Elektrische voertuigen in parkings

Sinds 1 december 2021 is er een consensus bij alle Vlaamse hulpverleningszones om de Regel van Goed Vakmanschap (RGV) Brandveiligheid (d.d. 16/09/2021) toe te passen in alle adviezen inzake elektrische voertuigen in parkings.

 

Deze RGV bepaalt de bijkomende maatregelen die moeten genomen worden voor het parkeren van elektrische voertuigen (zowel full elektrische als plug-in hybride), het opladen van deze voertuigen en de laadinfrastructuur in nieuwe en bestaande parkings voor normaal gebruik.

Deze RGV wil de geldende regelgeving en normen aanvullen, waar er nu geen specifieke voorschriften zijn.  Het blijft intussen wachten op regelgeving door federale en/of regionale overheden, die duidelijk in snelheid worden gepakt door de technologische evolutie van de laatste jaren.

 

 • Uitgangspunt is dat de parkeergarage moet voldoen aan de geldende regelgeving inzake brandveiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn.
 • De elektrische installatie moet voldoen aan het AREI hoofdstuk 7.22 Voeding van elektrische wegvoertuigen van het AREI Voor ingebruikname moet er een initiële controle gebeuren op basis van een regelgeving en/of norm door een geaccrediteerde keuringsinstelling.  De installatie moet jaarlijks onderhouden worden door een gespecialiseerde onderneming, en periodiek gekeurd worden door een geaccrediteerde keuringsinstelling.
 • Specifiek voor elektrische voertuigen in parkings moeten de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat een door brand getroffen elektrisch voertuig na een eerste blussing door de brandweer, veilig kan geëvacueerd worden. De beheerder/uitbater maakt daarover vooraf de nodige afspraken met een takelbedrijf of takelbedrijven, en overlegt met de brandweer zodat het nood- en interventieplan aangepast is aan de specifieke parking in kwestie.
 • Branddetectie:
  Minimum voorschrift:  alle parkeergebouwen (nieuwe, maar ook bestaande) worden uitgerust met een automatische branddetectie- en alarminstallatie die de hele parking bewaakt met inbegrip van de in het compartiment aanwezige lokalen.
 • Actieve rookbeheersing:
  De parking wordt uitgerust met een oplossing voor actieve rookbeheersing. Vanaf het toelaten van elektrische voertuigen in de parking (parkeren of laden) moet in de bestaande parkings een ventilatiestudie uitgevoerd worden door een gespecialiseerd studiebureau of gespecialiseerde onderneming.  Op basis van deze studie wordt een ventilatie-oplossing uitgevoerd, die zorgt dat de doelstellingen gerealiseerd worden.
 • Sprinklersysteem
  Wordt bepaald op basis van de oppervlakte en de diepte van de bestaande parking. Het ontwerp KB brand wordt toegepast.  Indien RWA niet haalbaar is in bestaande parkings, kan een sprinklersysteem een oplossing bieden.
 • Passieve brandbeveiliging
  De vereiste waarde van de brandweerstand zal voldoen aan de toepasselijke basisnormen afhankelijk van het bouwjaar; voor oudere gebouwen geldt voor scheidende wanden EI 60 (Rf 1u) , stabiliteit bij brand R 60 (Rf 1u).
 • Evacuatiemogelijkheden
  De genomen maatregelen voor de evacuatie van personen moeten voldoen aan de toepasselijke basisnormen.
 • Centrale controle- en bedieningspost
  Minimale eisen voor een centrale controle- en bedieningspost zoals beschreven in het ontwerp KB basisnormen brand.  Het AREI schijft een elektrische noodonderbreking (centrale noodstop) voor.
 • Autoliften
  Het gebruik van een autolift voor het evacueren van een elektrisch voertuig dat gebrand heeft, en waarbij er risico is op heropflakkering van de brand, is praktisch onmogelijk.  Concreet kunnen autoliften niet ingezet worden voor voertuigen met een instabiele batterij. De parkeergarages die enkel via een autolift toegankelijk zijn voor autovoertuigen, zullen meer dan waarschijnlijk niet geschikt bevonden worden voor het parkeren van elektrische voertuigen.

 

De rol van de brandweer of hulpverleningszone doet geen enkele afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en/of uitbater voor de brandveiligheid. Alle gebouwen waarvoor de aanvraag werd ingediend na 31/12/1997, moeten voldoen aan de basisnormen voor de preventie van brand. Voor bestaande gebouwen die van voor deze datum werden gebouwd, gelden minimum voorschriften om het parkeren van elektrische voertuigen te kunnen toelaten.

 

Op 1 juli 2022 zal een aanpassing aan het Koninklijk Besluit Basisnormen Brand in voege gaan.  Deze aanpassing zal o.a. nieuwe voorschriften voor parkings bevatten. Om op korte termijn nog elektrische voertuigen te kunnen parkeren op alle standplaatsen in gesloten parkeergebouwen, wordt best nu al rekening gehouden met de richtlijnen betreffende het laden en parkeren van elektrische voertuigen, opgenomen in de desbetreffende Regel van Goed Vakmanschap.

 

De volledige tekst van de RGV EV 20210916 kan worden gedownload op de website van FireForum vzw: https://www.fireforum.be/voorschriften/rgv-elektrische-voertuigen-in-parkings

Door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer

Brandweer Westhoek maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op de disclaimer onderaan de website.

Sluiten