22.12.2022

Brandweer Westhoek en Jan Yperman Ziekenhuis versterken Dringende Hulpverlening in de ruime regio

Na nauw overleg tussen de directie van het Jan Yperman Ziekenhuis en Brandweer Westhoek wordt de werking van het Paramedisch Interventieteam in het ziekenhuis behouden en start er een ambulancepermanentie op in de brandweerkazerne van Ieper. Deze wijziging zal de dringende geneeskundige hulpverlening in de ruime regio versterken en versnellen.

Door een verandering in de regeling van de ambulanceoproepen sinds april 2021, en de omzetting van de ambulance in het Jan Yperman Ziekenhuis naar een Paramedisch Interventieteam (PIT), was er vorig jaar een stijging van 57% in het aantal interventies voor de ambulance van brandweerpost Ieper. Een trend die zich verderzet dit jaar, waardoor er een enorme werkdrukstijging is voor het personeel van de ambulance van brandweerpost Ieper en het systeem van oproepbare vrijwilligers onder druk staat. De vrijwilligers worden te veel weggetrokken bij hun normale werkgever en de nachtrust van de vrijwilligers wordt te veel gestoord.

 

Brandweer Westhoek start daarom vanaf 01/01/2023 een permanente wachtdienst in de kazerne op met overdag vast personeel en vrijwilligers tijdens de nacht en in het weekend. Hierdoor zal de ambulance in de brandweerkazerne 3 minuten sneller vertrekken dan het thuiswachtsysteem van voordien.

 

Dankzij nauw overleg tussen de directie van het Jan Yperman Ziekenhuis en Brandweer Westhoek zal deze wijziging de dringende geneeskundige hulpverlening in de ruime regio versterken en versnellen. Door de afspraken tussen het ziekenhuis en de brandweer krijgt de patiënt in nood de hulpverlener die voor hem/haar nodig is. Het Jan Yperman Ziekenhuis bevestigt de huidige werking en blijft verder uitrukken als Paramedisch Interventieteam (PIT).

MUG, PIT OF AMBULANCE?

Als iemand dringende medische bijstand nodig heeft en 112 belt, stuurt de noodcentrale in Brugge de juiste hulp. Afhankelijk van de ernst van de situatie, is dat een ambulance van Brandweer Westhoek of de PIT- of MUG-wagen van het Jan Yperman Ziekenhuis. Maar wat is nu precies het verschil tussen die drie?

 

MUG = Mobiele Urgentie Groep

 • Onmiddellijk/mogelijk levens- of orgaanbedreigende situaties
 • Urgente medische bijstand
 • Aan boord: urgentiearts en MUG-verpleegkundige
 • Vervoert geen patiënten maar is altijd vergezeld van ambulance of PIT

 

PIT = Paramedisch Interventieteam

 • Dringende medische situaties die levens- of orgaanbedreigend kunnen worden
 • Alleen medische handelingen (binnen 29 staande orders)
 • Aan boord: spoedverpleegkundige met PIT-certificaat en ambulance­verpleegkundige of hulpverlener-ambulancier
 • Vervoert patiënten

 

AMBULANCE

 • Niet levens- of orgaanbedreigend, maar snelle ziekenhuisopname vereist.
 • Twee hulpverleners-ambulanciers.
 • Geven eerste zorgen aan een patiënt in nood.
 • Vervoert patiënten.

Noot: Aantal PIT interventies: voor april 2021 was dit het aantal oproepen van de ambulance van het Jan Yperman Ziekenhuis en na die datum het aantal PIT-oproepen. Dus een daling omdat de niet levens- of orgaanbedreigende noodoproepen nu direct worden doorgestuurd naar de ambulance van de brandweer. De PIT bestrijkt een grotere regio met als gevolg dat meer mensen in nood een beter gekwalificeerde hulpverleners bij hen krijgen.