Bevorderingsexamen sergeant – vrijwilligers (x)

Open tot 02 / 05 / 2022


Brandweer Westhoek organiseert een bevorderingsexamen voor sergeant – vrijwilligers met aanleg van bevorderingsreserve voor 2 jaar, tot 2 maal verlengbaar met 2 jaar. Deelname aan dit bevorderingsexamen is voorbehouden voor vrijwillige personeelsleden die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden.

Functieomschrijving

De Sergeant voert zijn taken uit binnen de basisbrandweerzorg. Als eerste leidinggevende ter plaatse bij een incident moet hij een voorlopig plan maken. Dit moet hij kunnen bij elk incident. Daartoe heeft hij voldoende basiskennis nodig.

 

Hij heeft oog voor de maatschappelijke impact die een incident met zich mee kan brengen.

 

De functie Sergeant brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. De Sergeant heeft de leiding over de bemanning van een (multifunctionele) autopomp en de bemanning van bijzondere voertuigen die aan de autopomp worden gekoppeld. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van mensen en middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van terugkeer in de kazerne. In geval van opschaling heeft hij de leiding over de (blus)ploegen tot de aankomst van de Adjudant of officier. Als deze aanwezig is, handelt hij onder verantwoordelijkheid van de Adjudant of officier. Indien de omstandigheden daarom vragen, handelt de Sergeant op eigen initiatief. Hij hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

 

Meer info is terug te vinden in de functiebeschrijving van Sergeant.

Bevorderingsvoorwaarden

 • benoemd zijn in de graad van Brandweerman of Korporaal bij Brandweer Westhoek;
 • de vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
 • titularis zijn van het brevet MO1
  • voor een bevordering naar vrijwillig sergeant : geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en minstens één van de modules van deel 2 van het brevet MO1.
   Conform het KB van 18/11/2015 zijn volgende brevetten gelijkgesteld aan het brevet MO1:
  • het brevet van sergeant
  • het brevet van onderofficier uitgereikt door de erkende opleidingscentra voor de brandweerdiensten of de provinciale federaties van de openbare brandweerdiensten
  • het getuigschrift van kandidaat-onderofficier uitgereikt door de bevoegde overheid, op basis van een beslissing genomen vóór 31 december 1993
 • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

 

De kandidaat dient te slagen voor een vergelijkend bevorderingsexamen. Enkel de kandidaten die ten laatste op de dag van het examen voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden mogen deelnemen aan het examen.

Bevorderingsprocedure

Een vergelijkende procedure bestaande uit volgende proeven:

 • De competentietest voor het middenkader zoals bedoeld in artikel 35, § 3, 1° van het KB administratief statuut van 19 april 2014. De competentieproef is een eliminerend onderdeel van het bevorderingsexamen, waarbij de puntenscore enkel bepalend is voor het doorgaan of niet naar de volgende proef. De behaalde score wordt niet in rekening genomen voor de eindscore op het examen. Dit vindt onder voorbehoud plaats op 18 mei 2022 om 19u00 in de WOBRA, Zedelgem.
  • Personeelsleden die reeds in het bezit zijn van het FGA middenkader of reeds geslaagd zijn voor de competentieproef voor het middenkader worden vrijgesteld van deelname.
 • Een schriftelijke/computer opdracht waarin de kandidaten getest worden op één of meerdere aspecten uit de functiebeschrijving.
 • Een interview waar de kandidaten hun schriftelijke/computer opdracht verdedigen en waar gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone.

 

Zowel de schriftelijke/computer opdracht en het interview zullen onder voorbehoud plaatsvinden op 2, 3 en 4 juni 2022 in de brandweerkazerne van Veurne.

 

De kandidaten worden als geslaagd beschouwd indien voor de schriftelijke/computer opdracht en het interview meer dan 50% halen. De examenjury maakt een lijst op van de geslaagde kandidaten in volgorde van het behaalde resultaat. De behaalde score op de competentieproef wordt niet in rekening genomen voor de eindscore op het examen. Er wordt een bevorderingsreserve voor vrijwillige Sergeanten aangelegd voor 2 jaar, deze kan 2 maal verlengd worden met 2 jaar.

Ons aanbod

Bij bevordering komt het vrijwillig personeelslid automatisch in het nieuw geldelijk statuut in de salarisschaal Sergeant met 0 jaar anciënniteit.

Bruto uurloon (index 1,8476): € 19,14 + evolutie in de salarisschaal

Interesse?

Meer informatie en de functiebeschrijving kan je vinden op jobs.brandweerwesthoek.be. De kandidaturen worden ten laatste op maandag 2 mei 2022 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek via e-mail naar [email protected] of worden opgestuurd naar Zeelaan 37, 8670 Koksijde.

 

Een volledige kandidatuur omvat:

 • een motivatiebrief;
 • een volledig en recent brandweer C.V.
 • een kopie van het gevraagde brevet
 • eventuele extra attesten die een meerwaarde kunnen zijn.

 

Opgelet! Enkel de kandidaten die hun motivatiebrief en C.V. hebben ingediend ten laatste op maandag 2 mei 2022 worden weerhouden.

← alle jobs bekijken

Solliciteren?

Brandweer Westhoek - Dienst personeel & HR | Zeelaan 37, 8670 Koksijde | T. 058 60 39 19 | E. [email protected]

Door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer

Brandweer Westhoek maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op de disclaimer onderaan de website.

Sluiten