Bevorderingsexamen sergeant – vrijwilligers & beroeps (m/v) (x)

Open tot 13 / 11 / 2020


(met aanleg bevorderingsreserve van 2 jaar tot 2 maal verlengbaar met 2 jaar)

Deelname aan dit bevorderingsexamen is voorbehouden voor alle personeelsleden van Brandweer Westhoek die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De Sergeant voert zijn taken uit binnen de basisbrandweerzorg. Als eerste leidinggevende ter plaatse bij een incident, moet hij een voorlopig plan maken. Dit moet hij kunnen bij elk incident. Daartoe heeft hij voldoende basiskennis nodig.

Hij heeft oog voor de maatschappelijke impact die een incident met zich mee kan brengen.

De functie Sergeant brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. De Sergeant heeft de leiding over de bemanning van een (multifunctionele) autopomp en de bemanning van bijzondere voertuigen die aan de autopomp worden gekoppeld. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van mensen en middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van terugkeer in de kazerne. In geval van opschaling heeft hij de leiding over de (blus)ploegen tot de aankomst van de Adjudant of officier. Als deze aanwezig is, handelt hij onder verantwoordelijkheid van de Adjudant of officier. Indien de omstandigheden daarom vragen, handelt de Sergeant op eigen initiatief. Hij hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

 

Meer info is terug te vinden in de functiebeschrijving van Sergeant.

 

BEVORDERINGSVOORWAARDEN

 • benoemd zijn in de graad van Brandweerman of Korporaal bij Brandweer Westhoek;
 • de vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
 • titularis zijn van het brevet MO1
  • voor een bevordering naar vrijwillig sergeant : geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en minstens één van de modules van deel 2 van het brevet MO1,
  • voor een bevordering naar beroepssergeant : geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en 2 van het brevet MO1.

* Conform het KB van 18/11/2015 zijn volgende brevetten gelijkgesteld aan het brevet MO1:

 • het brevet van sergeant
 • het brevet van onderofficier uitgereikt door de erkende opleidingscentra voor de brandweerdiensten of de provinciale federaties van de openbare brandweerdiensten
 • het getuigschrift van kandidaat-onderofficier uitgereikt door de bevoegde overheid, op basis van een beslissing genomen vóór 31 december 1993
 • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

 

De kandidaat dient te slagen voor een vergelijkend bevorderingsexamen Enkel de kandidaten die ten laatste op de dag van het examen voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden mogen deelnemen aan het examen.

 

SELECTIEPROCEDURE

Een vergelijkend examen dat bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijke/computer opdracht waarin de kandidaten getest worden op één of meerdere aspecten uit de functiebeschrijving.
 • Gevolgd door een interview waar gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone. (december 2020)

 

Enkel de kandidaten die voor de 2 proeven samen minstens 50% van de punten behalen worden als geslaagd beschouwd. De examenjury maakt 2 aparte lijsten op (beroeps & vrijwilliger) van de geslaagde kandidaten in de orde van het behaalde resultaat. Er wordt een bevorderingsreserve aangelegd voor 2 jaar, deze kan 2 maal verlengd worden met 2 jaar.

 

Het examen zal onder voorbehoud plaatsvinden op 11, 15 en 21 december. De exacte data worden zo snel mogelijk bevestigd.

 

ONS AANBOD

Bij een bevordering komt het vrijwillig personeelslid automatisch in het nieuw geldelijk statuut in de salarisschaal Sergeant met 0 jaar anciënniteit.

Bruto uurloon (geïndexeerd):  € 18,04 + evolutie in de salarisschaal

 

Bij een bevordering komt het beroepspersoneelslid minstens terecht in de salarisschaal MO-1 in het nieuw geldelijk statuut minimum bruto jaarwedde (geïndexeerd): € 36.125,75 + evolutie in de salarisschaal indien mogelijk

 

INTERESSE?

Meer informatie en een functiebeschrijving kan je krijgen bij de dienst personeel & HR. De kandidaturen worden ten laatste op vrijdag 13 november 2020 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, bij voorkeur via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post naar Zeelaan 37, 8670 Koksijde en omvatten:

 

 • een motivatiebrief,
 • een recent C.V.
 • een kopie van de nodige brevetten en/of modules

 

Opgelet! Enkel de kandidaten die hun motivatiebrief en C.V. hebben ingediend ten laatste op vrijdag 13 november 2020 worden weerhouden.

Hoogstwaarschijnlijk zullen dit de laatste bevorderingsexamens zijn zonder de door de overheid verplichte competentietest (niveau bachelor).  Brandweer Westhoek wil de kandidaat-sergeanten helpen ter voorbereiding van het examen en organiseert opnieuw bijscholingssessies.  Deelname hieraan is vrijblijvend, maar zeker nuttig.

 

Schrijf hier in…

← alle jobs bekijken

Solliciteren?

Brandweer Westhoek - Dienst personeel & HR | Zeelaan 37, 8670 Koksijde | T. 058 60 39 19 | E. sollicitaties@brandweerwesthoek.be

Door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer

Brandweer Westhoek maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op de disclaimer onderaan de website.

Sluiten