29.03.2022

Jeugdbrandweer Ieper viert 50-jarig bestaan

Op zaterdag 2 april 2022 viert Jeugdbrandweer Ieper zijn 50-jarige bestaan met een heus feestprogramma. Maar liefst 360 leden en instructeurs van 19 jeugdbrandweergroepen uit Vlaanderen en Jugendfeuerwehr Lehrte (Duitsland) tekenen present voor een volledige dag in en rond Ieper.

In de namiddag trekken de groepen in teams van 10 personen het historisch stadscentrum in voor een zoektocht met onderweg 6 praktische proeven. Deze proeven vergen zowel de nodige brandweerkennis, fysieke conditie als gewoon simpel gezond verstand om ze tot een goed einde te brengen.

Tegen 18 uur maken de groepen zich klaar om onder begeleiding van de West-Vlaamse Verenigde Brandweer Muzikanten in stoet door de straten van de stad naar de Grote Markt te trekken.

Omstreeks 19 uur zal op de Grote Markt tijdens een korte overhandigingsceremonie een nieuwe korpsvlag worden onthuld door de Ieperse burgemeester, Emmily Talpe.

Vervolgens zal de voltallige groep de dagelijkse Last Post ceremonie bijwonen onder de Menenpoort. Als Ieperse vereniging vinden wij het belangrijk om de leden van de andere jeugdgroepen deze indrukwekkende ceremonie te laten beleven. Zeker met de recente gebeurtenissen in Oekraïne is het belangrijk dat wij met de jeugd stilstaan bij het gruwelijke oorlogsverleden, de verontrustende gebeurtenissen van het moment en de vredesgedachte voor de toekomst.

 

ONTSTAAN JEUGDBRANDWEER IEPER

Tijdens een officieel bezoek van Muziekgroepen en een officiële brandweerdelegatie uit Lehrte werden de eerste voorbesprekingen over een tentenkamp te Ieper gestart tussen toenmalig verantwoordelijke voor de jeugdbrandweer van Lerthe en brandweercommandant UrbaIn Druant.

Het eerste tentenkamp van de jeugdafdeling van de lokale brandweer van Lerthe vindt plaats onder leiding van Gerhard Siemon van 21 juli 1972 tot 6 augustus 1972 in het Jeugdstadion te Ieper. Na dit kamp wordt in Ieper een Jeugdbrandweer opgericht naar het model van de jeugdafdeling uit Lerthe.  Hiermee is het Ieperse jeugdkorps het tweede oudste van België.

Na 50 jaar maakten ruim 240 Ieperse jongeren deel uit van Jeugdbrandweer Ieper.  Momenteel is de helft van de 71 huidige leden van Brandweer Ieper ooit lid geweest van Jeugdbrandweer Ieper.

 

WAAROM EEN JEUGDBRANDWEER

Technische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Nieuwe taken dienen zich aan. De nood aan nieuwe brandweervrijwilligers is hoog.

Bij een jeugdkorps worden jongens en meisjes van 12 jaar tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweergebeuren. Het zijn jonge mensen die op één of andere manier belangstelling tonen in de brandweer; hetzij bij een demonstratie of op een opendeurdag; hetzij doordat een familielid bij de actieve brandweer is. Deze belangstelling wordt bij de jeugdbrandweer verder uitgebouwd en uitgediept. Naast de technische opleiding wordt er ook aandacht besteed aan waarden zoals met elkaar samenwerken, elkaar helpen, respect hebben voor een ander, van elkaar leren enz…, en dit gericht op de toekomstige brandweertaken.

De jongelui zijn gedurende een zestal jaar lid van de jeugdbrandweer, waardoor ze heel wat ervaring en kennis op doen over alle facetten van de brandweer.  Hierdoor kunnen ze snel voor zichzelf uitmaken of de brandweer wel iets voor hen is, of juist niet.  Daarnaast kunnen de instructeurs hen bijstaan bij hun keuze en de aanwervingsprocedure van de hulpverleningszone.

“Momenteel hebben wij vijf jeugdbrandweergroepen actief in de zone. Goed voor zo’n 85 jongeren.  Als hulpverleningszone ondersteunen we deze werking met de aankoop van kledij, oefenmateriaal en het ter beschikking stellen van lokalen en voertuigen,” aldus Majoor Kristof Dorné, zonecommandant Brandweer Westhoek.  “Brandweer Westhoek is uitermate trots op zijn jeugdwerking.  Hier worden de brandweerlieden van morgen getraind.  De ideale kweekvijver voor nieuw brandweertalent en een zekere garantie van personeelsinstroom. Dit is een belangrijke schakel in onze zoektocht naar nieuwe brandweervrijwilligers