26.04.2024

Directeur bedrijfsvoering (A4a-A4b)

Solliciteren voor 25 augustus 2024

Administratief

Brandweer Westhoek

Brandweer Westhoek is op zoek naar een voltijdse (38u/week) directeur bedrijfsvoering, niveau A4a-A4b in statutair dienstverband voor onbepaalde duur met aanleg van wervingsreserve voor 2 jaar, verlengbaar met 1 jaar.

Kandidaten tewerkgesteld bij een andere overheid in een gelijkwaardige graad (niveau A, zowel statutair als vast contractueel) kunnen deelnemen via de procedure bij wijze van externe mobiliteit wanneer zij voldoen aan de algemene en de bijzondere aanwervingsvoorwaarden.

Kandidaten tewerkgesteld bij een andere overheid met een andere graad ( niveau B-C ) of kandidaten uit de privésector/ zelfstandigen kunnen deelnemen via de procedure bij wijze van aanwerving wanneer zij voldoen aan de algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden.

Functieomschrijving

De directeur bedrijfsvoering staat in voor de leiding van de directie bedrijfsvoering, deze omvat de diensten secretarie, ICT, financiën, communicatie en personeel & HR.

Hij/zij draagt bij tot de verschillende processen m.b.t. Brandweer Westhoek, meerbepaald beleidsprocessen, meerjarenplanning, jaarlijkse actieplannen, ondersteuning van de diverse beleidsorganen zoals zonecollege, zoneraad en de diverse adviesorganen.

Bijkomend is de directeur bedrijfsvoering ook verantwoordelijk voor de ondersteunende processen: de werking van de ondersteunende diensten (secretarie, ICT, financiën, communicatie en personeel &HR) afstemmen op de behoeften van de uitvoerende diensten en het organiseren van een kwalitatieve dienstoverschrijdende samenwerking. Hierdoor draagt hij/zij bij aan een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening en van een maximale tevredenheid van de personeelsleden, dit binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader van Brandweer Westhoek.

 

Klik hier voor de volledige functiebeschrijving

Voorwaarden

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert, dit wordt aangetoond a.d.h.v. een uittreksel uit strafregister (algemeen model – artikel 595);
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Voldoen aan de vereiste over taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma op masterniveau of gelijkgesteld;
 • Minstens 5 jaar relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie;
 • De Belgische nationaliteit bezitten;
 • Houder zijn van een rijbewijs B.

Selectieprocedure

Een vergelijkende procedure die bestaat uit volgende delen:

 1. Een eliminerend assessment uitgevoerd door een extern selectiebureau. Enkel kandidaten die de vermelding ‘geschikt’ krijgen, worden toegelaten tot de schriftelijke opdracht en het interview. Het eliminerend assessment vindt onder voorbehoud plaats in september 2024.
 2. Een schriftelijke opdracht en een interview waar er gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en Brandweer Westhoek. De schriftelijke opdracht vindt onder voorbehoud plaats in september en/of oktober 2024. Het interview vindt onder voorbehoud plaats in oktober 2024.

 

De kandidaten worden als geslaagd beschouwd indien zij slagen in het eliminerende assessment en meer dan 50% behalen in de schriftelijke opdracht en het interview. De best gerangschikte kandidaat wordt op juryadvies voorgedragen aan het zonecollege en de zoneraad. De overige geslaagde kandidaten worden in volgorde van resultaat op de wervingsreserve (met aanleg van wervingsreserve voor 2 jaar, verlengbaar met 1 jaar) geplaatst.

Aanbod

Een voltijds contract van onbepaalde duur volgens de overheidsbarema’s aangevuld met:

 • Maaltijdcheques (€ 7)
 • Fietsvergoeding
 • Tussenkomst openbaar vervoer
 • Vergoeding woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering
 • 2de pensioenpijler
 • Aansluiting bij gsd-v (PlusPas)
 • Tal van voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

 

De kandidaat, tewerkgesteld bij een andere overheid, die aangesteld wordt via de procedure bij wijze van externe personeelsmobiliteit behoudt de geldelijke anciënniteit en de gecumuleerde schaalanciënniteit zoals verworven bij de andere overheid. De kandidaat wordt ingeschaald in de salarisschaal A4a-A4b.

De kandidaat, tewerkgesteld bij een andere overheid, die aangesteld wordt via de procedure bij wijze van aanwerving behoudt de geldelijke anciënniteit zoals verworven in de andere overheid. De kandidaat wordt ingeschaald in de salarisschaal A4a-A4b.

De kandidaat, tewerkgesteld in de privésector of als zelfstandige, die aangesteld wordt via de procedure bij wijze van aanwerving kan relevante ervaring meenemen voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit, met een maximum van 15 jaar. De relevante ervaring dient aangetoond te worden aan de hand van bewijsstukken. De kandidaat wordt ingeschaald in de salarisschaal A4a-A4b.

Interesse

De kandidaturen worden uiterlijk zondag 25 augustus 2024 gericht aan de personeelsdienst via e-mail naar [email protected].

 

Een volledige kandidatuur omvat:

 • een sollicitatiebrief
 • een volledig en recent C.V.,
 • recent (< 3 maanden op 25 augustus 2024) uittreksel uit het strafregister (595 – algemeen model)
 • een kopie van het gevraagde diploma
 • een kopie van het rijbewijs B

 

Opgelet! Kandidaturen die niet volledig zijn op 25 augustus 2024 worden niet weerhouden.

 

Solliciteren

 

Direct solliciteren

Sollicitatieformulier

Maximum file size: 10MB

Toch niets voor jou?
Bekijk onze andere vacatures of solliciteer spontaan!

Spontane sollicitatie

Solliciteren voor 31 december 2030

Administratief, Beroeps, Vrijwillig

Vrijwillig hulpverleners-ambulanciers op vijf minuten

Solliciteren voor 25 augustus 2024

Vrijwillig

Spontaan solliciteren

Is er geen vacature die je op het lijf is geschreven? Geen probleem! De brandweer is regelmatig op zoek naar helpende handen. Aarzel niet om ons zelf te contacteren of spontaan te solliciteren via onderstaande knop.