Wateroverlast januari 2024

Incident

UPDATES

4 januari 2024

13:15

Eindeteller staat op 141 tussenkomsten

Na de eerste drukke dagen van het nieuwe jaar klokt Brandweer Westhoek af op 141 tussenkomsten.

Op dinsdag 2 januari werden 93 interventies afgewerkt, 39 interventies werden genoteerd op woensdag 3 januari en vandaag 4 januari werden nog een 9-tal opdrachten afgewerkt.

In 77 gevallen was de tussenkomst gelinkt aan de hoge waterstanden en de aanhoudende regenbuien. De passage van storm Henk leverde 64 vragen om bijstand op.

Op enkele plaatsen is het waakpeil nog steeds overschreden. Echter is de toestand overal gestagneerd of ondertussen al (licht) dalend.

3 januari 2024

13:00

Reeds 116 interventies

Sinds gisteren telde Brandweer Westhoek reeds 116 interventies. Gelukkig werden er nergens ernstige incidenten genoteerd en beperkte de opdrachten zich tot een boom op de rijbaan of het fietspad, een omgewaaid dexi-kotje, ondergelopen straten, … en hier en daar vraag tot (bijkomende) zandzakken om het water buiten gebouwen te houden.

Op dinsdag 2 januari werden in totaal 93 interventies gerelateerd aan de huidige gure weersomstandigheden opgetekend. 44 maal werd tussenbeide gekomen omwille van de hoge waterstanden en de aanhoudende regenbuien. Toen de neerslagintensiteit minderde, stak in de loop van de avond de wind op. Daaraan gelinkt werden 49 tussenkomsten genoteerd.

Vandaag woensdag 3 januari blijft het onaangename weer aanhouden. Er werden in de ochtend en voormiddag 15 interventies genoteerd. Dit gespreid over het ganse interventiegebied. 7 gerelateerd aan de neerslag en 8 ten gevolge van de hevige wind. Momenteel zijn nog diverse ploegen aan de slag, goed voor 8 lopende interventies. Vijfmaal voor wateroverlast en pompwerken. Driemaal tussenkomsten naar aanleiding van de ondertussen afgezwakte doortocht van storm Henk.

Het noodnummer 1722 blijft nog een tijdje actief. Wie storm- of waterschade oploopt waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan via het e-loket op www.1722.be of het telefoonnummer 1722 een aanvraag indienen. Enkel voor mogelijk levensbedreigende situaties bel je het nummer 112.

3 januari 2024

08:50

Rustige nacht

Sinds middernacht diende Brandweer Westhoek slechts 5 maal tussen te komen. Viermaal voor wateroverlast/pompwerken en eenmaal voor een boom op de weg te Voormezele.

Ondertussen blijven de diensten de hoge waterpeilen in de regio monitoren. Vermoed wordt dat de waakpeilen nog de ganse dag overschreden zullen blijven, wat kan resulteren dat nog steeds enkele waterlopen en beken buiten hun oevers zullen staan en op enkele plaatsen zo over straten kunnen lopen. Deze straten blijven dan ook nog de ganse dag afgesloten. Aan weggebruikers wordt gevraagd om de aanwezige signalisatie niet te negeren en zeker ook niet weg te plaatsen.

2 januari 2024

20:30

72 interventies voor een combinatie van wateroverlast en stormschade

Er werden in de loop van de dag 42 tussenkomsten genoteerd gerelateerd aan de hoge waterstanden en de bijhorende waterdreiging/wateroverlast. Dit verspreid over het ganse grondgebied.

Sinds 17u is de wind in kracht toegenomen en werden ook een 30-tal meldingen van stormschade verwerkt zoals enkele omgewaaide bomen, afgewaaide takken, omgevallen hekwerk, loszittende schouwonderdelen , …

Zo staat de interventieteller bij Brandweer Westhoek op 72.

2 januari 2024

17:00

35-tal interventies voor wateroverlast

Brandweer Westhoek handelde vandaag al 25 interventies voor wateroverlast en pompwerken af. Momenteel zijn er nog 10 interventies lopende. In de meeste gevallen is dit omdat waterlopen en grachten volgelopen zijn en zo voornamelijk straten onder water zetten. Ook preventief werden op enkele plaatsen zandzakken uitgedeeld.

2 januari 2024

15:00

15-tal interventies voor wateroverlast

Brandweer Westhoek heeft sinds deze morgen een 15-tal interventies ontvangen voor wateroverlast.  Dit gaat hoofdzakelijk om lokale niet-kritieke overstromingen van beken.

Gezien de vele neerslag die ook in het noorden van Frankrijk verwacht wordt, volgen we de situatie nauwgezet op. De totale neerslaghoeveelheden schommelen tussen 30 en 60 l/m². Meer informatie over de waterstanden via waterinfo.be

Op het einde van de dag neemt de wind in kracht toe en blijft het stevig waaien tijdens een groot deel van de nacht met rukwinden van 80 tot 100 km/u over het westen van het land.

 

NUTTIGE LINKS