13.11.2023

Vrijwillig kapitein

Solliciteren voor 15 december 2023

Vrijwillig

Brandweer Westhoek

Brandweer Westhoek zoekt vrijwilligers in de graad van kapitein met aanleg van wervingsreserve voor 2 jaar, tot tweemaal verlengbaar met 2 jaar. De kapitein coördineert meerdere interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties.

Hij beschikt over voldoende kennis op het vlak van brandpreventie.

Hij is leidinggevende op operationeel, administratief of technisch vlak en/of gespecialiseerd in bepaalde administratieve of technische opdrachten. Hij is verantwoordelijk voor de werking van de ploegen op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak. Hij zorgt voor de doorstroming van de informatie naar het managementsniveau.

De kapitein is daarnaast verantwoordelijk voor het faciliteren en stimuleren van teamwerking, het waken over de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploegen.

Functieomschrijving

 1. Operationeel coördinator (interventie)
  Optreden als operationeel coördinator bij monodisciplinaire en multidisciplinaire interventies teneinde de operationele opdrachten van de hulpverleningszone op een zo effectief, efficiënt, kwalitatief en veilig mogelijke wijze te laten verlopen.
 1. Operationeel medewerker (preparatie)
  Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die hulp nodig hebben.
 1. Administratief leidinggevende
  Het administratief beheer verzorgen van een operationele specialisatie, een post of een dienst binnen de hulpverleningszone.
 1. Analist
  Het evalueren van processen, interventies en oefeningen teneinde lessen te trekken en verbeteringstrajecten voor te stellen binnen de diensten.
 1. Coach
  De medewerkers stimuleren, begeleiden en ondersteunen teneinde het personeel op elke interventie optimaal paraat te hebben.

 

Meer informatie over de functie van kapitein is terug te vinden in de functiebeschrijving. (klik hier)

Voorwaarden

De procedure is toegankelijk voor iedereen die voldoet aan volgende aanwervingsvoorwaarden:

 1. Belg zijn;
 2. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 5. houder zijn van rijbewijs B;
 6. houder zijn van een diploma niveau A;
 7. houder zijn van het federaal geschiktheidsattest hoger kader.

Bijkomend moet de kandidaat vrijwilliger in een straal van 8 km vogelvlucht wonen van een brandweerpost. De kandidaat moet hieraan voldoen op het moment van de benoeming.

 

Selectieprocedure

De kandidaat dient te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit:

 • een schriftelijke thuisopdracht waarbij de kandidaat getest wordt op één of meerdere aspecten uit de functiebeschrijvingen.
 • een interview waar de kandidaat de schriftelijke opdracht verdedigt en waar gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijvingen en Brandweer Westhoek;
 • een eliminerend medisch onderzoek.

 

De kandidaten ontvangen de schriftelijke thuisopdracht onder voorbehoud op woensdag 20 december 2023 via e-mail. De opdracht wordt ingediend uiterlijk op woensdag 10 januari 2024.

 

Het interview zal onder voorbehoud plaatsvinden in de brandweerkazerne van Zonnebeke op 24 of 25 januari 2024.

 

Enkel de kandidaten die voor beide proeven (schriftelijke thuisopdracht en interview) samen minstens 50% van de punten behalen, worden als geslaagd beschouwd.

 

De geslaagde kandidaten dienen een eliminerend medisch onderzoek te ondergaan voordat ze worden toegelaten tot de aanwervingsstage.

Toelating

Er wordt een wervingsreserve voor vrijwillig kapitein aangelegd voor 2 jaar, tot 2 maal verlengbaar met 2 jaar. De kandidaten worden toegelaten tot de aanwervingsstage in volgorde van rangschikking, onder voorbehoud van het aantal beschikbare plaatsen in het operationeel personeelsplan.

 

De aanwervingsstage start op de dag van de indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet OFF2 en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet. De aanwervingsstage duurt 1 jaar voor de stagiair die al houder is van het brevet OFF2.

Aanbod

Na aanwerving kom je terecht in het nieuw geldelijk statuut met volgend bruto uurloon (index 1,999):

 • € 29,99 als kapitein stagiair
 • € 38,64 na afloop van de aanwervingsstage + evolutie in de salarisschaal

Interesse

De kandidaturen worden uiterlijk vrijdag 15 december 2023 gericht aan de personeelsdienst via [email protected].

 

Een volledige kandidatuur omvat

 • een motivatiebrief;
  • Noteer hierin bij welke brandweerpost je wenst aan te sluiten
 • een volledig en recent C.V.
 • een recent (< 3 maanden op 15/12/2023) uittreksel uit het strafregister (model 595)
 • een kopie van het federaal geschiktheidsattest (FGA) hoger kader
  • Het FGA moet geldig zijn tot de uiterste inschrijvingsdatum
 • een kopie van het rijbewijs B
 • een kopie van het diploma niveau A
 • reeds behaalde brandweerbrevetten mogen reeds meegestuurd worden.

 

Opgelet! Kandidaturen die onvolledig zijn op de uiterste inschrijvingsdatum (15 december 2023) worden niet weerhouden.

 

Solliciteren

Direct solliciteren

Sollicitatieformulier

Maximum file size: 10MB

Toch niets voor jou?
Bekijk onze andere vacatures of solliciteer spontaan!

Beroepshulpverlener-ambulancier

Solliciteren voor 6 december 2023

Beroeps

Spontane sollicitatie

Solliciteren voor 31 december 2030

Administratief, Beroeps, Vrijwillig

Spontaan solliciteren

Is er geen vacature die je op het lijf is geschreven? Geen probleem! De brandweer is regelmatig op zoek naar helpende handen. Aarzel niet om ons zelf te contacteren of spontaan te solliciteren via onderstaande knop.