27.10.2022

AZ West en Brandweer Westhoek optimaliseren ambulancewerking

Brandweer Westhoek heeft dit voorjaar de werking van de Dringende Geneeskundige Hulp van de volledige hulpverleningszone onder de loep genomen.  Uit de analyse kwam dat eerdere vooropgestelde doelen niet werden bereikt.  Uit constructieve gesprekken tussen de directie van az West en de zoneleiding vloeide een overeenkomst voor de optimalisatie van de ambulancewerking in de ruime regio.  Hierbij zal Brandweer Westhoek zijn concessie ter beschikking stellen van az West en zal het ziekenhuis volledig zelf instaan voor de uitbating van het Paramedisch Interventie Team (PIT).

Concessie
In het voorjaar werd door Brandweer Westhoek een analyse uitgevoerd van de ambulancewerking in de hulpverleningszone.  Hierbij werd ook de huidige samenwerking met az West onder de loep genomen.  Uit de analyse bleek dat de eerder vooropgestelde doelen niet werden bereikt en er een reorganisatie van de werking zich opdrong.

 

AZ West beschikt over een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, terwijl Brandweer Westhoek beschikt over elf concessies voor de uitbating van een ziekenwagen.  Samen staan beide partijen in voor de dringende geneeskundige hulpverlening in en buiten het werkingsgebied van Brandweer Westhoek.

 

Om de wensen nog beter af te stemmen met de verschillende pre-hospitaal actoren, werd tijdens meerdere overlegmomenten overeengekomen dat Brandweer Westhoek zijn bestaande concessie ter beschikking stelt van het Ziekenhuis en AZ West volledig zelf zal instaan voor de uitbating van de ambulance/PIT (Paramedisch Interventie Team).

 

Zoneraad
Tijdens de zitting van de zoneraad van Brandweer Westhoek op woensdag 26 oktober  werd de overeenkomst tussen beide partijen goedgekeurd.

 

De zorgbehoefte bepaalt de kwalificatie van de zorgequipe die wordt uitgestuurd. Studies hebben aangetoond dat MUG-equipes in bepaalde gevallen vervangen kunnen worden door PIT-equipes. Het Paramedisch Interventie Team (PIT) is een ambulanceteam dat, in plaats van uit 2 ambulanciers, bestaat uit een ambulancier en een gespecialiseerde spoedverpleegkundige. Dit zorgt ervoor dat er complementair en sneller adequate eerste hulp kan geboden worden bij noodinterventies en dit 24/7.

 

Vanaf 1 januari 2023 zal az West volgens de richtlijnen voor dringende hulpverlening, de operationele exploitatie het paramedisch interventievoertuig (PIT) uitbaten.