sdfqsdf

Administratie

Robert van Praet

Zonecommandant

Aan het hoofd van een hulpverleningszone staat de zonecommandant. Hij staat in voor de operationele leiding van de brandweer.

Kolonel Robert Van Praet
Zonecommandant

T. 058 33 26 60

 

Zonesecretaris

De zonesecretaris staat in voor de administratieve leiding van de brandweer.

Fien Van den Bogaert
Zonesecretaris

T. 058 33 26 60
E. secretaris@brandweerwesthoek.be

 

Bijzonder rekenplichtige

Een bijzonder rekenplichtige beheert de financiële middelen van de brandweerzone. Deze heeft als taak om de ontvangsten van de brandweerzone te innen en erover te waken dat de regelmatig betaalbaar gestelde uitgaven worden gedaan.

[openstaande vacature]

T. 058 33 26 60
E. rekenplichtige@brandweerwesthoek.be