Ademluchtaccreditatie

Toelichting Ministeriële Omzendbrief

Wettelijke basis

Het koninklijk besluit van 10 november 2012 stelt de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen vast.

De ministeriële omzendbrief van 3 juni 2013 – toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen, stelt dat bij een eerste uitruk, binnen het kader van de snelste adequate hulp, gelijktijdig met minstens 6 brandweerlieden vanuit één en dezelfde post dient te worden vertrokken.

De bemanning van 6 brandweerlieden voor de eerste uitruk dient als volgt te zijn samengesteld: één bevelvoerder, één chauffeur-pompbedienaar en 4 gekwalificeerde dragers adembescherming.

Volgens de ministeriële omzendbrief van 3 juni 2013, moet onder “gekwalificeerde” dragers adembescherming worden verstaan: brandweerlieden die op regelmatige basis, en minstens jaarlijks, hun vaardigheden als drager adembescherming op peil houden via oefeningen en eventuele bijscholingen.  Tevens dienen zij medisch geschikt verklaard te zijn om adembescherming te dragen.

In de vroegere gemeentelijke structuur, diende de officier-dienstchef zorg te dragen voor de bijscholing en training van zijn personeel.  Hij bepaalde welke brandweerlieden konden worden ingezet, hetzij als gekwalificeerde drager adembescherming, hetzij als chauffeur-pompbedienaar, hetzij als bevelvoerder (eveneens gekwalificeerde drager adembescherming).

Taak van de werkgever

Het komt voortaan de zonecommandant of zijn afgevaardigde toe om de modaliteiten van de training, de bijscholing en het testen van de bekwaamheid tot het dragen van adembescherming te bepalen.

Op vraag van de mensen op het terrein en om een zekere mate van uniformiteit te creëren tussen de hulpverleningszones onderling, werden een aantal richtlijnen opgesteld.

 • Medische geschiktheid: te bepalen door de arbeidsgeneeskundige dienst;
 • Accreditatieproef;
 • Evaluatiefiche accreditatieproef.

Veelgestelde vragen over de ademluchtaccreditatietest

Waar wordt de test afgenomen?

De test wordt afgenomen in een speciaal, volgens de regels van het besluit, ingericht lokaal in Brandweerpost Veurne (Nijverheidstraat 6 – Veurne)

Wat moet je allemaal meebrengen?

 • Propere interventiekledij (helm, broek, laarzen, jas, brandhandschoenen, nomexmuts. onderkledij met langemouwen of overall) Kortom de volledige interventiekledij die je draagt bij brandbestrijding.
 • Een ademluchttoestel van je eigen brandweerpost.  Kijk steeds na of het toestel volledig in orde is.  Aandachtspuntje: de ademluchtfles mag niet op het toestel gemonteerd zijn.

⇒ De test kan enkel worden afgelegd als bovenstaande volledig in orde is !

 • Eventueel reservekledij en douchegerief om zich om te kleden en te wassen in de sanitaire voorzieningen.

Hoe kan ik mij voorbereiden op de test?

 • Je mag geen andere oefening op dezelfde dag bijwonen;
 • Je drinkt gedurende zes uur voorafgaand aan de oefening geen alcohol;
 • Niet eten, niet roken, geen cafeïnehoudende dranken (koffie, thee of andere) consumeren gedurende twee uur voorafgaand aan de oefening;
 • Bekijk vooraf het infodocument adembescherming (klik hier)

Hoe verloopt een ademluchtaccreditatietest?

 • Monteren en demonteren van een ademluchtfles op het ademluchttoestel;
 • Uitvoeren van de nodige controles;
 • Oplossen van een theoretische vraag over het toestel;
 • Aanfitten van het ademluchttoestel zoals in een interventievoertuig;
 • Klaarmaken voor een brandinterventie;
 • Deurprocedure zonder bewapening/zonder aanvalslijn;
 • Correct de weg zoeken in een donkere ruimte;
 • Slachtoffer zoeken en bevrijden;
 • Recuperatiemoment;
 • Verhogen van de hartslag door een fysieke proef;
 • Actieve cooldown;
 • Nabespreking.

Ik voel mij niet OK tijdens de test. Wat moet ik doen?

Wanneer tijdens een oefening of opleiding iemand zich niet OK voelt, kan hij gebruik maken van de “NO PLAY“ om dit kenbaar te maken aan zijn collega-cursisten of begeleiders.

Door als persoon “NO PLAY” te roepen, geef je aan dat er iets niet OK is en dat de oefening niet kan doorgaan met dit probleem.  Wanneer een “NO PLAY” geroepen wordt dan herhaalt iedereen in de nabijheid van die persoon dit bericht.  Ook wordt de bezigheden onmiddellijk stilgelegd en worden eventueel de lichten aangestoken om de persoon te helpen. Het makkelijkste is dat de persoon die de “NO PLAY” roept zijn hand omhoog steekt. Zo weet iedereen direct wie hulp nodig heeft.

Het kan ook de persoon naast je zijn die een “NO PLAY” uitroept voor jou omdat hij vindt/ziet dat jij niet OK bent.

Belangrijk : “NO PLAY” is geen schande om te roepen!

Als het probleem snel opgelost is kan de activiteit opnieuw verder gaan .

Wat gebeurt er met de resultaten van de test?

Na afloop van de test volgt er een korte nabespreking met de evaluatoren.

Alle tijden en flesdrukken worden geregistreerd, alsook is er tijdens het afleggen van de test constante videoregistratie.  Na afloop worden alle gegevens verzameld en doorgestuurd naar de dienst VTO van de hulpverleningszone.

Waar kan je zich inschrijven om de accreditatietest af te leggen?

Je kan zich inschrijven voor het afleggen van de accreditatietest bij je lokale VTO-verantwoordelijke.  Opgelet!  Deelnemen kan pas na goedkeuring van de arbeidsgeneesheer tijdens het jaarlijks medisch onderzoek.

Word je betaald voor het afleggen van de ademluchtaccreditatietest?

Ja, je wordt voor het afleggen van de ademluchtaccreditatietest 1 uur permanente vorming toegewezen. De administratieve afhandeling van de verloning zal verlopen via de verantwoordelijke testleider aan de hand van een aanwezigheidslijst voor zonale opleidingen.  De verantwoordelijke testleider mailt dit document door naar [email protected]

Praktische richtlijnen testlocatie

 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent (= 15 minuten voor aanvang van de test).  De strakke planning laat geen wachttijden toe.
 • Parkeer uw voertuig op de parking van Furnevent.  De parkeerplaatsen aan de kazerne zijn voorbehouden voor de interventieploegen.
 • Volg de instructies in de kazerne om tot de testruimte te geraken.

Door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer

Brandweer Westhoek maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op de disclaimer onderaan de website.

Sluiten