Bevorderingsprocedure luitenant 2019 (x)

Open tot 03 / 11 / 2019


Brandweer Westhoek organiseert een bevorderingsexamen voor luitenant – vrijwilligers & beroeps (m/v) met aanleg bevorderingsreserve van 2 jaar tot 2 maal verlengbaar met 2 jaar.  Deelname aan dit bevorderingsexamen is voorbehouden voor alle personeelsleden van Brandweer Westhoek die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De Luitenant kan optreden als:

 • Sector- en eindverantwoordelijke: Bij basis monodisciplinair optreden is de Luitenant eindverantwoordelijk voor de bestrijding van het incident. Bij grootschalig monodisciplinair repressief optreden
 • Is de Luitenant sectorverantwoordelijke en staat hij onder bevel van het brandcommando. Hij draagt eindverantwoordelijkheid voor de bestrijding van het incident in zijn sector.
 • Bij basis multidisciplinair optreden coördineert de Luitenant het multidisciplinaire overleg in het motorkapoverleg. Indien noodzakelijk start de Luitenant een CP-OPS op en geeft hier leiding aan in afwachting van een hogere officier.
 • Bij grootschalig multidisciplinair optreden vervult de Luitenant een rol binnen de commandostructuur.

Meer info is terug te vinden in de functiebeschrijving van Luitenant.

BEVORDERINGSVOORWAARDEN

 • benoemd zijn in de graad van Sergeant of Adjudant binnen Brandweer Westhoek;
 • Belg zijn;
 • de vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
 • titularis zijn van het brevet OFF1 of gelijkgesteld*
  * Conform het KB van 18/11/2015 zijn volgende brevetten gelijkgesteld aan het brevet OFF1:
  – het brevet A uitgereikt door de Staat
  – het brevet B uitgereikt door de Staat;
  – het brevet C uitgereikt door de Staat;
  – het brevet van kandidaat-beroepsofficier;
  – het brevet van onderluitenant;
  – het brevet van officier.
 • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

De kandidaat dient te slagen voor een vergelijkend bevorderingsexamen

Enkel de kandidaten die ten laatste op de dag van het examen voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden mogen deelnemen aan het examen.

SELECTIEPROCEDURE

Een vergelijkend examen dat bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijke/computer opdracht waarin de kandidaten getest worden op één of meerdere aspecten uit de functiebeschrijving (november of december 2019).
 • een interview waar gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone (november of december 2019).

Enkel de kandidaten die voor de eerste 2 proeven samen minstens 50% van de punten behalen worden als geslaagd beschouwd.  De examenjury maakt 2 aparte lijsten op (beroeps & vrijwilliger) van de geslaagde kandidaten in de orde van het behaalde resultaat. Er wordt een bevorderingsreserve aangelegd voor 2 jaar, deze kan 2 maal verlengd worden met 2 jaar.

Meer informatie over de data en de locatie van het bevorderingsexamen worden later bekendgemaakt.

ONS AANBOD

Bij een bevordering komt het vrijwillig personeelslid automatisch in het nieuw geldelijk statuut in de salarisschaal Luitenant met 0 jaar anciënniteit.
Bruto uurloon (geïndexeerd): € 30,35 + evolutie in de salarisschaal

Bij een bevordering komt het beroepspersoneelslid minstens terecht in de salarisschaal O1-1 in het nieuw geldelijk statuut minimum bruto jaarwedde (geïndexeerd): € 51411,83 + evolutie in de salarisschaal indien mogelijk.

Bij effectieve bevordering wordt je toegelaten tot de bevorderingsstage, deze duurt 6 maanden. Op het einde van de bevorderingsstage beslist de raad op basis van het verslag van de stagebegeleider en het advies van de stagecommissie over de bevestiging van de bevordering van de stagiair.

INTERESSE?

Meer informatie en een functiebeschrijving kan je krijgen bij de dienst personeel & HR.
De kandidaturen worden ten laatste op 3 november 2019 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, bij voorkeur via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post naar Zeelaan 37, 8670 Koksijde en omvatten een motivatiebrief, een recent C.V. en een kopie van de nodige brevetten en/of modules

Opgelet! Kandidaten die niet alle documenten hebben bezorgd op 3 november 2019, worden niet weerhouden.

← alle jobs bekijken

Solliciteren?

Brandweer Westhoek
Dienst personeel & HR

[T]: 058 60 39 19
[E]: sollicitaties@brandweerwesthoek.be

Administratieve zetel:
Zeelaan 37
8670 Koksijde

Door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer

Brandweer Westhoek maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op de disclaimer onderaan de website.

Sluiten