Wat te doen na wateroverlast

 

Fotomateriaal

 • Zorg dat je voldoende foto’s hebt van de situatie van je woning, bedrijf, … na de wateroverlast en voor je start met de opkuis.  Ook je schade breng je best zo goed mogelijk in beeld via foto’s.  Ze zijn belangrijk voor het opmaken van je schadedossier.
 • Heb je schade aan gewassen, maak hier dan ook foto’s van. Neem contact met je eigen verzekeraar.  Informeer bij je gemeente of ze jou op de hoogte kunnen houden over de erkenning van de Vlaamse overheid van de ramp en de daaraan gekoppelde tussenkomst van het rampenfonds.

 

Verzekering

 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Deze kan je vragen beantwoorden en je helpen om het schadegeval te regelen.
 • Je wacht best om schade te herstellen tot je verzekeraar langs kwam.

 

Opkuis

 • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende, maar verwarm ze ook voldoende om de vochtigheid te doen weg trekken.
 • Externe hulp nodig bij de opkuis: contacteer je gemeente.  Via het Rode Kruis werd een aanbod gedaan om hiervoor vrijwilligers in te schakelen indien nodig.  Je kan ook rechtstreeks inbellen naar het Rode Kruis via 𝟬𝟰𝟳𝟵 𝟮𝟱𝟬 𝟱𝟳𝟱 tussen 9u00 ‘s ochtends en 20u00 ‘s avonds.

 

Elektriciteit en gas

 • Draag steeds laarzen van rubber of plastic zolang er nog water in je huis staat. Omdat rubber en (de meeste) kunststoffen geen stroom geleiden, vermijd je op die manier elektrocutie.
 • Is jouw elektriciteitsmeterkast ondergelopen of nat geworden? Blijf eraf en zet zeker nooit zomaar de hoofdschakelaar van de elektriciteit opnieuw aan. Er kan water of vocht in je meterkast zitten, wat kortsluiting of zelfs een vlamboog (de stroom van vonken die bij kortsluiting kan ontstaan) kan veroorzaken. Laat een technicus van Fluvius je meterkast altijd eerst controleren.
 • Hetzelfde geldt voor ondergelopen stopcontacten. Raak niets aan en gebruik zeker geen elektrische apparaten. Het vocht dat achterbleef in de kabelgoten, schakelaars of aftakpunten kan kortsluiting of vonken veroorzaken. Roep de hulp van een elektricien in alvorens alles weer in gebruik te nemen.
 • Merk je in je woning of de buurt een gasgeur op? Volg dan deze veiligheidsvoorschriften en bel meteen naar Fluvius via 0800 65 0 65.
 • Hebben je aardgastoestellen, zoals een kookvuur of gasbrander, onder water gestaan? Zet de hoofdkraan naast je gasmeter dicht (als je dat niet al gedaan had) en laat de apparaten eerst nakijken door een installateur voor je ze opnieuw aanzet.

 

Drinkwater

 • Het leidingwater (afkomstig van de drinkwatermaatschappijen) in de geïmpacteerde regio blijft veilig voor gebruik. Het drinkwater wordt streng gecontroleerd van bron tot kraan en is volkomen veilig. De wateroverlast in de regio heeft geen impact op de kwaliteit van het drinkwater. Het waterleidingnetwerk is een gesloten circuit dat onder druk staat, waardoor het overstromingswater niet in het waterleidingnetwerk komt.
 • In het waterproductiecentrum De Blankaart draait de drinkwaterproductie op ruw water dat al gestockeerd is in het spaarbekken, er wordt momenteel geen extra water ingenomen. Het waterproductiecentrum De Blankaart is nog steeds in werking met dank aan de ondersteuning via de hulpdiensten.
 • Putwater: indien je gebruik maakt van putwater als drinkwater en de put overstroomd is geweest, dan is het absoluut afgeraden om dit water nog te gebruiken als drinkwater. Vooraleer de put weer in gebruik te nemen wordt aanbevolen om de put schoon te (laten) maken, te (laten) desinfecteren en de kwaliteit van het water te laten controleren. Particuliere putwatergebruikers die niet kunnen aansluiten op het openbaar waterleidingnet, kunnen een gratis controle van het putwater aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij
 • Hemelwater is sowieso niet geschikt voor consumptie (ook los van overstromingen).

 

Stookolie

Vermoed je dat er regenwater in je stookolietank terecht gekomen?  Contacteer je stookolieleverancier of een gespecialiseerde firma en vraag wat je oplossingsmogelijkheden zijn.

 

Gastank

Een gastank is normaalgezien bestand tegen overstromingen.  Twijfel je?  Contacteer dan een gespecialiseerde firma.

 

Voeding/drank

Welke voedingswaren (die nat werden) kan je nog gebruiken?

 • Niet-hermetisch verpakt of niet volledig afgesloten voedsel en/of drank: niet meer gebruiken voor consumptie. Bijvoorbeeld: groenten en fruit, voedsel in papier of karton verpakt, voedsel afgesloten met paraffine en zonder hermetische afsluiting (bvb. zelfgemaakte confituur).
 • Voedsel uit de diepvries en/of de ijskast die uitviel: ingevroren producten en voeding uit de koelkast niet meer gebruiken maar weggooien.
 • Gewassen uit de moestuin: de (beperkte) gewassen die nu nog beschikbaar zijn in je tuin, zijn niet meer consumeerbaar. Je kan ze ook niet composteren.
 • Hermetisch/vacuüm verpakt voedsel en/of drank
 • Conserven: afwassen met mengsel van 1 deel bleekwater en 9 delen water. Na afwassen zeer goed afdrogen (bleekwater bevat zout zodat bij slecht afdrogen het blikje kan roesten). Voedsel uit verroeste blikjes weggooien.
 • Voedsel in plastic en vacuüm verpakt: afwassen met een doek, gedrenkt in het mengsel bleekwater/water en zeer goed afdrogen.
 • Drank met plastieken stop of met een kroonkurk: goed afwassen aan de sluiting zodat bij het openen geen besmettingsgevaar komt via het inschenken van de fles.
 • Drank met kurken stop: De fles afwassen, maar de kurken stop best niet in contact brengen met het bleekwater. Deze stop zal drogen. Voordat de fles ontkurkt wordt, moet de hals nogmaals afgewassen worden, maar dus niet met bleekwater. Het risico bestaat dat de drank is veranderd van smaak, indien de fles in het water gelegen heeft.

 

Kledij

Nat geworden kledij

Kledij moet op minimaal 60 graden gewassen worden en goed gedroogd worden. Het verdient aanbeveling de kledij tweemaal te wassen.

 

Afval

 • Glas: het glas mag na afspoeling met water in de container. Het glas moet leeg zijn.
 • Besmet P.M.D.-afval: dit mag in de PMD-zakken, maar eerst afspoelen (plastic flessen en blikjes moeten leeg zijn).
 • G.A.: moet gesorteerd worden.
 • Karton en papier, evenals kledij: naar het containerpark afvoeren (zelfs nat).
 • Defect elektronisch materiaal: naar het containerpark afvoeren
 • Zandzakken: deze zullen na verloop van tijd opgehaald worden door de technische diensten van de gemeenten

Bekijk ook zeker de specifieke maatregelen die lokaal door je gemeente worden genomen.

 

Wagen

Heeft je wagen schade opgelopen door de wateroverlast, contacteer dan je autoverzekeraar om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

 

Tele-onthaal/CAW

Heb je nood aan een gesprek na de wateroverlast?

Je kan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 gratis terecht bij Tele-onthaal. Je kan bij Tele-Onthaal praten over wat jou bezighoudt, groot of klein.  Elk gesprek met Tele-Onthaal is anoniem. Tele-onthaal is telefonisch bereikbaar op het nummer 106. Chatten met Tele-onthaal kan via https://www.tele-onthaal.be/

Je kan ook terecht bij het CAW Centraal West Vlaanderen: Slachtofferhulp is gratis en vertrouwelijk. Een gesprek kan telefonisch of persoonlijk; bij slachtofferhulp, bij jou thuis of ergens in je buurt. Iedereen kan bij slachtofferhulp terecht, ook kinderen en jongeren. Je kan hen bereiken via 0800 13 500.

 

Lokaal bestuur

Ga bij je lokaal gemeentebestuur na wat zij voor jou doen.

Sommige gemeenten houden zitdagen met verzekeringsagenten om je te helpen bij de opmaak van je schadedossier.

Bepaalde gemeenten houden ook een overzicht bij van de landbouwers die schade hebben aan hun gewassen.

Er zijn ook gemeenten die specifieke maatregelen nemen voor de verzameling van afval als gevolg van de  wateroverlast op hun containerpark en in afspraak met hun afvalintercommunale.

Dus: doe zeker ook steeds navraag bij je gemeentebestuur!