Voor stormschade en wateroverlast waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Gebruik bij voorkeur het e-loket

Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar je kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Als je een digitale aanvraag doet via 1722 komt je aanvraag rechtstreeks bij de brandweer terecht. Als je 1722 belt zijn het nog steeds de operatoren in de noodcentrales 112 die de oproepen naar 1722 zullen behandelen. Zij behandelen de oproepen op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest dringende oproepen naar 112, zoals van mensen met een hartaanval of wiens huis in brand staat, kunnen afhandelen. Als je brandweerzone zelf een e-loket heeft, kan je daar ook nog terecht.

 

Hoe werkt het e-loket?

Als je bijstand vraagt via de 1722-website moet je eerst je gemeente en contactgegevens invullen, waarna de website je aanvraag zal doorsturen naar de hulpverleningszone. De website kan je ook doorverwijzen naar een lokaal e-loket van je brandweerdienst.

Het e-loket zal je helpen om een keuze te maken waarvoor je de brandweer nodig hebt. Als je jouw keuze niet terugvindt, stel je jezelf best de vraag of het wel een probleem is waarvoor de brandweer moet tussenkomen.

Wacht geduldig op de komst van de brandweerploeg nadat je een aanvraag hebt ingediend en neem niet opnieuw contact op om te informeren waar de brandweer blijft. De brandweer bekijkt situatie per situatie en geeft voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Tijdens een storm of bij wateroverlast moet de brandweer veel aanvragen tegelijkertijd behandelen en moet je wat langer wachten omdat de brandweer eerst mensen die in levensgevaar zijn verder moet helpen.

 

Bellen naar 1722

Als je naar het nummer 1722 belt, moet je eerst je postcode ingeven en vervolgens kan je de volgende boodschap horen :

“ Welkom bij 1722. De snelste manier om brandweerhulp te vragen is via het digitaal loket op de website 1722.be.  Beschikt u niet over internet, blijf dan aan de lijn. Bel niet naar 112. Op dit noodnummer zal men u niet verder helpen. 112 is voorbehouden voor situaties waarbij een leven in gevaar is of kan zijn.”

Gebruik bij voorkeur het e-loket. Hierdoor vermijd je dat je misschien lang aan de lijn moet blijven moet voordat je een operator aan de lijn krijgt. Soms raken de telefoonlijnen immers verzadigd wanneer er veel mensen tegelijk bellen. Een aanvraag via het e-loket wordt door de brandweer op dezelfde manier afgehandeld als een oproep naar 1722.  Je zal dus niet sneller geholpen worden als je naar 1722 belt.

Als je niet overweg kan met het digitaal loket, als je geen internet hebt of als het e-loket door technische redenen niet zou werken, kan je uiteraard naar 1722 bellen kunt u aan de lijn blijven en zal u na de automatische boodschap via 1722 een operator aan de lijn te krijgen.

 

Wie bel ik als ik hulp nodig heb?

Stel jezelf de vraag of er mogelijk een leven in gevaar is en of een interventie van de brandweer noodzakelijk is.

  • Ik bel het nummer 112 wanneer ik dringend een ambulance of de brandweer nodig heb, omdat mogelijk iemands leven in gevaar is.
    Voorbeelden: instortingsgevaar, gevaar op de openbare weg (omgevallen boom, doorgesneden kabel, gevallen stenen, …), brandgevaar, incident met gewonden,…
  • Ik gebruik het e-loket van de brandweer op www.1722.be of bel het nummer 1722  wanneer er geen risico is op levensgevaar maar ik de hulp van  de brandweer nodig heb.
    Voorbeelden: veel schade aan de dakbedekking, ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg,…
  • Ik bel een gekwalificeerde vakman (of ik voer zelf herstellingen uit) wanneer er geen risico is op levensgevaar en er voor de schade geen interventie van de brandweer nodig is. De nummers 112 en 1722 mogen in die gevallen niet worden gebruikt.
    Voorbeelden: omgevallen boom in de tuin, beschadigde veranda, hagelschade aan een voertuig, elektriciteitspanne, …

 

Voorrang aan mensen in levensgevaar

De noodcentrales 112 en de brandweer geven altijd voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Zij bekijken de situatie per geval en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden. Tijdens een storm of bij wateroverlast moeten ze veel aanvragen tegelijkertijd behandelen.

De bedoeling van het e-loket 1722 en nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Wees geduldig en bel niet terug om te weten wanneer de hulpdiensten zullen aankomen.

Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.
Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

Wanneer er, in normale omstandigheden, geen risico op een storm of op wateroverlast is en het nummer 1722 niet geactiveerd is, kun je het noodnummer 112 bellen voor alle dringende hulp van een ambulance of een interventie van de brandweer.