Professionaliseringsexamen: Adjudant – Planningscoördinator (beroeps) (1x)

Open tot 30 / 05 / 2023


Brandweer Westhoek organiseert een professionaliseringsexamen in dezelfde zone voor een adjudant-planningscoördinator (beroeps) met aanleg van professionaliseringsreserve voor 2 jaar, tot 2 maal verlengbaar met 2 jaar.

 

Deelname aan dit professionaliseringsexamen is voorbehouden voor vrijwillige personeelsleden van Brandweer Westhoek die voldoen aan de professionaliseringsvoorwaarden voor de graad van adjudant.

Functieomschrijving

De functie adjudant-planningscoördinator is een zonale functie met verschillende verantwoordelijkheden. Hij/zij garandeert de continuïteit van de ambulancewerking en verzekert het dagelijks beheer van de ambulance diensten.

De adjudant-planningscoördinator beschikt over organisatorische vaardigheden, managementcapaciteiten en heeft inzicht en visie met betrekking tot personeelsplanning. Hij/zij heeft inzicht in het efficiënt en economisch beheer van taken en opdrachten. Indien de dienst het vereist neemt hij/zij de rol van ambulancier op, dit tijdelijk of voor de duur van een volledige shift.

Daarnaast kan hij/zij ook taken uitvoeren als operationeel adjudant bij interventies.

Volgende functiebeschrijvingen zijn van toepassing:

 

Extra taken (niet limitatief):

 • Opstellen van dienstroosters voor de operationele personeelsleden en verwerken van verlofaanvragen
 • Plannen en organiseren van opleidingen in samenspraak met de dienst VTO
 • Ondersteunen van de personeelsplanning van het vrijwillig personeel voor de ambulances
 • Een BCP-proces (Business Continuity planning) invoeren om afwezigheden/ziekten te beheren en de continuïteit van de dienst te garanderen
 • Bewaken van de continuïteit van alle diensten en zorg dragen voor een efficiënte administratie, technische en operationele coördinatie van alle taken toegekend aan het operationeel personeel. Samen met de verschillende belanghebbenden ervoor zorgen dat het operationeel personeel taken toegekend krijgt en dat iedereen efficiënt ingezet wordt (post, regio of zonale taken)
 • Coördinatie van het gebruiksklaar houden van het rollend en niet- rollend ambulance materieel, met inbegrip van voorstellen tot aankoop of vervanging van materieel. Dit in samenspraak met het diensthoofd voertuigen, materieel en infrastructuur.
 • Inzicht verkrijgen en behouden in het efficiënt en economisch beheer van taken en opdrachten
 • Begeleiden, ondersteunen, motiveren, coachen en evalueren van de operationele personeelsleden.
 • Optreden als contactpersoon tussen de ambulancedienst en de FOD Volksgezondheid
 • Vertegenwoordigen van Brandweer Westhoek binnen het Netwerk Brandweer, specifiek in het Netwerk DGH.
 • Adviseren van de directeur operaties bij de opmaak van een kwaliteitsplan
 • Jaarlijks de werking m.b.t. de ambulancediensten van Brandweer Westhoek evalueren en rapporteren
 • In uitzonderlijke gevallen kan de rol van ambulancier opgenomen worden.

Plaats in de organisatie

De functie krijgt leiding van:

 • De directeur operaties wat betreft de dagelijkse werking
 • Een officier tijdens operationele omstandigheden

 

De functie geeft leiding aan:

 • alle operationele personeelsleden van het basis- en middenkader
 • de logistieke medewerkers met ambulance en/of brandweertaken
 • een groep tot 30 personen (indicatief) in operationele omstandigheden.

Professionaliseringsvoorwaarden

 • benoemd zijn als vrijwillig personeelslid binnen Brandweer Westhoek;
 • voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving van adjudant;
 • over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in dezelfde en/of in een hogere graad beschikken, aanwervingsstage niet inbegrepen;
 • beschikken over een vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” bij de laatste evaluatie.
 • beschikken over het attest “Competentiemanagement en evaluatie” en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1;
 • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

 

De functiebeschrijving coördinator-ambulancier stelt als voorwaarde dat de kandidaat in het bezit dient te zijn van het brevet ambulancier. Aan deze voorwaarde moet voldaan worden op het einde van de professionaliseringsstage. De professionaliseringsstage kan 3 maal verlengd worden met een periode van 3 maanden om de stagiair toe te laten te voldoen aan deze voorwaarde zoals bepaald in artikel 92, laatste alinea, van het KB administratief statuut van 19 april 2014.

Professionaliseringsprocedure

De kandidaat dient te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit:

 • een eliminerend assessment op B-niveau, uitgevoerd door een extern selectiedeskundige. Enkel kandidaten die de vermelding ‘geschikt’ krijgen worden toegelaten tot de schriftelijke opdracht;
 • een schriftelijke (thuis)opdracht waarin de kandidaten getest worden op één of meerdere aspecten uit de functiebeschrijvingen;
 • een interview waar de kandidaten hun schriftelijke opdracht verdedigen en waar gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijvingen en de zone.

Het eliminerend assessment zal onder voorbehoud plaatsvinden op 6 of 9 juni 2023 te Veurne.

De schriftelijke thuisopdracht zal onder voorbehoud plaatsvinden van 14 tot en met 18 juni 2023.

Het competentiegericht interview zal onder voorbehoud plaatsvinden op 29 juni 2023 in de brandweerkazerne van Koksijde.

De kandidaten zijn geslaagd indien ze voor de schriftelijke thuisopdracht en het competentiegericht interview samen minstens 50% halen. De examenjury maakt een lijst van de geslaagde kandidaten in volgorde van resultaat.

Er wordt een professionaliseringsreserve aangelegd voor 2 jaar, tot 2 maal verlengbaar met 2 jaar.

Aanbod

Bij professionalisering komt het personeelslid terecht in het nieuw geldelijk statuut in de weddeschaal adjudant M1-1.

De adjudant-planningscoördinator wordt tewerkgesteld in een glijdend uurrooster van maandag tot en met vrijdag. Hij/zij moet bereid zijn tot het presteren van onregelmatige werktijden en werken op zater-, zon- en feestdagen.

Interesse?

De kandidaturen worden uiterlijk dinsdag 30 mei 2023 gericht aan de personeelsdienst via [email protected].

 

Een volledige kandidatuur omvat

 • een motivatiebrief;
 • een C.V.

OPGELET!
Enkel de kandidaten die uiterlijk de dag van het examen voldoen aan de professionaliseringsvoorwaarden mogen deelnemen aan het examen.

← alle jobs bekijken

Solliciteren?

Brandweer Westhoek - Dienst personeel & HR | Zeelaan 37, 8670 Koksijde | T. 058 60 39 19 | E. [email protected]

Door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer

Brandweer Westhoek maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op de disclaimer onderaan de website.

Sluiten