

Schade

 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke gebieden.
 • Probeer kelderopeningen en buitendeuren te beschermen.
 • Verplaats tapijten en waardevolle voorwerpen naar een hogere plek.
 • Sluit gas, elektriciteit en water af als dat nodig is.
 • Parkeer je auto op een veilige plek, niet in de garage.
 • Zorg ervoor dat losse objecten in je tuin niet door het water kunnen worden meegenomen.
 • Help je buren om dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen.
 • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende, maar verwarm ze ook voldoende om de vochtigheid te doen weg trekken.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Deze kan je vragen beantwoorden en je helpen om het schadegeval te regelen.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor jouw verzekeringsdossier.
 • Informeer je om te weten of het Rampenfonds kan tussenkomen.

Je verzekeraar kan je normaal adviseren voor de keuze van je verblijf.

Ik wil helpen

We zijn heel dankbaar voor alle steun en het grote aanbod van hulp! Op dit moment worden wij al goed ondersteund door verschillende diensten en krijgen we ook extra hulp vanuit het Netwerk Brandweer (extra personeel vanuit het binnenland).

Wel kunnen jullie een verschil maken in jullie eigen omgeving. Ga eens kijken bij familie en buren, of zij extra hulp nodig hebben met het in veiligheid brengen van waardevolle spullen, het beschermen van de woning tegen het water, het opruimen van de schade na een overstroming,…

Het vrijmaken van de rioolputjes voor je deur kan ook een grote hulp zijn. De vele gevallen bladeren kunnen daar plaatselijk voor verstoppingen zorgen, wat de afvoer van regenwater kan belemmeren.

Toerisme

De verplaatsingen naar deze zone wordt momenteel niet verboden maar wel afgeraden.  Het is aangewezen je goed te informeren.

In geval van overstromingswaarschuwing, luister naar de media en volg de aanbevelingen van de overheden.

De verplaatsingen naar deze zone wordt momenteel niet verboden maar het is aangewezen je goed te informeren.

Je neemt best contact op met de verhuurder of toerismebureau van de streek. Volg de situatie via de media en de officiële kanalen van de overheid.

Verkeersmaatregelen

Door de vele ondergelopen straten, is het momenteel niet mogelijk om overal wegsignalisatie te plaatsen of om straten af te sluiten.  Wees voorzichtig!

Om de laatste stand van zaken te kennen rond de lokale verkeersmaatregelen wend je je best tot de website en mediakanalen van je eigen gemeente.

We zien nog steeds mensen die zich vastrijden. Door de hoge waterstanden kun je het verschil tussen weg en gracht niet meer zien.

Volg dus de lokale omleidingen en rijd zeker niet door ondergelopen straten!

 

 

Evenementen

Voorlopig hebben we geen weet van evenementen die geannuleerd zijn door de wateroverlast.