Wijziging statuten TMVS

Op 10 december 2019 vond een buitengewone algemene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) plaats.

Enkele agendapunten hadden betrekking op een statutenwijziging binnen TMVS. De aanwezige deelnemers keurden de voorgestelde wijzigingen aan de statuten met unanimiteit van stemmen goed.

In toepassing van artikel 428 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dient de door de algemene vergadering goedgekeurde statutenwijziging aan de toezichthoudende overheid te worden overgemaakt, waarna de wijzigingen nog het voorwerp dienen uit te maken van een goedkeuringstoezicht door de Vlaamse Regering. Een wijziging van de statuten is pas uitvoerbaar nadat zij is goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering.

Op 4 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering door middel van een besluit standpunt ingenomen met betrekking tot de statutenwijziging van TMVS. Dit standpunt werd aan de vereniging meegedeeld op 5 maart 2020.

De Vlaamse Regering heeft de wijzigingen aan de statuten van TMVS goedgekeurd, met uitzondering van twee passages.

  • In artikel 2 van de statuten (doel van de vereniging) werd aan de vergadering voorgelegd het doel uitgebreider te formuleren, zodat de vereniging verrichtingen in de meeste ruime zin kan stellen. De toezichthoudende overheid oordeelde echter dat er in de bewoordingen een onvoldoende link wordt gelegd met het eigenlijke doel van de vereniging en het doel mede daardoor onvoldoende beperkend omschreven is zoals vereist is door het DLB. Om die reden keurde zij deze wijzigingen af. Dit besluit doet echter geen afbreuk aan de huidige werking van de vereniging. Bovendien zal de vereniging alle handelingen kunnen blijven stellen zoals voordien, vanzelfsprekend voor zover zij volgens de toepasselijke decretale bepalingen blijven kaderen binnen het eigenlijke doel van de vereniging.

 

  • In het nieuwe artikel 29 van de statuten is bepaald hoeveel vertegenwoordigers een deelnemer kan afvaardigen naar de algemene vergadering. De formulering wekte de indruk dat er naast de in artikel 29 opgesomde criteria ook nog andere criteria zouden kunnen gelden. De toezichthoudende overheid heeft die formulering verduidelijkt. Vanzelfsprekend heeft dit geen invloed op de werking van de vereniging.

Deze twee respectievelijke passages worden derhalve geschrapt en aangepast. Hierdoor zijn de statuten bijgevolg definitief goedgekeurd.

De deelnemende gemeenten in toepassing van artikel 429 DLB zijn ertoe gehouden een volledig gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen in hun gemeentehuis en dit binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit evenals in toepassing van artikel 286 DLB de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (i.c. zoals TMVS) bekend te maken via de webtoepassing van de stad/gemeente.

De gecoördineerde versie van de statuten van TMVS na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de verenging en de toezichthoudende overheid is voor u op onze website ter beschikking gesteld via link https://www.farys.be/tmvs-dv .

Vragen met betrekking tot het bovenstaande, aarzel dan niet ons te contacteren op [email protected]

Door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer

Brandweer Westhoek maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op de disclaimer onderaan de website.

Sluiten