VAN BRANDWEER NAAR HULPVERLENINGSZONES

We keren even terug naar 30 juli 2004. Die dag vond de gasexplosie in Gellingen, in de provincie Henegouwen, plaats. Nadat er een gaslek was geconstateerd, vond er een zware ontploffing plaats, gepaard met een geweldige steekvlam. Door de explosie en de grote brand die volgde, kwamen 24 mensen om het leven, waaronder ook een heel aantal brandweermannen.

Na dit vreselijke incident bleek dat de organisatie van de hulpdiensten niet meer voldeed aan de noden van de huidige maatschappij. Een hervorming drong zich op. De federale regering richtte een commissie op die de brandweerhervorming moest uitwerken, gebaseerd op drie basisprincipes: snelste adequate hulp, dezelfde basisbescherming voor iedereen en schaalvergroting.

Op basis van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, werden in 2015 34 hulpverleningszones en brandweer Brussel opgericht. Met deze brandweerhervorming smolten de lokale brandweerkorpsen samen tot één zone, waarbinnen over de grenzen heen in een netwerk van brandweerposten op diverse vlakken wordt samengewerkt. Binnen West-Vlaanderen hebben we vier hulpverleningszones die nauw met elkaar samenwerken: Zone 1, Brandweer Westhoek, Midwest en Fluvia.

Elke hulpverleningszone staat onder het toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken en zijn diensten. Lokaal bestaat elke zone uit een zoneraad, die is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone. Een burgemeester is aangesteld als voorzitter.

ZO WORD JE BRANDWEER (M/V)

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om aan de slag te gaan als brandweerman/-vrouw zijn er een aantal basisvoorwaarden:

 • Belg of burger van een ander land behorende tot de EER of van Zwitserland zijn

 • meerderjarig (ouder of gelijk aan 18 jaar) zijn

 • over rijbewijs B beschikken (een voorlopig rijbewijs is niet geldig!)

 • je geniet van burgerlijke en politieke rechten

 • je dienstplichtwetten zijn in orde

 • je beschikt over een medisch attest waarin wordt verklaard dat je in staat bent om de lichamelijke geschiktheidsproeven uit te voeren (van maximum drie maanden oud bij inschrijving). (download hier een voorbeelddocument voor uw arts)

 • uittreksel uit het strafregister (model 595) (van maximum drie maanden oud bij inschrijving)

Kan je bovenstaande voorwaarden afvinken?
Schrijf je dan in voor het Federaal Geschiktheidsattest.

 

1. BEHAAL JE FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST

Kandidaat-brandweermannen en -vrouwen, zowel vrijwilligers als beroeps, moeten allemaal dezelfde geschiktheidsproeven afleggen vooraleer ze kunnen worden aangeworven.

De invoering van het Federale Geschiktheidsattest kadert in de hervorming van de brandweer en het nieuwe administratieve statuut van het operationeel personeel van de  Hulpverleningszones.

In het verleden waren er nogal wat verschillen in de toegangsproeven van brandweerkorps tot brandweerkorps. Nu is er dus eenvormigheid. Bovendien liggen zo de capaciteiten van een vrijwillig brandweerman op hetzelfde niveau als dat van een beroepspersoneelslid.

2. SOLLICITEER BIJ EEN HULPVERLENINGSZONE

Je FGA behaald? Proficiat! Dan kan je aankloppen bij de hulpverleningszone in je buurt door er te solliciteren. Na de sollicitatieprocedure word je uitgenodigd voor een aanwervingsgesprek waarbij er wordt gepeild naar je motivatie, beschikbaarheid, … en of je past binnen het profiel van de brandweer.

Verder passeer je ook bij de arbeidsgeneesheer van de hulpverleningszone voor een medische check-up, waaronder een conditietest. De conditieproeven maken integraal deel uit van het medisch onderzoek en de resultaten worden bekeken in combinatie met de resultaten van de andere medische testen.

3. START MET JE OPLEIDING

Ziezo, dan kan je nu starten aan een doorgedreven opleiding (min. twee jaar) tot brandweerman/- vrouw.

Je steekt hierbij veel theorie achter de kiezen, maar die kennis wordt ook vrij snel (na ongeveer één jaar) omgezet in praktijktrainingen.

1. BEHAAL JE FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST (FGA)

De proeven om je Federaal GeschiktheidsAttest te behalen bestaan uit drie delen: competentietest, een operationele handvaardigheidstest en de fysieke proeven. Je moet eerst slagen voor de competentietest voordat je met de handvaardigheidstest kunt beginnen. Slaag je hiervoor, dan kan je deelnemen aan de fysieke proeven.

ONLINE REGISTREREN

Om deel te nemen aan de proeven om je FGA te behalen, moet je je online inschrijven bij een brandweerschool. In elke provincie organiseert de provinciale brandweerschool deze proeven. De ene school doet dat op een al iets meer frequente basis dan de andere.

In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool Wobra deze proeven. Hiervoor stellen zij twee keer per jaar de inschrijvingen open. Dat is meestal eind april-begin mei en eind juni. Je bent echter vrij om te kiezen in welk opleidingscentrum je je inschrijft. Dit staat dus los van de zone waarvoor je nadien wilt solliciteren of de provincie waar je woont.

LET OP!
Bij je online inschrijving wordt gevraagd om volgende documenten op te laden op de website:

 • kopie rijbewijs: voorkant

 • kopie rijbewijs: achterkant

 • kopie identiteitskaart: voorkant

 • kopie identiteitskaart: achterkant

Deze vier verschillende bestanden moeten aangeleverd worden in JPEG. Andere formaten worden niet aanvaard.  Vergeet ook niet om op het einde op ‘IK BEN KLAAR’ te drukken.  Zoniet worden de documenten niet doorgezonden en vervalt hun inschrijving na 4 dagen.

 

 

GRATIS
Deelname aan de proeven om je FGA te behalen is gratis.

NIET GESLAAGD?

Niet geslaagd bij je eerste deelname aan de cognitieve proeven? Dan kan je je opnieuw inschrijven, maar wel ten vroegste zes maanden nadat je de testen hebt afgelegd.

Ben je niet geslaagd voor de handvaardigheidsproef, maar wel voor de cognitieve proef? Dan krijg je een vrijstellingsattest mee zodat je de cognitieve proef niet meer hoeft af te leggen.

Ben je niet geslaagd voor je fysieke proeven, maar wel voor de cognitieve en de handvaardigheidsproeven? Dan krijg je voor de laatste twee een vrijstellingsattest mee.

Je bent wel verplicht om de drie onderdelen van het FGA in dezelfde brandweerschool af te leggen.

GELDIGHEID FGA

Het FGA is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven. Die zijn geldig voor twee jaar en dat vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de geschiktheidsproeven waar je aan deelnam.

Je kan je ten vroegste zes maanden voor het verlopen van de termijn van twee jaar inschrijven om opnieuw deel te nemen.

ATTEST OP ZAK

Als je geslaagd bent voor je FGA, dan krijg je onmiddellijk je attest mee naar huis. Met dit document in de hand kan je solliciteren bij de hulpverleningszone in je buurt.

COMPETENTIETEST

Er zijn drie types competentietesten:

 • Voor het basiskader (in de graad van brandweerman): er is hierbij geen diplomavereiste, maar de vragen van deze test zijn van het niveau van het zesde middelbaar beroepsonderwijs.

 • Voor het middenkader (sergeant): voor de kandidaten die houder zijn van een bachelordiploma.

 • Voor het hoger kader (kapitein): voor de kandidaten die houder zijn van een diploma niveau A (universitair of gelijkgesteld).

Er zijn drie types vragen voor de competentietest basiskader:

 • 25 vragen waarin je analytisch en je logisch redeneervermogen worden getest.

 • 25 vragen waarin je algemene kennis en je ruimtelijk inzicht worden getest. Hierin zijn ook vijf vragen begrijpend lezen vervat.

 • 10 vragen over basischemie en -fysica.

Er wordt 1/3 punt per fout antwoord afgetrokken.

Geslaagd of niet?

Ben je geslaagd, dan mag je doorstromen naar de handvaardigheidstest.
Als je niet slaagt voor de competentietest, dan moet je deze opnieuw afleggen. Je moet hierbij zes maanden wachten om je opnieuw te mogen inschrijven vanaf de datum van de vaststelling dat je niet geslaagd bent.

 

Tip

Oefen de competentietest op ons oefenplatform via deze link. Inloggen kan met groepscode: 1F4C28

HANDVAARDIGHEIDSTEST

 

 

De brandweer is vooral op zoek naar “Handige Harry’s”. Je moet als brandweerman of -vrouw immers vaak gebruik maken van technisch materiaal. De handvaardigheidstest peilt naar de handigheid van toekomstige brandweermensen.

Wat moet je zeker hebben? Een goede technische kennis. Meten, zagen, boren en iets in elkaar vijzen dus. Je moet in totaal twee praktische proeven tot een goed einde brengen. Dit kan je zeker oefenen, maar het helpt wel als je geregeld klust.

Geslaagd of niet?
Als je slaagt voor zowel de competentie- als de handvaardigheidstest, dan ontvang je een slaagattest van module 1 dat voor onbepaalde duur geldig is. Nu mag je intekenen om deel te nemen aan module 2: de lichamelijke geschiktheidsproeven.

Als je niet slaagt voor de operationele handvaardigheidstest, krijg je geen slaagattest van module 1 en moet je de twee proeven van deze module (dus de competentietest en de operationele handvaardigheidstest) opnieuw afleggen. Je moet hierbij zes maanden wachten om je opnieuw te mogen inschrijven en dat vanaf de datum van de vaststelling dat je niet geslaagd bent.

Tip
Het dragen van een veiligheidsbril tijdens deze testen is een pluspunt. Ontdek hier enkele voorbeeldproeven.

 

LICHAMELIJKE GESCHIKTHEIDSPROEVEN

 

 

Met de fysieke proeven wordt je lichamelijke geschiktheid op vlak van uithouding en kracht getest. Je brengt een medisch attest mee. Hierin verklaart je (huis)arts dat je geschikt bent om deel te nemen. Dit attest kan vrij worden opgesteld en heeft geen sjabloon nodig.

In totaal moet je voor negen van de elf testen slagen, waarbij de eerste twee eliminerend zijn. Slaag je dus niet in de looptest of in het beklimmen van de luchtlader, dan mag je niet naar de volgende proeven. De volgorde is steeds dezelfde.

Tussen elke proef krijg je sowieso één minuut rust.

 

Geslaagd of niet?
Als je niet slaagt voor de lichamelijke geschiktheidsproeven, moet je ze opnieuw afleggen. Je moet hierbij zes maanden wachten om je opnieuw te mogen inschrijven. Je moet echter de twee proeven van module 1 (competentietest en operationele handvaardigheidstest) niet meer opnieuw afleggen.

IN JE SPORTZAK

Breng voor de fysieke proef zeker een recent medisch attest dat maximum drie maanden voor de proef werd opgesteld en dat aantoont dat je geschikt bent om aan de fysieke proef deel te nemen. (download hier een voorbeelddocument voor uw arts)

2. SOLLICITEER BIJ EEN HULPVERLENINGSZONE

Na het behalen van je FGA kun je solliciteren bij de hulpverleningszone van jouw keuze. Voor Brandweer Westhoek kan dit enkel wanneer er een effectieve vacature openstaat voor het aanwerven van brandweervrijwilligers. Meestal is dit de periode juni tot en met 30 september.

Na de screening van je sollicitatie word je uitgenodigd bij de hulpverleningszone om langs te komen voor een sollicitatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er o.a. gepeild naar je motivatie, beschikbaarheid, …

Binnen elke hulpverleningszone zijn er meerdere brandweerposten. Je wordt dan ook toegewezen aan de post die je het snelst kan bereiken binnen een straal van 8 km rond je woning.

EXTRA MEDISCH ONDERZOEK

Na je sollicitatie volgt er nog een extra medisch onderzoek in het ziekenhuis: RX van de longen, cardiologisch onderzoek en de VO2-maxtest. Als toekomstig brandweerman/-vrouw zal je hart door de grote hitte van een brand en het vele transpireren extra belast worden. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je hart grondig wordt nagekeken.

 Afsluitend word je ook nog op consultatie gestuurd bij de arbeidsgeneesheer van de hulpverleningszone. Tijdens het onderzoek wordt er algemeen gekeken of je gezondheid het toelaat om als brandweerman/-vrouw aan de slag te gaan.

Klik HIER voor een extra toelichting over het medisch onderzoek.

 

3. START MET JE OPLEIDING

Zo, je bent klaar om te starten aan je opleiding. Je bent nu een volwaardige stagiair-brandweerman/-vrouw. Ervaren brandweermannen/- en vrouwen staan in voor de
opleiding. Zij beschikken over heel wat terreinervaring waardoor de opleiding ook heel hands-on is.

 Als brandweerman/-vrouw blijf je heel je carrière (bij)leren. Materialen, architectuur, industriële productieprocessen, … evolueren constant.

Opgepast ! Breng bij de start van je opleiding tot brandweerman een kopie van je 100-meter-zwembrevet. Een brevet van een langere afstand is ook goed natuurlijk.

Niet meer in het bezit van een zwembrevet?
Je kan ook gewoon langsgaan bij de sportdienst in het zwembad en de redder om een schriftelijk bewijs vragen. Dat bewijs kan je (tegen een kleine vergoeding) verkrijgen.

STAGEBEGELEIDER

Bij de aanvang van je opleiding krijg je een stagebegeleider toegewezen die je wegwijs maakt binnen je brandweerpost

TRAJECT

De opleiding om je te scholen tot brandweerman/-vrouw, ook wel gekend onder de naam BO1-opleiding, bestaat uit twee delen.

Het eerste deel bestaat uit zes modules, deel twee uit vijf modules.

Na bepaalde modules staat er ook een examen op de planning en indien nodig ook een herexamen.

LOCATIE EN LESUREN

De opleiding wordt georganiseerd door brandweerschool Wobra. Afhankelijk van het aantal cursisten én de beschikbaarheid kan de opleiding in verschillende lescentra worden
georganiseerd. Je kan hierbij opteren om de opleiding te volgen op je voorkeursdag die dan wel voor de hele periode geldt.

 • dinsdag- én donderdagavond 18.00u – 22.00u (onder voorbehoud van het aantal cursisten)

 • zaterdag 08.30u – 17.30u

BEZOLDIGD

Vanaf het moment dat je als stagiair-brandweervrijwilliger start aan je opleiding en je ook actief deelneemt aan de oefeningen in je brandweerpost, ontvang je hiervoor een vergoeding.

Dit uurloon stijgt navenant de opbouw van je anciënniteit of bij een bevordering.

 • Stagiair: € 13,39/ uur

 • Beginnende brandweer: € 15,42/ uur

In 2021 is het inkomen verwerfd uit de brandweer belastingsvrij tot 6.410 euro. De uitbetaling van het loon wordt per kwartaal geregeld. Voorbeeld:

 • Fiscaal jaar 2022: 4e kwartaal 2021 en 1e, 2e en 3e kwartaal 2022

 • Fiscaal jaar 2023: 4e kwartaal 2022 en 1e, 2e en 3e kwartaal 2023

Vrijwilligers genieten van een (beperkte) RSZ vrijstelling.

 • Is steeds vrijgesteld van RSZ-bijdragen voor uitzonderlijke prestaties (interventies)

 • Is vrijgesteld voor een wettelijk bepaald bedrag per kwartaal (€ 1.239,36) voor regelmatige prestaties.

Bij ziekte mogen enkel brandweerprestaties geleverd worden na het akkoord van de adviserende arts van de mutualiteit, anders is er een risico op verlies van mutualiteitsuitkeringen.

Verwittig bij ziekte steeds de postoverste en stuur een ziektebriefje door naar de personeelsdienst.  Bij afwezigheid > 1 maand volgt een medisch onderzoek voor wedertewerkstelling.

Ziek tijdens je opleiding verwittig ook steeds de opleidingsinstelling (WOBRA, …).

 

BEPERKT OPERATIONEEL

Wanneer je geslaagd bent voor module 1, 2, 4 en 5, word je beperkt operationeel. Let wel: dit is steeds in overleg met je postoverste. Vraag het daarom altijd eerst na.

Concreet kan je dus opgeroepen worden voor niet-dringende opdrachten zoals:

 • Wespenverdelger

 • Chauffeur wespenverdelger (afhankelijk van het rijbewijs en het voertuig)

 • Bestuurder signalisatievoertuig (indien dit aanwezig is in de post)

 • Milieuvervuiling

 • Dreigen vallen van voorwerp – instortingsgevaar basis (noodweer)

 • Dreigen vallen van voorwerp – instortingsgevaar hoogte (noodweer)

 • Opruimen openbare weg (noodweer)

 • Wateroverlast pompen (noodweer)

 • Openbare weg bomen/takken (noodweer) (bedienen kettingzaag pas na opleiding, anders assisteren)

 • Reinigen openbare weg

 • Gevonden munitie

 • Bijstand plaatsen van verlichting

 • Stoppen inbraakalarm

 • Bemanningslid tankwagen

Na het behalen van module 3 en 6, kan je opgeroepen worden als perslucht dragen bij brand.

 

VOLLEDIG OPERATIONEEL

Geslaagd voor module 11 en een positieve evaluatie? Dan kan je volledige operationeel worden ingezet. Vanaf nu kan je opgeroepen worden voor alle interventies die je reeds onder
de knie kreeg tijdens je opleiding. Dit alles verloopt uiteraard in samenspraak met je stagebegeleider en postverantwoordelijke.

 

BENOEMING TOT BRANDWEERMAN/-VROUW

Na het slagen voor je volledige opleiding, doorloop je nog één jaar stage. Na dit stagejaar word je voor de laatste keer geëvalueerd als stagiair. Kan dit positief bekrachtigd worden, dan kan de zoneraad je benoemen tot brandweerman.

WERKGEVERS EN BRANDWEERVRIJWILLIGERS

BEDANKT WERKGEVERS !

Een brandweerman/-vrouw op de werkvloer kan vaak alleen maar een meerwaarde betekenen. Brandweermannen zijn goed geschoolde werknemers die in een team voor
elkaar door het vuur gaan.

En daarom bedanken we alle werkgevers die ook overdag de kennis van deze technische mensen ten dienste stellen aan de bevolking.

Bedankt.

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

Tijdens je opleiding tot brandweerman/-vrouw heb je voor bepaalde modules recht op Vlaams opleidingsverlof. Uiteraard enkel als je met je hoofdberoep tewerkgesteld bent in de privé-sector of als je werkt als een contractueel medewerker bij een autonoom overheidsbedrijf.

Vlaams opleidingsverlof is dus extra verlof dat je bovenop je gewone verlof krijgt om je ook te kunnen focussen op je opleiding. Deze aanvraag dient jaarlijks bij je werkgever te gebeuren. Gestart met een opleiding bij de brandweerschool? Je Vlaams opleidingsverlof moet je aanvragen ten laatste binnen 15 dagen na je inschrijving bij de brandweerschool Wobra.

AFWEZIGHEID BIJ JE HOOFDWERKGEVER

Als je niet actief bent bij je hoofdwerkgever, vb. door ziekteverlof, dan kan je ook je opleiding niet verder zetten. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk de brandweerschool in te lichten, evenals je hulpverleningszone. Bezorg dan ook zo spoedig mogelijk het geneeskundig attest.

 

EXTRA VIDEO’S

Aan de slag bij de brandweer.

Een loopbaan bij de brandweer.