27.10.2023

Beroepshulpverlener-ambulancier

Solliciteren voor 6 december 2023

Beroeps

Brandweer Westhoek organiseert een aanwervingsexamen voor beroepshulpverlener-ambulancier met aanleg van een wervingsreserve voor 2 jaar, tot tweemaal verlengbaar met 2 jaar.

De functie van hulpverlener-ambulancier behoort tot het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is. Het beroepspersoneelslid werkt gemiddeld 38u

Functieomschrijving

De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Hij werkt in een beperkt team. Hij kan doortastend en zelfstandig handelingen stellen. Hij beschikt over een goed inlevingsvermogen en heeft een bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.

Ter voorbereiding staat de hulpverlener-ambulancier in voor het onderhoud van de ziekenwagen. Hij zorgt dagelijks dat de inventaris in orde is en dat waar nodig aanvullingen worden gedaan. Hij staat ook in nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds voldoende materiaal in voorraad te hebben.

De hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij zware interventies. Hij vervult zo een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening binnen Brandweer Westhoek.

De hulpverlener-ambulancier vervoert niet alleen een slachtoffer, hij behandelt het slachtoffer volgens zijn kennis en kunde en hij brengt ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Aangezien hij vaak in contact komt met burgers in nood maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaalt hij mee het gezicht van Brandweer Westhoek en blijft hij in alle omstandigheden begripsvol en tactvol.

De hulpverlener-ambulancier zorgt dat hij continu bijgeschoold is en hij houdt zich op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen. De hulpverlener-ambulancier informeert zich continu over het nieuwe materiaal in de ziekenwagen.

Meer informatie vind je terug in de functiebeschrijving van hulpverlener-ambulancier.

Voorwaarden

 • De procedure is toegankelijk voor iedereen die voldoet aan volgende aanwervingsvoorwaarden:
  • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
  • ten minste 18 jaar oud zijn;
  • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
  • houder zijn van rijbewijs B.

Selectieprocedure

De kandidaat dient te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit:

 • een eliminerende preselectie waarin de kandidaten getest worden op één of meerdere aspecten uit de functiebeschrijving:
  • kandidaten dienen minstens 50% te behalen om toegelaten te worden tot het interview;
  • indien er meer dan 20 kandidaten minstens 50% behalen zullen enkel de 20 best gerangschikte toegelaten worden tot het interview. Wanneer de 20ste, 21ste, … kandidaat een gelijke score hebben, worden deze ook toegelaten tot het interview.
 • een interview waar gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en Brandweer Westhoek.
 • een eliminerend medisch onderzoek

De eliminerende preselectie zal onder voorbehoud plaatsvinden in de brandweerkazerne van Veurne op 18 december 2023. Het interview zal onder voorbehoud plaatsvinden in de brandweerkazerne van Veurne op 18 of 20 januari 2024.

Enkel de kandidaten die voor beide proeven (eliminerende preselectie en interview) samen minstens 50% van de punten behalen, worden als geslaagd beschouwd en kunnen toegevoegd worden aan de wervingsreserve.

De geslaagde kandidaten dienen een eliminerend medisch onderzoek te ondergaan voordat ze worden toegelaten tot de aanwervingsstage.

Toelating

Er wordt een wervingsreserve voor beroepshulpverlener-ambulancier aangelegd voor 2 jaar, tot 2 maal verlengbaar met 2 jaar. De kandidaten worden toegelaten tot de aanwervingsstage in volgorde van rangschikking, onder voorbehoud van het aantal beschikbare plaatsen in het operationeel personeelsplan.

De aanwervingsstage start op de dag van de indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig voor het behalen van het brevet van ambulancier en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet. De aanwervingsstage duurt 1 jaar voor de stagiair die al houder is van het brevet van ambulancier.

Aanbod

Na aanwerving kom je terecht in het nieuw geldelijk statuut in de weddeschaal hulpverlener-ambulancier A1-0 (bruto jaarloon tussen € 28.859,56 en € 44.209,88, index 1,999).

Naast het loon ontvang je nog een aantal vergoedingen:

 • Maaltijdcheques (€ 7)
 • Fietsvergoeding (€ 0,27/km)
 • Tussenkomst openbaar vervoer
 • Hospitalisatieverzekering
 • Aansluiting bij GSD-V

Interesse

De kandidaturen worden uiterlijk woensdag 6 december 2023 gericht aan de personeelsdienst via [email protected].

Een volledige kandidatuur omvat

 • een motivatiebrief;
 • een volledig en recent C.V.
 • een recent (< 3 maanden op 6/12/2023) uittreksel uit het strafregister (model 595)
 • een kopie van het rijbewijs B
 • indien je reeds in het bezit bent van een badge DGH (112) gelieve dit dan ook mee te sturen met je sollicitatie.

 

Opgelet!

Kandidaturen die onvolledig zijn op de uiterste inschrijvingsdatum (6 december 2023) worden niet weerhouden.

Solliciteren

Direct solliciteren

Sollicitatieformulier

Maximum file size: 10MB

Toch niets voor jou?
Bekijk onze andere vacatures of solliciteer spontaan!

Spontane sollicitatie

Solliciteren voor 31 december 2030

Administratief, Beroeps, Vrijwillig

Vrijwillig kapitein

Solliciteren voor 15 december 2023

Vrijwillig

Spontaan solliciteren

Is er geen vacature die je op het lijf is geschreven? Geen probleem! De brandweer is regelmatig op zoek naar helpende handen. Aarzel niet om ons zelf te contacteren of spontaan te solliciteren via onderstaande knop.