SAVE THE DATE - Zonale Nieuwjaarsreceptie

Met de drukke eindejaarsperiode in zicht, willen wij alvast een momentje prikken in uw agenda voor de Zonale Nieuwjaarsreceptie.  U en uw partner worden vriendelijk uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van Brandweer Westhoek op donderdag 10 januari 2019 om 20u in Salons Ten Boogaerde te Kortemark.
 

Hou alvast deze datum vrij in uw agenda!

Afsprakennota perscommunicatie

Sinds februari 2018 is er binnen de zone een communicatieambtenaar actief.  Hij staat in voor alle interne en externe communicatie, zo ook de communicatie met journalisten en andere persactoren.  In de zitting van de zoneraad van 26 september 2018 werd een afsprakennota perscommunicatie goedgekeurd.  De volledige afsprakennota is HIER te lezen.  

Hieronder een aantal aandachtspuntjes:

 • De communicatieambtenaar is het eerste contactpunt voor de pers inzake algemene vragen omtrent de werking van Brandweer Westhoek.
 • Ieder personeelslid van de hulpverleningszone is gebonden aan het beroepsgeheim en mag bijgevolg niet zomaar details vrijgeven over interventies.
 • Het systematisch verwittigen van de pers naar aanleiding van interventies, is een strafbaar feit en bij wet verboden.
 • Enkel de hoogst leidinggevende officier ter plaatse en/of de communicatieambtenaar staan de pers te woord.  Wanneer er geen officier ter plaatse is, wordt de pers meteen doorverwezen naar de communicatieambtenaar.
 • Het is van groot belang dat er voldoende SITREP's doorgegeven worden aan de dispatching, zodat zij de info kunnen verwerken in de systemen.  Op deze manier kunnen de burgemeesters, de zonecommandant en de communicatieambtenaar vlot en volledig op de hoogte worden gebracht.
 

Contactgegevens Communicatieambtenaar:

Kristof Louagie T. 0472 18 54 10 T. 058 60 39 09 E. kristof.louagie@brandweerwesthoek.be

Brevetopleidingen 2019

Zonet werd de brevetopleidingscatalogus op de personeelswebsite geplaatst.  U kunt dus vanaf nu zich kandidaat stellen voor het volgen van een brevetopleiding bij WOBRA in 2019.   Hoe kandidaat stellen? 1. Bekijk de opleidingscatalogus via onderstaande knop of op de personeelswebsite 2. Geef uw keuze door per mail naar uw postoverste en/of VTO-verantwoordelijke vóór 4 november 2018 (en niet 2019 zoals in de mail verkeerdelijke getypt)   Verdere verloop De posten bezorgen alle kandidaturen samen met hun advies aan de zonale VTO-coördinator.  De door de zonecommandant goedgekeurde opleidingen worden nadien bevestigd door de VTO-coördinator via uw postoverste en/of VTO-verantwoordelijke naar u.  

OPLEIDINGSCATALOGUS

Exclusieve najaarsacties voor Brandweer Westhoek

Een aantal van de partners hebben dit najaar exclusieve aanbiedingen voor de personeelsleden van Brandweer Westhoek. Hieronder een overzichtje:  

 • Efteling - 8 € korting Vanaf 1 oktober 2018 kunnen medewerkers van Brandweer Westhoek tickets aankopen met 8 euro korting.  Dit is 4 euro meer dan de gebruikelijke korting.  Tickets enkel geldig tussen 1 oktober en 21 december 2019.  Meer info kunt u hier terugvinden.
 • Torfs - 15% korting Ga tussen 10 en 14 oktober 2018 langs in één van de Torfs winkels en ontvang 15% korting op de nieuwe herfst- en wintercollectie.  Download de bon hier
 • Halloween Fiësta Mortal in Bellewaerde - 6,5 € korting Halloween 2018: griezelig veel plezier voor groot én klein met Fiësta Mortal op 13, 14, 20 en 21 oktober en elke dag van 27 oktober tot en met 4 november 2018.  9,50 € korting op tickets voor 31 oktober en 1 november en 6,50 € korting op alle andere dagen.  Surf naar de voordelenpagina om uw tickets te kopen.
 • Halloween Walibi - 10 € korting Het grootste en beste Halloweenevenement in België van 13 oktober tot en met 4 november 2019.  Tickets aan 10€ korting hier verkrijgbaar
 • Disneyland Paris - 38 € korting Betaal voor een ticket voor 1 dag/2 parken slechts €51 per persoon in plaats van € 89.  Klik hier voor de info
 • ZEB - 20% korting 20% korting op de ZEB najaarscollectie van vrijdag 19 tot en met 21 oktober 2018. Hier kun je de bon downloaden.

Wereldkampioen bij Brandweer Westhoek - post Kortemark

Brandweer Westhoek - post Kortemark, heeft sinds kort een wereldkampioen in hun rangen. Op zondag 2 september nam Bram Storme deel aan het WK Duathlon in Zofingen (Zwitserland). Het WK bestond uit 10 km lopen, 150 km fietsen en afsluitend nog eens 30 km lopen. Er namen 30 profs en 250 amateursporters van over de hele wereld deel. Bram eindigde op de 19de plaats algemeen met een eindtijd van 6u49. Hij werd met deze prestatie 5de in de amateurklasse en behaalde de eerste plaats in de leeftijdscategorie 20 tot 24 jaar. 🥇🏆 Hiermee is hij dus wereldkampioen duathlon in de agegroup M20-24. 🏆🥇

Testbericht

Dit is een testbericht voor de infopagina over een incident in de Westhoek.  Op deze pagina komt de meest recente informatie over een noodsituatie in de streek.  Richtlijnen voor bevolking als ook een overzicht van de veelgestelde vragen in een bepaalde situatie....

Afscheidsplechtigheid Brandweerman Davy Boudein (Post Ieper)

Met grote verslagenheid melden wij het overlijden van Brandweerman Davy Boudein, zoon van Sergeant Patrick Boudein en broer van Brandweerman Andy Boudein.  De afscheidsplechtigheid gaat door op zaterdag 15 september 2018 om 10 uur in de brandweerkazerne van Ieper. U wordt vriendelijk uitgenodigd om de afscheidsplechtigheid bij te wonen in uniform.  Verzameling omstreeks 9:30 uur aan de ingang van de brandweerkazerne, Minneplein 1A te Ieper.  Gelieve rekening te houden met beperkte parkeermogelijkheden op en rond de terreinen van de brandweerpost.  Na de plechtigheid wordt er aan alle aanwezige brandweerleden een drankje aangeboden in de bar van de kazerne. Via onderstaande knop kunt u het rouwbericht bekijken. Rouwbetuigingen kunnen hier digitaal worden overgemaakt.  

Rouwbericht

Nieuwe telefoonnummers

Met de komst van een nieuw telefoniesysteem zijn er nieuwe telefoonnummers toegekend aan de verschillende brandweerposten. U kunt de nieuwe nummers raadplegen op bijgevoegde telefoonlijst.   Download hier de telefoonlijst

Bevestigingsmail decentrale opleidingen (najaar 2018)

Gisteren kregen de personen die zich hebben ingeschreven voor decentrale opleidingen in het najaar een bevestigingsmail.   Mogelijks is/zijn de hieronder vermelde data niet het gekozen moment die u hebt doorgegeven via het online inschrijvingsformulier. Dit kan de volgende redenen hebben :

 • Mensen die nog niet de vereiste 18 uren VO-uren hebben bereikt hebben voorrang op hun gekozen datum.
 • De gekozen sessie is reeds volzet, waardoor u bij de eerste dichtstbijzijnde post werd ingeschreven.
 • Wanneer u een decentrale opleiding hebt gekozen die u vorig jaar of dit voorjaar hebt gevolgd, werd deze geschrapt.
 • U hebt ‘ja’ gekozen in het inschrijvingsformulier om de opleiding te volgen maar geen datum gekozen.
  Indien er problemen zijn met uw inschrijving(en), gelieve het vto-team zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen via vto@brandweerwesthoek.be.  Zodoende kunnen wij eventueel nog aanpassingen uitvoeren.

Resultaten brandweertoets BVV bekend

BVV nam het initiatief voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek om te weten te komen hoe het personeel 'de brandweer' beleeft. Deze enquête liep begin 2018 in alle Vlaamse hulpverleningszones, inclusief de Nederlandstalige brandweer van Brussel. In totaal namen 5 575 collega’s deel, wat een totale respons geeft van 46 procent. Meer dan de helft daarvan bevindt zich tussen de 35 en 45 jaar en de overgrote meerderheid is tewerkgesteld binnen het basiskader. Ook de niet-operationele collega’s zijn goed vertegenwoordigd: 359 onder hen dienden een volledige enquête in. De meeste respons kwam uit Brandweer Zone Rand (73%) en Hulpverleningszone Taxandria (68%).  

Onderzoek toont grote beroepsfierheid

Maar liefst 94 procent van onze collega’s is trots om bij de brandweer te werken. Daaruit blijkt duidelijk dat jullie een echt hart voor de brandweer hebben. De belangrijkste drijfveer om deze passie uit te oefenen, is dat we allemaal iets willen betekenen voor onze medemens. Ook de werktevredenheid is hoog: 88 procent gaat met plezier werken en bij de vrijwillige operationelen loopt dat cijfer zelfs op tot 90 à 97 procent. Daartegenover staat wel dat een grote meerderheid van het operationeel personeel zich niet betrokken voelt bij de hulpverleningszone.  

Niet-operationele collega’s zoeken aansluiting bij operationele werking

Een overgrote meerderheid van de niet-operationele ondersteunende collega’s (76%) voelt zich juist wel betrokken bij zijn werk binnen de hulpverleningszone. Zij geven aan dat ze zich nuttig en voldoende opgeleid voelen binnen de eigen functie. Het contact met het operationeel personeel wordt positief beoordeeld, maar er is wel veel vraag naar meer intenser contact met hun operationele collega’s en algemene opleiding over hulpverlening. Hans Clarysse, voorzitter van de provinciale afdeling West-Vlaanderen en verantwoordelijke voor de organisatie van het brandweercongres geeft aan dat ze hier al meteen rekening mee houden op het congres van oktober. ‘We voorzien een heus brandweerbad voor niet-operationelen, waarbij ze het brandweerwerk echt zelf aan den lijve kunnen ervaren. Daarbij zullen ze ook een eigen traject kunnen volgen op maat van hun interesses en werkzaamheden binnen de specifieke brandweercontext’, aldus de lokale voorzitter.  

Groot vertrouwen in bekwaamheid van collega’s

Niet enkel de beroepsfierheid en werktevredenheid zijn hoog, er is ook veel vertrouwen in de vakbekwaamheid. Het merendeel van het operationeel brandweerpersoneel vindt zichzelf vakbekwaam en schat zijn collega’s daarbij ook naar waarde. We kunnen rekenen op elkaar. Ook de evolutie van de Vlaamse brandweer over het algemeen wordt overwegend positief beschouwd. We zien dat jullie meer belang hechten aan goede arbeidshygiëne en fysieke paraatheid. De helft vindt de PPMO-test geschikt om de eigen fitheid te toetsen, zonder verschil in graad of functie. Historische thema’s zoals alcohol bij de brandweer worden bespreekbaar en evolueren positief. Het principe van SAH wordt door bijna iedereen als een zinvolle ontwikkeling beschouwd. Ongeveer de helft geeft aan dat met de komst van dit principe de kwaliteit van de hulpverlening verbeterd is.  

Huiswerk voor Vlaamse brandweer

Uiteraard geven jullie de Vlaamse brandweer ook heel wat huiswerk mee. Zo merken we dat er veel bezorgdheden leven over de hoge opleidingsdruk. Vooral vrijwilligers worstelen met de verhoogde werklast omdat de evenwichtige verdeling van werk, gezin en brandweer daarmee in het gedrang komt. Bijna 40 procent stelt zich dan ook minder beschikbaar door de stijging van het aantal opleidingen. Dit aantal staat volgens jullie ook niet in verhouding tot het aantal interventies. Bovenal blijkt het privéleven wel de meest bepalende factor, want zo’n 60 procent geeft aan dat het privéleven bepaalt hoe vaak men zich beschikbaar stelt. Het gevoel van de verhoogde opleidingsdruk, de invloed van het privéleven en de uitstroom van personeel, verklaren de bezorgdheid om voldoende nieuwe vrijwilligers te werven en te behouden. Deze bezorgdheid is het grootste bij het operationele personeel (85%). Voorzitter van Brandweer Vereniging Vlaanderen, Marc Ceyssens, benadrukt dat deze signalen ernstig genomen worden: ‘Als BVV willen we immers echt dat de brandweer voor vrijwilligers een aantrekkelijke werkgever is en blijft.’   De verbinding tussen het management en de brandweermensen op straat verdient aandacht. Uit het onderzoek blijkt dat de ondersteunende niet-operationele collega’s over het algemeen een hogere waardering hebben voor het management dan de operationele collega’s. Toch beweren beide groepen duidelijk dat de managers niet weten wat er op de vloer speelt en dat er weinig transparantie is over de keuzes die ze maken. We merken ook een groot verschil over de mate van inspraak. Iets meer dan de helft van de ondersteunende collega’s (61%) vindt dat het management goed reageert op hun voorstellen, voor het operationeel personeel is dat slechts een vijfde. Over het algemeen geldt doorheen de gehele organisatie: hoe dichterbij de leidinggevende, hoe beter deze geëvalueerd wordt.   Sinds de zonevorming ervaart meer dan 60 procent van de operationele collega’s duidelijk een verlaagd familiegevoel. Dat betreuren we, want uiteindelijk geven jullie aan dat de brandweer voor jullie belangrijk is. Dat zou eigenlijk juist een extra troef voor een globaal sterkere brandweer kunnen betekenen. Een ruime meerderheid heeft het gevoel een nummer te zijn. Dat gevoel is voornamelijk aanwezig bij het operationeel personeel, bij het ondersteunend niet-operationeel personeel vindt amper 29 procent zich hierin. De grote meerderheid geeft aan dat ze minder waardering krijgen van het management dan vóór de zonevorming.  

In gesprek

Dit rapport is natuurlijk slechts een begin. Jullie geven in elk geval duidelijk het signaal dat er nog werk aan de winkel is. BVV heeft dit waardevol rapport in handen en wilt hiermee belangrijke stappen vooruit zetten binnen de Vlaamse brandweer. We zullen nu de tijd nemen tot aan het congres om dit lijvig dossier grondig door te nemen samen met de verschillende partners, om daarna de voornaamste werkpunten te bundelen en deze terug te koppelen naar jullie.   Gedurende de komende maanden zullen er ook intensieve gesprekken opgestart worden met o.a. het Netwerk Brandweer, de vakorganisaties en alle federaties om aan deze werkpunten concrete actiepunten te koppelen. Alleen samen kunnen we echt stappen vooruit zetten op een positieve manier. Uiteraard heeft ook elke zone hierin haar eigen werk te doen. Daarom zijn we blij dat ook het Netwerk Brandweer het belang van deze brandweertoets erkent. Dankzij de aparte zonale rapporten hebben de zonecommandanten een instrument in handen om op zonale maat accenten te leggen in hun beleid. BVV zal dit zeker mee opvolgen.  

Concrete actiepunten op brandweercongres

We waarderen jullie input ten zeerste en willen iedereen dan ook bedanken voor de grote respons. Het mag duidelijk zijn dat we deze resultaten niet licht opnemen en daarom presenteren we de concrete cijfers als er ook meer duidelijkheid is over de acties die eraan gekoppeld kunnen worden op Vlaams niveau. Jullie zitten immers niet te wachten op wat loze cijfers en woorden, wel op daden. De grote uitdaging wordt namelijk om in samenwerking met alle partners concrete stappen te zetten naar een beter personeelsbeleid.   Om het met de woorden van Fred Heerinck te zeggen, brandweercommandant bij Veiligheidsregio Drenthe, die vorig jaar nog te gast was op ons brandweercongres: ‘Raak elkaar niet kwijt in verwijten, accepteer de schaalvergroting met de daarbij horende regels en systemen . Maar organiseer op menselijke maat en stel de mens centraal in je regels en systemen.’ Daar willen we als BVV samen met jullie voor gaan. En voor dat alles voorzien we voldoende tijd op het brandweercongres in oktober, waar we tevens met elkaar verder in gesprek kunnen gaan.

Brandweer Westhoek heeft bouw- en verhuisplannen

Tijdens de laatste zitting van de zoneraad van 27 juni 2018 werd beslist dat Brandweer Westhoek overgaat tot de bouw van een nieuwe kazerne te Poperinge en de zonale administratie haar intrek neemt in het voormalige politiecommissariaat in de Zeelaan te Koksijde.  Deze bouw- en verhuisplannen kaderen in de uitbouw van het zonale masterplan rond de werking van de hulpverleningszone.    Nieuwe brandweerkazerne te Poperinge Op basis van analyses in het personeelsbehoefteplan van Brandweer Westhoek en om te blijven voldoen aan de principes van Snelste Adequate Hulp dringt een reorganisatie van de bestaande brandweerposten in Groot-Poperinge zich op.  Met de bouw van een nieuwe multifunctionele brandweerkazerne aan de Ouderdomseweg te Poperinge zullen de posten Poperinge en Reningelst samensmelten tot 1 grote brandweerpost en is Brandweer Westhoek klaar voor de uitdagingen van de toekomst .   In 2011 werd het RUP "Ouderdomseweg - Sportzone" goedgekeurd.  Hierdoor verkreeg de site langs de Ouderdomseweg een dienstverlenende rol, waarbij ruimte beschikbaar werd gesteld voor een bandweerkazerne, de technische dienst, een polyvalente zaal en sportinfrastructuur.  Voor het project van de nieuwe brandweerkazerne zal Stad Poperinge de grond ter beschikking stellen via een erfpachtovereenkomst en zal Brandweer Westhoek instaan voor het bouwen van de kazerne.  Tijdens de zoneraad van 28 juni 2018 werd een eerste stap gezet in de verdere ontwikkeling en gaat men nu op zoek naar een ontwerper voor de kazerne.   Zonale administratie verhuist naar voormalig politiecommissariaat in Koksijde Momenteel worden de administratieve diensten van Brandweer Westhoek gehuisvest in een gebouw op de luchtmachtbasis aan de Robert Vandammestraat in Koksijde.  Voor de verdere uitbouw van de zonale administratie op langere termijn werd uitgekeken naar een alternatieve locatie.  Deze werd gevonden in het voormalige politiecommissariaat in de Zeelaan te Koksijde.   De politiediensten verhuizen in het najaar naar een nieuw politiehuis in Koksijde en na wat opfrissingswerken zal de zonale administratie van Brandweer Westhoek haar intrek nemen in een deel van de gebouwen recht tegenover de bestaande brandweerkazerne van Koksijde.   Masterplan De bouw- en verhuisplannen van Brandweer Westhoek kaderen allen in de uitbouw van het zonale masterplan rond de werking van de hulpverleningszone.  In de toekomst zullen er in andere gemeenten, in het kader van de integratie van brandweerposten, nog nieuwe kazernes gebouwd worden.

1-1-2 daar speel je niet mee!! Bel enkel bij noodgevallen...

Onlangs werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een brand in een gebouw.  Bij aankomst bleek dat kinderen zich verveelden en voor de grap het noodnummer 112 hadden gebeld. Met de vakantie voor de deur willen wij iedereen oproepen om de noodnummers correct te gebruiken en zeker niet als grap te bellen! Naast het feit dat dit een zeer dure grap financieel is, kunnen mensen in een echte noodsituatie langer moeten wachten op de vereiste hulp...  

Noodnummers in België

In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:
 • 112 voor ambulance en brandweer
 • 101 voor politie
112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie.  

Wat zeg je als je een noodnummer belt?

Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van je horen:
 • de juiste locatie
 • wat er gebeurd is
 • of er gewonden zijn
 • wie je bent
 

Wat is het verschil tussen een dringende en een niet-dringende oproep? Enkele voorbeelden.

Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend de brandweer, een medisch team of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale brandweer, je huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie. 
Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.   Wanneer mag je wel bellen?
 • Als een gebouw, bos of auto in brand staat.
 • In geval van een ernstig ongeval met gewonden of doden.
 • Wanneer je slachtoffer of getuige bent van een gevecht.
 • Als je iemand ziet inbreken in een huis.
  Wanneer mag je niet bellen?
 • Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt.
 • Om een grap uit te halen.
 • Als je algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres.
  Nog enkele tips:
 • Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtrij te staan.
 • Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Zo is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.
 

Wat gebeurt er als je geen dringende hulp nodig hebt en je toch een noodnummer belt?

Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen naar een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp nodig hebben, maar ook om een taxi te bestellen of per ongeluk omdat het toetsenbord van iemands GSM niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep. Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Deze mensen moeten dus langer wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen personen die opzettelijk naar noodcentrales bellen voor de grap zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112 of 101 als je echt dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Met andere woorden “Noodoproepen: geen gezever”.  

Je kinderen leren het noodnummer 112 correct te gebruiken? Laat volgend filmpje zien:

 

Decentrale opleidingen najaar 2018

In het najaar worden opnieuw een aantal decentrale opleidingen voorzien.  Naast de opleidingen zoals GO-RSTV, IGS, Liften en Lanstechnieken, zijn er ook een aantal nieuwe opleidingen.  Voor het eerst organiseren we de opleiding stutten en schoren, openen sloten en houthaktechnieken. Bijkomend worden een aantal combidagen georganiseerd waarbij de opleiding lanstechnieken en liften gevolgd kunnen worden op 1 zaterdag.  Zo heb je meteen 6u voortgezette opleiding op zak. Inschrijven voor de decentrale opleidingen kan via onderstaande knop.  Ten laatste op 15 augustus 2018krijg je vanuit de zonale administratie een antwoord omtrent je inschrijving. Enkel de mensen die de opleiding nog niet hebben gevolgd, zullen weerhouden worden.  Tevens wordt er voorrang gegeven aan de mensen die nog geen 18 uur voortgezette opleiding hebben gevolgd dit jaar.  

Schrijf je hier in

 
Home

Brandpreventieproject Brandweer Westhoek wint prijs

Vorig jaar in september lanceerde Brandweer Westhoek de verkoop van rookmelders in de gemeentehuizen van de 18 Westhoekgemeenten.  Door de verkoop te organiseren in de gemeentehuizen wordt de drempel om een rookmelder te kopen voor een groot stuk verlaagd en dichter bij de bevolking gebracht.  Hierdoor waren senioren en minder mobiele mensen eveneens in staat om een rookmelder aan te schaffen.  Tijdens een wedstrijd naar aanleiding van de veertiendaagse van de veiligheid sprong de campagne in het oog van de FOD Binnenlandse Zaken - Directie Brandveiligheid en won Brandweer Westhoek 500 rookmelders.  De prijs werd vandaag overhandigd op de Grote Markt in Diksmuide.  De rookmelders zullen worden verdeeld aan senioren en kansarmen in de 18 Westhoekgemeenten.   Meer dan 3000 rookmelders verkocht in de Westhoek Sinds de start van de campagne in september vorig jaar zijn er al meer dan 3000 rookmelders verkocht in de 18 verschillende Westhoekgemeenten.  Door de verkoop van rookmelders te organiseren in de gemeentehuizen wordt de drempel om een rookmelder te kopen voor een groot stuk verlaagd.  De Westhoek heeft niet zoveel commerciële verkooppunten waar rookmelders te koop zijn.  De afstand naar een doe-het-zelf-zaak, is vooral voor oudere en minder mobiele mensen te groot.  Bovendien weten mensen vaak niet welke rookmelder ze moeten kopen en hebben ze ook vragen bij het aantal rookmelders.  Daarom kregen de gemeentepersoneelsleden, die instaan voor de verkoop, een basisopleiding vanuit Brandweer Westhoek, om zo de eerste vragen te kunnen beantwoorden.   Rookmelders voor senioren en kansarmen Tijdens een wedstrijd naar aanleiding van de veertiendaagse voor de veiligheid sprong de rookmelderscampagne in het oog van de FOD Binnenlandse Zaken - Directie Brandveiligheid.  Brandweer Westhoek kwam bijgevolg als winnaar uit de bus en mag nu 500 rookmelders in ontvangst nemen uit handen van directeur Jan De Saedeleer.  De plechtige overhandiging vond vandaag plaats op de Grote Markt van Diksmuide in aanwezigheid van burgemeester Lies Laridon, voorzitter van de hulpverleningszone en een delegatie van Brandpreventieadviseurs van Brandweer Westhoek. De 500 rookmelders zullen worden verdeeld over de 18 Westhoekgemeenten om vervolgens via de OCMW's of woonwinkels op te hangen bij senioren en kansarme inwoners.  

Oorlogstuig, niet aanraken ! Bel de politie.

Geregeld nog wordt de Westhoek geconfronteerd met de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Landbouwers, wandelaars en spelende kinderen treffen nog vaak oude oorlogsmunitie uit '14-'18 aan. Een gouden raad: raak dat tuig nooit aan en verwittig onmiddellijk de politie. Die doet dan een beroep op de gespecialiseerde Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) uit Poelkapelle die het goedje komt ophalen. DOVO beantwoordt meer dan 3.000 interventieaanvragen per jaar, goed voor bijna 200 ton munitie.

Jeugdbrandweer Ieper behaalt goud en brons

[caption id="attachment_3024" align="alignleft" width="250"] De gouden en bronzen jongens en meisjes van Jeugdbrandweer Westhoek post Ieper[/caption] Op zaterdag 26 mei 2018 behaalden de twee wedstrijdploegen van Jeugdbrandweer Westhoek post Ieper een puik resultaat op de nationale wedstrijden te Duffel. Ze behaalden de eerste en derde plaats tijdens een spannende wedstrijd. Deze wedstrijden bestaan uit 3 delen: een estafetteproef met hindernissenparcours, een snelheidswedstrijd waar zo snel mogelijk een bluslijn moet worden opgebouwd en een brandweerproef waar het team een bluspomp met blusleidingen moet opstellen. De eerste ploeg eindigde als eerste op alle klassementsproeven en haalde dus het goud naar de Westhoek.   Bij de jeugdbrandweer worden jongens en meisjes in een leeftijd variërend van 12 jaar tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweergebeuren. Het zijn jonge mensen die op een of andere manier belangstelling tonen in de brandweer; hetzij bij een demonstratie of op een opendeurdag; hetzij doordat een familielid bij de actieve brandweer is. Deze belangstelling wordt bij de jeugdbrandweer verder uitgebouwd en uitgediept. Naast de technische opleiding wordt er ook aandacht besteed aan waarden, zoals met elkaar samenwerken, elkaar helpen en respect hebben voor een ander, van elkaar leren enz…, gericht op de toekomstige brandweertaak.   Het voordeel van zo’n jeugdbrandweergroep is dat men de jongelui gedurende een zestal jaren door en door kan leren kennen en daardoor beter kan oordelen of zij al dan niet geschikt zijn voor toetreding in het korps. Een doorstroming die probleemloos kan verlopen, omdat meerdere leden van het korps “hun” jeugdbrandweergroep door en door kennen.   Voor meer informatie over de jeugdbrandweer in de Westhoek ga naar: https://brandweerwesthoek.be/jeugdbrandweer/

Melding van een wespennest voortaan via e-loket

Brandweer Westhoek noteerde vorig jaar zo’n 1288 tussenkomsten voor het verdelgen van wespennesten.  Een groot pak meldingen dat we nu via 1 centraal onlineformulier op het e-loket willen bundelen. Waarom een e-loket? In de eerste plaats moet het gebruik van een e-loket het aantal telefoonoproepen voor niet-dringende interventies in de noodcentrales verminderen.  Daarnaast kan met behulp van het e-loket onmiddellijk de juiste hulp van in de buurt ter plaatse gestuurd worden. Mensen die niet zo internetminded zijn of gewoon geen internettoegang hebben, kunnen gebruik maken van de wespofoon: 058 603 990.  Een telefoonnummer dat rechtstreeks naar de zonale dispatching belt en waar ze de melding noteren en toewijzen aan de juiste brandweerpost.  

e-loket

 

Brandweer Westhoek promoot het belang van rookmelders op rallywagen

Tijdens de Monteberg Shortrally ziet het publiek vandaag voor het eerst een rallywagen met een boodschap van levensbelang voorbijflitsen.  Brandweer Westhoek promoot samen met rallypiloot Wouter De Keyser het belang van rookmelders  op een VW Golf Historic rallywagen.  Op deze manier wil de werkgroep Brandveilig Wonen de boodschap "rookmelders redden levens" zo ruim mogelijk verspreiden.  De wagen is later ook te zien zijn tijdens rallywedstrijden in Ieper en Koekelare.   Meer dan 1 dode bij brand per week In 2017 vielen er 53 dodelijke slachtoffers bij brand in België te betreuren, dit jaar zelfs al 23 personen.  Dit is meer dan 1 persoon per week!  Vele van deze woningbranden en slachtoffers kunnen voorkomen worden.  Ongeveer de helft van de doden valt tijdens de nacht, het moment waarop alle zintuigen zich in slaapmodus bevinden en een rookmelder de reukzin zou moeten overnemen. Daarnaast kunnen rookmelders ook overdag ervoor zorgen dat branden veel sneller worden opgemerkt, waarbij de materiële schade kan beperkt worden. Rallywagen De werkgroep Brandveilig Wonen van Brandweer Westhoek wil de boodschap en het belang van rookmelders zo ruim mogelijk verspreiden en gaat hiervoor een unieke samenwerking aan met rallypiloot, en tevens ook brandweerman, Wouter De Keyser.  Vanaf vandaag neemt hij met zijn VW Golf Historic rallywagen deel aan diverse wedstrijden met daarop het beeld van de rookmeldercampagne "Max ruikt het niet altijd, hang rookmelders!" De wagen is onder meer te zien zijn tijdens de Monteberg Shortrally, de 24u van Ieper en de Hemicuda rally te Koekelare. Gratis advies en huisbezoek Mensen met vragen over rookmelders of die een persoonlijk advies wensen, kunnen steeds een beroep doen op de Brandpreventieadviseurs van Brandweer Westhoek.  De brandpreventieadviseur sensibiliseert rond brandrisico's, geeft tips rond brandpreventie en geeft thuis in woningen objectief en kosteloos advies op maat voor de bewoners.  Zo'n gratis advies kan aangevraagd worden op www.brandweerwesthoek.be  

Infoavonden | Brandweer Westhoek zkt. vrijwilligers (m/v)

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is vrijwilliger bij de brandweer wel iets voor jou. Want Brandweer Westhoek zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat voor elkaar door het vuur gaat.   Om je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, behaal je eerst het federaal geschiktheidsattest (FGA). In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool WOBRA uit Zedelgem deze proeven, die volgende omvatten:

 •  cognitieve proef: peiling naar je algemene en parate kennis
 •  handvaardigheids- en fysieke proef: indien geslaagd voor de cognitieve proef
 

Kom naar de infoavond voor meer details!

 • maandag 26 maart 2018, om 19u30 - Westouter
 • donderdag 12 april 2018, om 20u00 - Veurne (Gegroepeerde infoavond voor de gemeenten: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke en Veurne)
 • maandag 16 april 2018, om 19u30 - Ieper
 • dinsdag 17 april 2018, om 19u30 - Wervik
 • dinsdag 17 april 2018, om 20u - Diksmuide (Gegroepeerde infoavond voor de gemeenten: Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark en Leke)
 • woensdag 18 april 2018, om 19u - Mesen (Gegroepeerde infoavond voor de gemeenten: Mesen en Heuvelland)
 • vrijdag 20 april 2018, om 20u00 - Langemark-Poelkapelle
 • vrijdag 20 april 2018, om 20u00 - Zonnebeke
 • vrijdag 20 april 2018, om 20u00 - Poperinge
  Alle infoavonden zijn voorbij.  Wens je toch nog informatie te ontvangen over vrijwilliger zijn bij de brandweer?  Mail dan naar info@brandweerwesthoek.be  

Brandweer Westhoek bedankt Carine en Danny

Vorige week beantwoorden Carine en Danny uit Adinkerke noodgedwongen, door een fout in de doorschakelcomputer, verschillende telefoonoproepen voor brandweerpost Veurne. Om hen te bedanken voor het plichtsbewust beantwoorden van de telefoonoproepen en zich te verontschuldigen, hebben brandweermannen van Brandweer Westhoek het koppel deze middag verrast met een grote bos bloemen en pralines.  Daarnaast wil Brandweer Westhoek de bevolking oproepen om in nood steeds het noodnummer 112 te vormen en niet te bellen naar de administratieve nummers van de brandweer.  

 

Majoor Vandromme gepromoveerd

Vanaf 1 januari 2018 zal Majoor Dimitri Vandromme de functie van regiodirecteur opnemen binnen Brandweer Westhoek - regio Zuid. Hiermee komt hij aan het hoofd te staan van de brandweerposten Geluwe, Ieper, Kemmel, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Nieuwkerke, Poperinge, Reningelst, Wervik, Westouter, Zonnebeke en Zuid-Ijzer. Als regiodirecteur zal hij instaan voor de coördinatie en de goede werking van de verschillende brandweerposten in nauwe samenwerking met de postoversten. Majoor Vandromme startte zijn brandweerloopbaan in Poperinge. Sinds 2010 was hij commandant van Brandweer Poperinge en trad hij zo in de voetsporen van zijn vader, Gilbert Vandromme. Binnen Brandweer Westhoek was Dimitri reeds verantwoordelijk voor de coördinatie van de voortgezette opleidingen, vorming en training. Deze taak zal hij blijven ter harte nemen, samen met zijn nieuwe uitdaging. Door de promotie naar regiodirecteur komt de functie van postoverste bij de post Poperinge vrij en zal deze worden ingevuld door Luitenant Bart Couwet.    

Mijn noodplan

Om snel te kunnen reageren in een noodsituatie, is het belangrijk dat je goed voorbereid bent.  

 • Ken je alle evacuatiewegen thuis?
 • Weet je bij wie je terecht kan als je tijdelijk je huis niet in kan?
 • Weet je waar je snel de elektriciteit of de gas kan afsluiten?
  We willen iedereen aanmoedigen om over al deze dingen op voorhand na te denken. Daarom kan je online op www.mijnnoodplan.be een eigen noodplan maken voor jou en je familie. In 7 stappen ben je volledig voorbereid en beschik je over een noodplan op maat dat je thuis op een duidelijke plaats kan ophangen.  

Westhoekgemeenten verkopen rookmelders

Rookmelders, van levensbelang !

Afgelopen 3,5 jaar stierven er 203 personen tijdens een brand, 5,42% daarvan waren inwoners van de Westhoek. Ongeveer de helft van de doden valt tijdens de nachtelijke uren, het moment waarop al onze zintuigen zich in slaapmodus bevinden en een rookmelder onze reukzin zou moeten overnemen.  Daarnaast kunnen rookmelders ook overdag ervoor zorgen dat branden veel sneller worden opgemerkt, waarbij de materiële schade wordt beperkt.  

Drempel verlagen en correct informeren

Naast de nationale campagnes wil Brandweer Westhoek het belang van rookmelders in eigen regio extra benadrukken.  De 18 Westhoekgemeenten hebben dan ook in de zoneraad van 7 maart 2017 beslist om vanaf 9 september 2017 rookmelders te verkopen aan hun inwoners. Door de verkoop te organiseren in de gemeentehuizen wordt de drempel om een rookmelder te kopen voor een groot stuk verlaagd.  De Westhoek heeft echter niet zoveel commerciële verkooppunten waar rookmelders te koop zijn.  De afstand naar een doe-het-zelf-zaak is vooral voor oudere mensen soms groot.  Bovendien weten mensen vaak niet welke rookmelder ze moeten kopen en hebben ze ook vragen bij het aantal rookmelders en de plaats waar ze die moeten ophangen. De gemeentepersoneelsleden, die zullen instaan voor de verkoop, krijgen eerstdaags een basisopleiding vanuit Brandweer Westhoek om zo de inwoner correct te kunnen informeren over de werking en de plaatsing van de rookmelders. De verkoopprijs is vastgelegd op 16 euro per rookmelder.  De toestellen hebben een levensduur van 10 jaar en werken op een ingebouwde batterij.  

Westhoekgemeenten verkopen stickers

Huisdier in nood! Naast de campagne en de verkoop van rookmelders, lanceert Brandweer Westhoek nog een ander bijzonder initiatief.  Als eerste hulpverleningszone van België zullen de eigenaars van een huisdier aan de hand van een sticker kunnen aanduiden hoeveel dieren er aanwezig kunnen zijn in een woning. Zo kunnen de tussenkomende brandweerploegen in 1 oogopslag zien hoeveel huisdieren ze mogelijks kunnen aantreffen.  Wanneer de situatie het toelaat, zullen zij vervolgens een reddingsoperatie aanvatten en de geliefde dieren veilig en wel bij hun baasjes brengen. Ook zonder de sticker doen de brandweerploegen steeds hun uiterste best om alle dieren te redden tijdens noodgevallen.  De sticker is echter een praktisch hulpmiddel om de interventie vlotter te laten verlopen. De stickers zullen eveneens te koop worden aangeboden voor 4 euro per stuk in de verschillende gemeentehuizen van de Westhoek. Niet inwoners kunnen deze bestellen via info@brandweerwesthoek.be.

Wat te doen bij stormweer?

Hevige rukwinden kunnen verwoestend zijn en veel schade aanrichten. Als het weerbericht waarschuwt voor een storm, kunt u allerlei maatregelen nemen om schade te voorkomen. Ook bij een onverwachte storm, is het nuttig dat u geïnformeerd en voorbereid bent. Zo kunt u met enkele preventieve maatregelen de schade beperken.   Voor de storm Altijd

 • Controleer of er geen dakpannen los zitten.
 • Reinig jaarlijks uw dakgoten.
 • Maak uw (bovengrondse) stookolietank vast.
 • Laat regelmatig uw schoorsteen controleren (risico op instorting).
 • Plaats een centrale overspanningsafleider, om uw elektriciteitsnetwerk tegen een blikseminslag te beschermen.
  Bij de aankondiging van een storm
 • Zet binnen / maak vast wat door de wind meegevoerd kan worden, bvb. tuinmeubelen, trampoline.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Als er ook sprake is van onweer: trek de stekker uit van elektrische toestellen.
 • Zorg dat uw huisdieren binnen zitten.
 • Is er een afvalophaling? Zet uw afval zo laat mogelijk buiten of wacht tot de volgende ophaling.
 • Bind papier & karton samen met een stuk touw of stop het in een gesloten kartonnen doos.
 • Reken niet op een zware zak of doos om ander afval te verzwaren. Het kan zijn dat deze eerder worden opgehaald. Zet uw afvalzak op een plaats die zo veel mogelijk beschut is van de wind.
  Tijdens de storm
 • Schuil nooit onder een boom bij hevige wind.
 • Blijf binnen en ga enkel naar  buiten als het echt moet.
 • Als u absoluut naar buiten moet tijdens een storm
 • Vermijd om elektrische snoeren op de grond aan te raken; ze kunnen onder stroom staan.
  Als je je moet verplaatsen
 • Rijd vooral op hoofdwegen en vermijd trajecten door een bos.
 • Parkeer uw voertuig niet in de nabijheid van bomen.
  Een storm kan gepaard gaan met hevige regenval of onweer, in dat geval
 • Rij niet op wegen die onder water staan.
 • Ga binnen in het dichtstbijzijnde gebouw en schuil nooit onder een boom.
 • Schakel radio, televisie en andere elektronische apparaten uit.
 • Luister naar het weerbericht via een radio op batterijen of uw gsm.
  Na de storm Uw woning
 • Is uw dak beschadigd? De hulpdiensten kunnen bepaalde beschadigde daken tijdelijk bedekken met zeilen(kortetermijnoplossing). Stel de herstelling van een beschadigd dak niet uit, zo vermijd je extra problemen. Contacteer snel een privéaannemer.
 • Als de storm puin meegevoerd heeft, vraag dan na bij uw gemeente of zij een ophaling 
 • Bel 112 om elke wegversperring te melden (omgevallen boom, modderstroom, …).
  Verzekeringen
 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Hij/zij zal al uw vragen beantwoorden en u helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor uw verzekeringsdossier.
 • Informeer u of het Rampenfonds in uw situatie zal tussenkomen.
  Bron: www.risico-info.be

Wat te doen bij wateroverlast?

In België zijn overstromingen en stormen de grootste natuurlijke risico’s. Omwonenden van overstromingsgebieden worden hier het meest mee geconfronteerd, maar ook op andere plaatsen kan het overstromen, als de bodem en het rioolnetwerk de overvloedige regenval niet mee kunnen slikken.   Vooraf

 • Voor u een woning bouwt, vraag inlichtingen over de zones die gevoelig zijn voor overstromingen.
 • Hou uw goten en greppels schoon en vrij.
 • Maak een plank uit waterbestendig materiaal om voor de deuren van je huis te plaatsen.
 • Voorzie waterdichte materialen voor het keldergat, de rioolputjes…
 • Voorzie ophogingsmateriaal voor de woonruimtes van de benedenverdieping en de kelder, bijvoorbeeld bakstenen of zandzakjes.
 • Koop eventueel een waterpomp om het binnenkomende water weg te kunnen pompen.
 • Voorzie laarzenemmers en trekkers.
 • Zorg ervoor dat u batterijennoodverlichting en een radio op batterijen in huis hebt.
 • Voorzie steeds een reserve drinkbaar water in flessen of bidons.
 • Maak de stookolietanks goed vast en dicht de openingen.
 • Bescherm uw belangrijke papieren en uw waardevolle voorwerpen tegen het water.
  Tijdens
 • Contacteer 112 (of 1722 indien actief) om de overstroming te melden.
 • Plaats een waterdichte plank in de deuropening en dicht af met silicone
 • Beperk uw verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones.
 • Maak met behulp van zandzakken, kleine dammen voor kelderopeningen, buitendeuren, ea.
 • Neem tapijten weg en plaats uw meubels op een veilige hoogte.
 • Verplaats waardevolle voorwerpen en belangrijke papieren (contracten, facturen…) naar een veilige plek.
 • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water
 • Parkeer uw wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in uw garage staan.
 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water.
 • Hou rekening met uw huisdieren.
 • Fotografeer de overstroomde ruimtes.
  ⇒  In geval van overstromingswaarschuwing, luister naar de media en volg de aanbevelingen van de overheden.   In geval van evacuatie
 • Volg de aanbevelingen van de nood- en interventiediensten.
 • Besteed bijzondere aandacht aan mindervalide personen en kinderen.
 • Voorzie reservekleding en laarzen.
 • Neem de nodige medicatie mee als u een medische behandeling volgt.
 • Sluit gas, elektriciteit en water af
 • Sluit alle ramen en deuren.
 • Als u niet terecht kan bij familie of vrienden, kan de gemeente zorgen voor een tijdelijk opvang. Uw gemeente zal de nodige aanwijzingen geven.
 • Breng uw familie op de hoogte van uw situatie, zodra u geëvacueerd bent.
  Na Uw woning
 • Maak uw huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende, maar verwarm ze ook voldoende om de vochtigheid te doen weg trekken.
  Uw gezondheid
 • Gebruik geen kraantjeswater dat slecht kan zijn voor uw gezondheid. Indien nodig kan de Civiele Bescherming drinkwater ter beschikking stellen.
  Verzekeringen
 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Deze kan uw vragen beantwoorden en u helpen om het schadegeval te regelen.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor uw verzekeringsdossier.
 • Informeer u om te weten of het Rampenfonds kan tussenkomen.
  ⇒ Informeer u bij uw lokale overheid: daar krijgt u alle nuttige informatie over de gevolgen van de overstroming.   Bron: www.risico-info.be

BE-alert

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid u kan verwittigen in een noodsituatie. Tot nu toe ontving u meestal informatie over een noodsituatie via (sociale) media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of via het sirenenetwerk. Dankzij BE-Alert kunt u binnenkort ook rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail.   Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.  Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.   Meteen verwittigd bij een noodsituatie: schrijf u in ! Uw gegevens worden gebruikt om u in een noodsituatie te verwittigen.  Zowel uw inschrijving als de berichten die u zal ontvangen zijn gratis.  

Door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer

Brandweer Westhoek maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op de disclaimer onderaan de website.

Sluiten