08.11.2019

Burgemeester Talpe (Ieper) aangesteld als nieuwe voorzitter

Tijdens de bijeenkomst van het zonecollege van vrijdag 8 november 2019 werd Emmily Talpe, burgemeester (Ieper), aangesteld als voorzitter van Brandweer Westhoek. Mevrouw Talpe vervangt burgemeester Marc Vanden Bussche (Koksijde) die zijn mandaat ter beschikking heeft gesteld op de zoneraad van 25 september 2019.

 

Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerposten van de zone. Het zonecollege is samengesteld door de zoneraad die de leden van het zonecollege kiest. De voorzitter van de zoneraad is ook de voorzitter van het zonecollege.

 

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone en valt te vergelijken met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de gemeenten die binnen het interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen.

 

Het is voor mij een hele eer om aangesteld te worden als voorzitter van Brandweer Westhoek,”aldus Emmily Talpe. “In de huidige omstandigheden zal deze taak een hele uitdaging zijn, waar ik met veel ambitie aan begin in het belang van de veiligheid van de inwoners van de Westhoek.