Centraal e-mailadres voor vragen over verzekeringen

Om alle vragen specifiek over verzekeringen te centraliseren werd een apart e-mailadres aangemaakt.  Vanaf nu kunt u terecht op verzekeringen@brandweerwesthoek.be voor alle verzekeringsvragen over voertuigen, gebouwen en hospitalisatie.   Alle vragen over arbeidsongevallen mag u richten naar els.vanoverberghe@brandweerwesthoek.be

[BRAND BERINGEN] Eerbetoon aan overledenen door Brandweer Westhoek

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen gisteren in Beringen wensen wij als hulpverleningszone een gepast eerbetoon te brengen aan de overleden brandweermannen van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.   Mogen wij vragen om onderstaande in acht te nemen:
 • Alle vlaggen aan de brandweerposten worden halfstok gehangen tot de dag na de begrafenis,
 • Brandweerposten die beschikken over zwarte rouwlinten mogen deze aan de zijspiegels van de voertuigen bevestigen tot de dag na de begrafenis.
 • Om 14u wordt er vandaag in alle Vlaamse hulpverleningszones een minuut stilte gehouden.
 • Brandweerposten zijn vrij om op een ander tijdstip vandaag of in de loop van deze week een eigen bezinningsmoment/eerbetoon in de post te organiseren.
 • U kunt vrijblijvend een rouwbetuiging of een woordje van steun nalaten in het online rouwregister via onderstaande knop.
 
Zodra er meer informatie is over de uitvaart en de wensen van de familie en hulpverleningszone, zullen wij u hierover informeren.  
 
 

Vernietigen van een wespennest?

De eerste helft van de zomer is voorbij.  Stelselmatig stijgt het aantal aanvragen voor het verdelgen van wespen.  Maar, zijn alle wespennesten hinderlijke of echt gevaarlijk? Het lijkt misschien niet zo, maar wespen zijn erg nuttige dieren. Ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. Ze zijn ergens dus ook bondgenoten van de mens. Het verdelgen van een wespennest kan meestal enkel d.m.v. een gif in de opening van de wespennest te spuiten.  Dit product is niet enkel giftig voor wespen, maar ook voor andere levende organismen (o.a. voor vissen).  Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt?  Help dan om niet onnodig gif in het milieu te verspreiden door de wespennesten die niet hinderlijk zijn niet te laten verdelgen.  Nesten van bijen of hommels zullen we trouwens nooit verdelgen. Vergeet niet: de brandweer is er voor mens, dier én milieu.

 

Wat doe ik met bijen en hommels?

Deze nesten mogen niet vernietigd worden omdat zowel de hommel als de bij een beschermde diersoort zijn Je kan het nest gewoon laten zitten. Hommels en bijen vallen zelden aan en leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu. In sommige gevallen bevindt het nest zich op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neem je het best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of handige tips meegeven hoe je het nest zelf op een veilige manier kan verplaatsen.

Vernietigen van wespennesten is niet gratis!

Op de zoneraad van 26 juni 2019 werd het retributiereglement waarin staat dat het vernietigen van een wespennest door de brandweer niet langer gratis is, goedgekeurd. De tussenkomst voor de verdelging van een wespennest kost 48,40 € (incl. BTW). Voor niet-dringende wespennestverdelging komt Brandweer Westhoek bij je langs op de eerstvolgende maandag, woensdag of vrijdag na je melding. Een aanvraag voor het vernietigen van een wespennest kan je via het e-loket op deze website of via de wespofoon 058 60 39 90.  

Aanvraag vernietiging wespennest

Brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen (politiebesluit)

23 juli 2019 - Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen   De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen   Gelet op art. 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;   Overwegende de meteorologische en hydrologische omstandigheden in West-Vlaanderen;   Overwegende dat onzorgvuldige gedragingen van personen die zich ophouden in natuurgebieden evenals in bossen het risico op brandgevaar verhogen;   Overwegende dat zich daarom preventief tijdelijke maatregelen opdringen om de openbare orde te vrijwaren;   BESLUIT: Artikel 1.  Het is verboden om op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen kampvuren te maken.   Artikel 2.  Voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen alsook in bossen in de provincie West-Vlaanderen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd alsook een verbod tot het maken van vuur in open lucht.   Artikel 3. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (*), of met één van deze straffen alleen.   Artikel 4. Dit besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van West-Vlaanderen.   Artikel 5. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.   Brugge, 23 juli 2019 De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Carl DECALUWE

Integratie brandweerposten Reningelst en Poperinge

Tijdens de zoneraad van 26 juni 2019 werd beslist om brandweerpost Reningelst met ingang van 1 juli 2019 te integreren bij brandweerpost Poperinge.  Sinds 1852 kon de bevolking rekenen op de inzet van heel wat brandweervrijwilligers.  Door natuurlijke afvloeiingen, persoonlijke beslissingen en de veranderde wetgeving in het kader van uitruktijden, kwam brandweerpost Reningelst onder druk te staan.  Een volgende stap van het opgemaakte beleidsplan rond kazernering was dan ook noodzakelijk.  De resterende actieve brandweermensen gaan in afwachting van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Ouderdomseweg, uitrukken vanuit brandweerpost Poperinge.  

Vanaf 1 juli vanuit Poperinge

Tijdens de zoneraad van 26 juni 2019 werd beslist om brandweerpost Reningelst met ingang van 1 juli 2019 te integreren bij brandweerpost Poperinge. Door natuurlijke afvloeiingen (pensioen, ziekte,...) , persoonlijke beslissingen en de veranderde wetgeving in het kader van uitruktijden, kwam brandweerpost Reningelst onder druk te staan.  Een volgende stap van het opgemaakte beleidsplan rond kazernering was dan ook noodzakelijk.  

Nieuwe brandweerkazerne in Poperinge

De resterende actieve brandweermensen gaan in afwachting van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Ouderdomseweg, uitrukken vanuit brandweerpost Poperinge in de Doornstraat. Voor de nieuwe brandweerkazerne werd ondertussen een ontwerper aangesteld en een erfpachtovereenkomst opgesteld.  Met de bouw van de nieuwe multifunctionele brandweerkazerne aan de Ouderdomseweg, vergroot Brandweer Westhoek de slagkracht in de Poperingse regio en is de hulpverleningszone klaar voor de uitdagingen van de toekomst . De zonecommandant staat er op iedereen te bedanken die zich afgelopen decennia ingezet heeft voor de hulpverlening in Reningelst en wenst alle huidige Reningelstse brandweermannen een goeie doorstart toe in post Poperinge.

Eikenprocessierupsen

Bericht vanuit de provinciale noodplanningsdienst en de vier West-Vlaamse hulpverleningszones. Met dit warme weer zijn de insecten volop actief. Zo is ook de eikenprocessierups de afgelopen dagen in onze provincie gesignaleerd. Nuttige diertjes, maar soms zorgen ze voor overlast en (enkel) dan moeten ze bestreden worden. Maar dat is geen taak voor de brandweer.   De eikenprocessierups verandert uiteindelijk in een mooie onschuldige grijze nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Maar blijf rustig en panikeer niet.   Op dit moment kan je de rupsen enkel bestrijden door te branden of ze weg te zuigen. De rupsen maken voorlopige nesten van waaruit ze in processie op zoek gaan naar voedsel. Vanaf begin juli zijn ze minder mobiel, groeperen ze zich in grotere groepen en blijven ze langere tijd in hun nesten. De nesten blijven ook later nog een bron van irriterende brandharen omdat ze bestaan uit vervellingshuidjes van de rupsen. Regen en wind verspreiden deze haren.   Maar wie verdelgt welke insecten? 

 • eikenprocessierupsen op openbaar domein: meld dit bij je gemeente
 • eikenprocessierupsen op privé-terrein: roep de hulp in van een gespecialiseerd bedrijf dat ongedierte bestrijdt
 • wespen: vraag een verdelging aan via het e-loket of de wespofoon 058 60 39 90
 • bijen: contacteer een imker voor ophaling
  Heb je de dieren gespot in een verloren hoekje of in een hok waar je nooit komt? Dan is verdelging niet nodig. De brandweer bestrijdt geen eikenprocessierupsen, hommels, bijen en zweefvliegen. Wat als je de processierups hebt gespot? 
 • Meld dit bij je gemeente.
 • De rupsen en de nesten nooit aanraken en zelf proberen te bestrijden.
 • Niet wegspuiten met een hogedrukreiniger. De brandharen van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid worden.
 • Vermijd elk contact met de rupsen en de nesten.
 • Na contact met rupsen of brandharen mag je niet krabben of wrijven. Was je huid en spoel je ogen goed met water. Verwijder de kleverige haartjes door een plakband erop te plaatsen en deze dan af te trekken.
 • Was zo nodig al je kleren.
 • Een eenvoudig anti-jeukmiddel halen bij de apotheek helpt in vele gevallen.
 • Raadpleeg in geval van twijfel altijd je huisarts.

Vernieuwd operationeel MIP

Via onderstaande knop kan u het vernieuwde operationeel deel van het Medisch Interventie Plan terugvinden. Het is de bedoeling dat deze documenten eveneens te vinden zijn in jullie ziekenwagen, MUG- en PIT-voertuig. Er werd alvast een bundel afgeprint en overhandigd aan uw verantwoordelijke.   Het operationeel deel bestaat uit:

 1. Radiocommunicatieschema
 2. Actiekaarten
  1. Hulpverlener eerste ambulance ter plaatse
  2. Hulpverlener rampterrein
  3. Hulpverlener noria
  4. Eerste MUG
  5. Directeur Medische Hulpverlening (DIR-MED)
  6. Arts en verpleegkundige triage (MED TRI & ADJ TRI)
  7. Coördinator Rode Kruis (COORD RK)
  8. Coördinator regulatie (COORD REG)
  9. Coördinator VMP (COORD VMP)
  10. Coördinator ambulancepark (COORD AMB)
  11. Coördinator logistiek (COORD LOG)
  12. Coördinator secretariaat (COORD SECR)
 3. SITREP METHANE
 4. Regulatieschema
 5. Overzicht ambulances, autobus/minibus en overzicht heli
 6. Document VMP IN
 7. Logboek CP-Ops (FAN)
Met de zomerse evenementen (festivals, rally van Ieper,...) en het hoogseizoen in het vooruitzicht, kunt u het vernieuwde operationeel MIP alvast even nalezen via onderstaande knop.

OPERATIONEEL MIP

11 juni 2019 - Oproep- en dispatchingsystemen buiten dienst

Ten gevolge dringende update in het datacenter van e-BO enterprises zullen de oproep- en dispatchingsystemen dinsdag, 11 juni 2019, volledig offline zijn gedurende maximum 120 minuten.  De voorziene uitval zal gebeuren tussen 11 uur en 13 uur.  Het precieze tijdstip werd ons niet meegedeeld.   Concreet betekent deze uitval dat:

 • het niet mogelijk zal zijn om jullie beschikbaarheden aan te passen,
 • de automatische alarmering op basis van beschikbaarheden niet mogelijk zal zijn,
 • er geen sms'en zullen worden uitgestuurd met het oproepsysteem,
 • de telefoons op het nieuwe netwerk van de zone sterk verstoord zullen zijn,
  Bij het binnenkomen van een oproep zal de dispatching het nodige doen om voldoende mensen te alarmeren.  Deze alarmering zal gebeuren op basis van groepscodes los van beschikbaarheden.  Afhankelijk van de aard van de oproep zal er een algemene oproep gelanceerd worden voor de volledige post of wordt de sectie met weekdienst en eventueel een reservesectie opgeroepen.  Om zeker te zijn van het aantal mensen, zullen er meer personen dan nodig worden opgeroepen.   Welke acties kun je ondernemen vooraf:
 • plaats je beschikbaarheid juist voor 11 uur,
 • hou je pager bij de hand (sms'en zullen niet binnenkomen !),
 • controleer je beschikbaarheid na 13 uur.
  Alvast bedankt om hiermee rekening te houden!   MEER INFO: Kapitein Bruno Denys | 0496 27 35 17 | bruno.denys@brandweerwesthoek.be

Jan Yperman Ziekenhuis en Brandweer Westhoek bouwen samenwerking verder uit

Het Jan Yperman Ziekenhuis en Brandweer Westhoek bouwen de samenwerking in het kader van de Dringende Geneeskundige Hulp verder uit met een collocatieambulance.  Hiervoor stelt het Jan Yperman Ziekenhuis een ambulance ter beschikking en zorgt Brandweer Westhoek voor de alarmering en het personeel.   Collocatievervoer Bij een collocatie, gedwongen opname in de psychiatrie, is het vervoer van de patiënt bij wet verplicht uit te voeren door een officiële ambulance binnen het 112-netwerk.  Gezien de uitgestrektheid van de hulpverleningszone is het wenselijk dat er zowel in het noordelijk deel als in het zuidelijk deel een collocatieambulance ter beschikking staat zonder dat de 12 reeds actieve ziekenwagens ingezet worden en ter beschikking blijven voor de dringende geneeskundige hulpverlening.  Brandweer Westhoek heeft 1 reservevoertuig gestald staan in brandweerpost Diksmuide.  Deze ambulance wordt ingezet als vervangwagen bij pech, maar ook als collocatieambulance voor het noordelijk deel (Westkust en polder). Om de grote kost te drukken van twee dergelijke volledig tot in de puntjes uitgeruste voertuigen als reserve, werd door het Jan Yperman Ziekenhuis hun reserveambulance aangeboden om te fungeren als collocatieambulance voor het zuiden van de hulpverleningszone (regio Ieper, Poperinge, Wervik).  Bij een collocatie-opdracht zal het personeel van de hulpverleningszone in de toekomst gebruik maken van het voertuig van het ziekenhuis.   Nauwe samenwerking Brandweer Westhoek en het Jan Yperman Ziekenhuis werken al langer nauw samen voor het beantwoorden van de oproepen voor dringende geneeskundige hulp.  Zo voorziet Brandweer Westhoek op bepaalde dagen ambulanciers van Brandweer Westhoek voor het bemannen van de ambulance van het ziekenhuis. In 2018 werden er zo'n 12.446 ambulanceritten uitgevoerd door Brandweer Westhoek, waarvan 1.940 door de ambulance van het Jan Yperman Ziekenhuis. 80 daarvan waren ritten voor een collocatie.   Over Jan Yperman Ziekenhuis Het Jan Yperman Ziekenhuis is een modern en dynamisch ziekenhuis met 523 bedden, 120 artsen en 1.270 medewerkers. Hoogkwalitatieve zorg gaat er hand in hand met een warme, menselijke aanpak. Naast de hoofdcampus in Ieper (Briekestraat, Sint-Jan) heeft het ziekenhuis nog vestigingen in Poperinge (Poli Poperinge), Wervik, Komen (radiologie), de Klaverstraat in Ieper (radiologie), CAD Veurne en ‘Twoape’, het dagcentrum voor kinderen en jongeren met psychische problemen in het voormalige klooster van het PZ Heilig Hart in Ieper. Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn er essentieel. Dat werd en wordt ook onafhankelijk getest én bevestigd. Zowel in 2014 als in 2017 behaalde het Jan Yperman Ziekenhuis een JCI-accreditatie, na een uitgebreide test op meer dan 1.000 punten door internationale auditoren.   Over Brandweer Westhoek Aan de basis van de oprichting van de hulpverleningszone ‘Brandweer Westhoek’ ligt de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Deze zone is een samenvoeging van de historische zones “V” en “Ieper”. De zone bestaat uit 23 posten verspreid over 18 Westhoekgemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke. Brandweer Westhoek engageert zich om in een netwerk van posten, met voldoende kwalitatief opgeleid, gespecialiseerd en gemotiveerd personeel en geschikt materieel, een snelle, efficiënte, deskundig uitgevoerde, adequate hulp te bieden aan al haar burgers en hun goederen in geval van ramp of incident. Door het nemen van verantwoordelijkheid, willen we met het nodige vertrouwen deze dienstbaarheid verlenen door nauw samen te werken met andere veiligheidsdiensten en dit zelfs over de zone- en landsgrenzen heen. Wij zijn voorbereid op elk mogelijk risico.   [caption id="attachment_7031" align="aligncenter" width="700"] Lynn Pannecoucque (verpleegkundige Jan Yperman Ziekenhuis), luitenant Pieter Ooghe (verantwoordelijke planning DGH - Brandweer Westhoek), directeur bedrijfsvoering Fien Van den Bogaert (Brandweer Westhoek), zonecommandant Kolonel Robert Van Praet (Brandweer Westhoek), burgemeester Emmily Talpe (Stad Ieper), algemeen directeur Frederik Chanterie (Jan Yperman Ziekenhuis), verpleegkundig diensthoofd spoed Koen De Ridder (Jan Yperman Ziekenhuis), Maarten Delaere (verpleegkundige Jan Yperman Ziekenhuis)[/caption]

Cartooniste Eva Mouton tekent voor de West-Vlaamse Brandweer

De West-Vlaamse brandweer slaat de handen in elkaar om de burger te sensibiliseren rond brandveiligheid. Via een reeks luchtige cartoons van de hand van illustrator en cartooniste Eva Mouton, willen ze hun brandveiligheidstips tot in de huiskamer van de West-Vlaamse gezinnen krijgen. Hierbij hebben ze een duidelijk doel voor ogen: het aantal slachtoffers van brand of CO vergiftiging tot een absoluut minimum herleiden. Want elk slachtoffer is er een te veel!  

Goede raad van Eva Mouton

Brand kan iedereen overkomen… Maar toch kan je heel wat risico’s vermijden met een aantal eenvoudige leefregels, aandachtspunten of gewoonten. Zo zijn bijvoorbeeld rookmelders een van de speerpunten van de brandveiligheidstips die de West-Vlaamse brandweer onder de aandacht wil brengen via de cartoons. Want vanaf januari 2020 moet elke woning uitgerust zijn met minstens 1 rookmelder per bouwlaag. De met een streepje humor doorspekte cartoons van Eva Mouton moeten gezinnen bewust maken van het belang van brandveiligheid. Wie bescherm jij bij brand is hierbij de algemene boodschap.  

Een vurige samenwerking

De 4 West-Vlaamse hulpverleningszones (Brandweer Westhoek, Brandweerzone Midwest, Hulpverleningszone 1 & Hulpverleningszone Fluvia) stellen vandaag met trots de eerste cartoon van Eva Mouton voor. Maar deze cartoon is slechts het begin van een vurige samenwerking. De komende maanden zullen ze bijna maandelijks een nieuwe seizoensgebonden cartoon de wereld in sturen. Want voorkomen is beter dan genezen. Ook bij brand.  

Infosessie - Zo word je brandweervrijwilliger

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is een job bij de brandweer wel iets voor jou. Want Brandweer Westhoek zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat voor elkaar door het vuur gaat.   Vooraleer je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, moet je eerst het federaal geschiktheidsattest (FGA) behalen. In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool WOBRA uit Zedelgem deze proeven, die volgende omvatten:

 • cognitieve proef: peiling naar je algemene en parate kennis
 • handvaardigheids- en fysieke proef: indien geslaagd voor de cognitieve proef
 

Infosessies

Om meer te weten komen over de aanwervingsvoorwaarden, de procedures en de brandweeropleiding werden er drie zonale infoavonden georganiseerd:  
 • 4 april 2019 om 19u30 in brandweerpost Diksmuide, Heernisse 4 - 8600 Diksmuide
 • 9 april 2019 om 19u30 in brandweerpost Ieper, Minneplein 1A - 8900 Ieper
 • 23 april 2019 om 19u30 in brandweerpost Veurne, Nijverheidstraat 6 - 8630 Veurne
  Kon je er niet bij zijn?  Er zijn nog infosessies in andere zones, bekijk even de facebookpagina van Brandweer West-Vlaanderen via onderstaande knop.    

Infosessies andere zones

 

FGA oefendag

De West-Vlaamse brandweer organiseert enkele oefensessies ter voorbereiding van het FGA. Tijdens deze oefenmomenten staan verschillende begeleiders paraat om jou te helpen inzicht te verwerven over de handvaardigheids- en fysieke proeven die je zal moeten afleggen in functie van het behalen van het FGA. Behalve praktische info, zal er ook gefocust worden op de praktische uitvoering. Op deze manier willen we jouw slaagkans verhogen. Tot slot wordt er ook nog uitleg gegeven bij de verschillende facetten van de job van een brandweerman. Uiteraard zal je tijdens deze oefenmomenten zelf ook vragen kunnen stellen. Wil je deze testen graag eens oefenen? Registreer je via onderstaande knop!  Je kiest zelf aan welke oefensessie je wenst deel te nemen. Tot gauw!  

Registratie FGA oefendag

 

Inschrijven voor het Federaal Geschiktheidsattest 

Vanaf 25 april kun je inschrijven om deel te nemen aan de proeven voor het Federaal Geschiktheidsattest in West-Vlaanderen.  Brandweerschool Wobra organiseert deze proeven.   Inschrijven kan op www.ikwordbrandweer.be

Problemen pagingnetwerk Astrid

[UPDATE] 24/04/2019 - 10u25 - De problemen zijn opgelost
*** Momenteel kampt het pagingnetwerk van ASTRID met problemen. Bij een oproep worden er geen meldingen op de pager uitgestuurd. SMS'en worden voorlopig wel nog verstuurd. Hou uw GSM bij de hand ! Het is nog niet duidelijk hoelang dit zal duren... #astridpanne240419

Dag van de brandweer 2019

Een brand. leuk en spannend. En toch hebben onze vurige brandweermannen en -vrouwen het niet altijd even makkelijk: varkens redden uit de mestput hier of geknelde slachtoffers bevrijden uit een autowrak daar. Er zijn soms wel prettigere dagen om actief te staan als vuurvechter. En toch zorgen jullie er binnen al jullie mogelijkheden voor dat een ongeluk geen ramp wordt. Dat een vlammetje zich niet ontwikkelt tot een vuurzee vol slachtoffers. Stuk voor stuk zijn jullie echte helden.   De rol van een brandweerman is er één van toewijding, verbondenheid en opoffering. De brandweer staat altijd paraat. Daarom is iedere dag een goede dag om al onze brandweermannen en -vrouwen in de spotlights te zetten. Maar dan al zeker op zaterdag 4 mei, tijdens de internationale Dag van de Brandweer. De bevolking is trots. Maar ook jij als brandweerman of -vrouw mag supertrots zijn. En dat mag geshowd worden!   Ben jij ook een vurige brandweerman of -vrouw? Blader dan vlug door de nieuwste editie van tijdschrift De Brandweer(m/v)* en ontdek er een blad vol superleuke plaktattoos die wij speciaal voor jou maakten om #dagvandebrandweer te vieren op 4 mei. Het magazine vertrok op 18 april uit de drukkerij. Mocht je het nog niet ontvangen hebben, dan zal dat alleszins eerstdaags gebeuren. Even geduld dus. *Of vraag er één op bij de dienst communicatie van je zone.

 1. Plak! Ben je ook een trotse pompier? Plak dan op zaterdag 4 mei je vel vol. Zo toon je iedereen dat je een echte vurige brandweerman of -vrouw bent. En daar dan ook ontzettend fier op bent.  Toch geen plaktattoo in je bezit? Hou dan deze Facebookpagina in de gaten. Je zal er op 4 mei ook een profielkader terugvinden waarmee je je profielfoto kan opsmukken.
 1. En blijf plakken! Maar ook je partner, kinderen, (administratieve) collega’s, buurjongens, oma of hond of kat zijn trots op jou: de brandweerheld. Plak ook hun armen en benen vol met passie en vuur.
 1. Laat je zien! Post op de Dag van de brandweer op zaterdag 4 mei een foto op Facebook of Instagram** met de hashtag #dagvandebrandweer. Laat iedereen je plaktattoo zien en toon zo hoe fier je bent! **Deel het bericht openbaar zodat ook wij het kunnen spotten.
 1. Hoe cool blijf jij als het heet wordt? Voor de echte durvers: zie je op het vel een tattoo waar je helemaal warm van wordt? Die echt op je lijf is gebrand? Maak dan snel een filmpje van maximaal twee minuten waarom net jij vereeuwigd mag worden als echte brandweerman of -vrouw en bezorg het ons voor 26 april 2019 via hallo@dagvandebrandweer.be. Wie weet mag jij of een collega die tattoo professioneel én gratis laten tatoeëren***! ***Belangrijk dat je je hierbij kan vrijmaken op vrijdag 3 mei.
  Volg op zaterdag 4 mei op de Facebookpagina hoe de winnaar één van deze prachtexemplaren van tattoos laat vereeuwigen! Alle informatie vind je eveneens terug op www.dagvandebrandweer.be of hou de Facebookpagina van Brandweervereniging Vlaanderen in de gaten.

     

Brandweerman in Nood (webinar)

Op 18 april 2019 om 19u gaat Brandweerman In Nood de digitale tour op met een eerste live webinar. Dat is een online te volgen presentatie met een interactief karakter. Concreet zal je op het scherm een presentatie kunnen volgen en zal er nadien mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen.   Als onderwerp van dit eerste webinar is er gekozen voor de Inleidende presentatie van het Brandweerman In Nood programma. Zo krijgt iedereen die al eens iets gehoord heeft van BIN, maar het nog niet (goed) niet kent, de kans geven het programma beter te leren kennen. Uiteraard ben je ook zeker welkom als je reeds een opleiding BIN hebt gevolgd.   Een bijkomende reden waarom dit webinar georganiseerd wordt, is de aanloop naar de publicatie van een nieuw document op 23 april 2019: "Richtlijnen voor een operationele respons bij een mayday situatie". Het is een lijvig document waar lang aan gewerkt is en dat momenteel in vertaling zit naar het Nederlands. Het zal voor de brandweer in België en elders de start zijn van een nieuw hoofdstuk. Er zal echt grondig kunnen worden nagedacht over de operationele respons van een brandweerorganisatie wanneer iemand een mayday oproep zou uitzenden. Kortom, een zeer interessante voorstelling voor zowel basiskader alsook zeker oor midden- en hoger kader !   Deze Webinar is mee te volgen in de kazerne van post Veurne, voor alle leden van Brandweer Westhoek.   Praktisch

 • Wanneer? donderdag 18 april 2019, vanaf 18u30 welkom. Om 19u stipt start de webinar
 • Waar? Brandweerkazerne post Veurne, Nijverheidsstraat 6, 8630 Veurne (parking Furnevent)
  Inschrijven is niet nodig, de avond zelf is iedereen van harte welkom. Graag op tijd aanwezig aub, zodat iedereen ongestoord kan genieten van deze unieke opleiding. Achteraf kunnen we hier zeker enkele ideeën omtrent het onderwerp kort bespreken.   Indien je verplaatsen niet mogelijk is, maar je zou de presentatie toch graag volgen? Dat kan met elke smartphone, tablet of laptop. Maar dan moet je je wel even inschrijven.   Alle info daarvoor kan je hier vinden: https://www.brandweermaninnood.be/news/eerste-webinar-brandweerman-in-nood-een-introductie   Meer info binnen Brandweer Westhoek?: Steve Pinson, BIN instructeur, 0477/185.883

Groepsaankoop fietsen - unieke aanbieding!

UNIEK AANBOD! GROEPSAANKOOP FIETSEN
 
Dankzij Brandweer Westhoek genieten alle personeelsleden en hun familie van een unieke korting op de aankoop van een nieuwe Venturelli fiets.  Ontdek de exclusieve aanbiedingen via onderstaande afbeelding.
 

In weer en wind: De brandweer is er voor u! 

De aangekondigde storm van zondag 10 maart liet een spoor van vernieling achter zich. Tijdens de storm en de daaropvolgende dagen zette de Vlaamse Brandweer alles op alles om hulp te bieden aan de slachtoffers van de harde wind. In het totaal rondden we bijna 20.000 interventies af. Op het hoogtepunt van de storm waren 3864 manschappen tegelijk aan de slag en werden 877 voertuigen ingezet.   Er zijn bij de Vlaamse brandweerzones in totaal 12000 manschappen actief, beroepskrachten en vrijwilligers samen. In enkele uren tijd was een derde van alle brandweermensen in Vlaanderen ergens in het land puin aan het ruimen, bomen aan het snoeien en weggewaaide zonnepanelen of het dak van een kerk aan het beveiligen. De paraatheid en de veelzijdigheid van zo’n groot aantal hulpverleners is uniek!   De brandweerzones willen via deze weg alle hulpverleners, dispatchers en mensen die achter de schermen het beste van zichzelf gaven om alle interventies in goede banen te leiden, danken voor hun inzet.   Proficiat aan alle collega’s die – letterlijk - in weer en wind, dag en nacht, weekend of niet, jaar in jaar uit zich ter beschikking stellen om in nood klaar te staan.  

Bevorderingsprocedure sergeant - vrijwilligers & beroeps (m/v)

BRANDWEER WESTHOEK

organiseert een bevorderingsexamen voor

sergeant - vrijwilligers & beroeps (m/v)

(met aanleg bevorderingsreserve van 2 jaar tot 2 maal verlengbaar met 2 jaar)

  Deelname aan dit bevorderingsexamen is voorbehouden voor alle personeelsleden van Brandweer Westhoek die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden.  

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De Sergeant voert zijn taken uit binnen de basisbrandweerzorg. Als eerste leidinggevende ter plaatse bij een incident, moet hij een voorlopig plan maken. Dit moet hij kunnen bij elk incident. Daartoe heeft hij voldoende basiskennis nodig. Hij heeft oog voor de maatschappelijke impact die een incident met zich mee kan brengen. De functie Sergeant brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. De Sergeant heeft de leiding over de bemanning van een (multifunctionele) autopomp en de bemanning van bijzondere voertuigen die aan de autopomp worden gekoppeld. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van mensen en middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van terugkeer in de kazerne. In geval van opschaling heeft hij de leiding over de (blus)ploegen tot de aankomst van de Adjudant of officier. Als deze aanwezig is, handelt hij onder verantwoordelijkheid van de Adjudant of officier. Indien de omstandigheden daarom vragen, handelt de Sergeant op eigen initiatief. Hij hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen. Meer info is terug te vinden in de functiebeschrijving van Sergeant.

ONS AANBOD

Bij een bevordering komt het vrijwillig personeelslid automatisch in het nieuw geldelijk statuut in de salarisschaal Sergeant met 0 jaar anciënniteit. Bruto uurloon (geïndexeerd): € 17,68 + evolutie in de salarisschaal Bij een bevordering komt het beroepspersoneelslid minstens terecht in de salarisschaal MO-1 in het nieuw geldelijk statuut minimum bruto jaarwedde (geïndexeerd): € 35418,18 + evolutie in de salarisschaal indien mogelijk  

INTERESSE?

Meer informatie over de bevorderingsvoorwaarden, de selectieprocedure en een functiebeschrijving kan je krijgen bij de dienst personeel & HR of surf naar www.brandweerwesthoek.be. De kandidaturen worden ten laatste op vrijdag 26 april 2019 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, bij voorkeur via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post naar Zeelaan 37, 8670 Koksijde en omvatten een motivatiebrief, een recent C.V. en een kopie van de nodige brevetten en/of modules Opgelet! Kandidaturen die niet alle documenten hebben bezorgd op vrijdag 26 april 2019, worden niet weerhouden.

Pretparkseizoen in aantocht ! Opnieuw voordeeltickets voor Brandweer Westhoek

Met de start van het nieuwe pretparkseizoen 2019 in het vooruitzicht bieden verschillende parken graag ook dit seizoen voordelige online voorverkooptickets aan. De personeelsleden en hun familie kunnen ook dit seizoen individueel via de link http://www.tickets-for-parks.be/ voordeeltickets aankopen voor de pretparken Bellewaerde, Walibi en Aqualibi.

BELLEWAERDE: da’s 3 uitstappen in 1 dag ! | 5 € korting

Dé uitstap waar het hele gezin plezier aan beleeft? Bellewaerde natuurlijk! Gillen van plezier op de leukste attracties, de exotische dieren bewonderen en helemaal tot rust komen in de prachtige natuur? in Bellewaerde doen jullie dat allemaal,  in 1 dag!  

WALIBI: Een nieuwe interactieve attractie in een nieuwe gethematiseerde wereld : KARMA WORLD ! | 9 € korting

Versla de rebelse popcorn in de verschillende cinemazalen recht uit Bollywood. Ontdek eveneens de nieuwe Indisch getinte smaken in het gloednieuwe restaurant. Ook de kleinsten kunnen een wereld op hun maat ontdekken. De dappersten mogen alvast plaatsnemen in de nieuwe Kiddie Coaster !  

AQUALIBI : Waterpret voor iedereen ! | 5 € korting

Caraïbische wereld in Aqualibi en zwemplezier voor de allerkleinsten. Houten gekleurde gevels, exotische cocktails en bruisende salsavibes: de Caraïben overspoelen Aqualibi. Een nieuwe kinderzone, Kiddie Bay, met klaterende fonteinen en watervallen, met op kindermaat gemaakte glijbanen en tal van verrassingen. En dit allemaal in een constante temperatuur van 29°!   Meer detail en info kun je terugvinden op https://brandweerwesthoek.be/personeelspagina/personeelsvoordelen/

Maart kortingsmaand bij Torfs en Zeb

Medewerkers van Brandweer Westhoek krijgen komende maand kortingen in verschillende winkels.  Bij vertoon en/of afgifte van de kortingsbon, ontvangt u:

 • 20 % korting bij ZEB van vrijdag 8 maart tot en met zondag 10 maart 2019.
 • 15 % korting bij Torfs van woensdag 27 maart tot en met zondag 31 maart 2019.
  Download uw bonnen op: https://brandweerwesthoek.be/personeelspagina/personeelsvoordelen/  

Pannenkoekenkaarting Brandweer Nieuwpoort

Eetfestijn Jeugdbrandweer Heuvelland

Eetfestijn Brandweer Lo-Reninge

Bevorderingsprocedure vrijwillig kapitein (m/v)

BRANDWEER WESTHOEK

organiseert een bevorderingsexamen voor

vrijwillig kapitein (m/v)

met aanleg van een bevorderingsreserve van 2 jaar tot tweemaal verlengbaar met 2 jaar.

  Deelname aan dit bevorderingsexamen is voorbehouden voor vrijwillige personeelsleden van Brandweer Westhoek.  

Functieomschrijving

1. De Kapitein coördineert meerdere interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties. 2. Hij beschikt over voldoende kennis op het vlak van brandpreventie. 3. Hij is leidinggevend op operationeel, administratief of technisch vlak en/of gespecialiseerd in bepaalde administratieve of technische opdrachten. Hij is verantwoordelijk voor de werking van de ploegen op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak. Hij zorgt voor de doorstroming van de informatie naar het managementsniveau. 4. De kapitein is daarnaast verantwoordelijk voor het faciliteren en stimuleren van teamwerking, het waken over de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploegen.

Meer info is terug te vinden in de functiebeschrijving kapitein op de vacaturepagina van de website.  

Ons aanbod

Bij een bevordering komt het vrijwillig personeelslid automatisch in het nieuw geldelijk statuut in de salarisschaal Kapitein met 0 jaar anciënniteit. Bruto uurloon (geindexeerd): € 32,99 + evolutie in de salarisschaal  

Interesse?

Meer informatie over de bevorderingsvoorwaarden, de selectieprocedure en een functiebeschrijving kan je krijgen bij de dienst personeel & HR of surf naar www.brandweerwesthoek.be. De kandidaturen worden ten laatste op vrijdag 22 maart 2019 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, bij voorkeur via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post naar Zeelaan 37, 8670 Koksijde en omvatten een motivatiebrief, een recent C.V. en een kopie van de nodige brevetten en/of modules Opgelet! Kandidaturen die niet alle documenten hebben bezorgd op vrijdag 22 maart 2019, worden niet weerhouden.

Ambulanciers troosten kinderen met een Brandweer Westhoek knuffelbeer

Vanaf vandaag kunnen jonge slachtoffertjes door de ambulanciers van Brandweer Westhoek worden getroost met een gepersonaliseerde knuffelbeer.  Zo’n 10% van de ambulanceritten bij Brandweer Westhoek zijn voor tussenkomsten met kinderen.  Uit het verleden bleek het overhandigen van een knuffelbeer de nodige troost te bieden bij de kinderen. Tot voor kort werden tweedehands knuffeldiertjes na een grondige was- en herstelbeurt gebruikt als troostmiddel.  Het probleem hiermee was dat deze alle groottes en vormen hadden en dus niet handig waren om op te bergen in een ambulance.  Dit gaf ambulancier Cindy het idee om een eigen knuffelbeer van Brandweer Westhoek te laten produceren.  Een initiatief dat door de zoneleiding van Brandweer Westhoek volledig werd gesteund.  Er werden zo’n 1.000 knuffelbeertjes aangekocht en verdeeld over de 12 ambulancediensten van Brandweer Westhoek. De beertjes dragen een gepersonaliseerd T-shirtje met het logo van Brandweer Westhoek en zijn allen apart verpakt om zo in de meest hygiënische omstandigheden te kunnen worden vervoerd in de ambulances. Met de komst van deze knuffelberen wil Brandweer Westhoek de emotionele impact van een ambulancerit voor de jongste patiëntjes verzachten en hun in de meest comfortabele wijze naar het ziekenhuis overbrengen.  

 

Websites en webtoepassingen via 1 link bereikbaar

Vanaf nu kunt u alle websites en webtoepassingen van Brandweer Westhoek bereiken via 1 handige link.   Surf naar https://websites.brandweerwesthoek.be en sla de url op onder de favorieten van je webbrowser.  Zo verlies je geen tijd meer met het zoeken naar de juiste url en website.   Met dank aan Erwin Devos voor de tip !

Wintercongres Brandweer West-Vlaanderen

Op zaterdag 2 maart 2019 organiseert Brandweer West-Vlaanderen het jaarlijkse Wintercongres. Dit jaar strijken we neer in Furnevent te Veurne bij Brandweer Westhoek.   PROGRAMMA • 8.30u Ontbijt en onthaal

• 9.00u Presentaties
 • PPMO door Levy Meyer, Coördinator Fysieke Paraatheid (WOBRA)
 • Fysieke paraatheid door dokter Valerie Zwartjes (IDEWE)
 • Voorstelling Dierenreddingsteam (Brandweer Westhoek)
 • Incidenten met de tram door Franky Heyman (De Lijn)
 • Vakmanschapsdagen door Kapitein Peter Vangierdegom (Midwest)
 • Future Academy (Netwerk Brandweer)
  • 12.30u Netwerkmoment met een hapje en een drankje   REGISTREREN Registreer je nu in via http://www.brandweerwestvlaanderen.be/wintercongres voor 25 februari 2019. Dit wintercongres is aangevraagd om erkend te worden als voortgezette opleiding.
 

Enquête welzijn op het werk

Beste collega Eerst en vooral de beste wensen voor het nieuwe jaar ! Voor mijn opleiding preventieadviseur niveau 2 heb ik als eindwerk gekozen om een risicoanalyse psychosociale aspecten bij Brandweer Westhoek op te maken. Aan de hand van een vragenlijst wil ik het welzijn van u als brandweeman/-vrouw, ambulancier in kaart brengen. Zo kunnen er in de toekomst voorstellen uitgewerkt worden om waar nodig het welzijn te bevorderen. Via onderstaande knop komt u bij de vragenlijst terecht. Het invullen van de vragen is anoniem en neemt een 10-tal minuten van uw tijd in beslag.  

Vul hier de enquête in

 
  Mag ik u vragen om uw medewerking om de enquête in te vullen voor 21 januari 2019? Uiteraard is een grote respons belangrijk voor het verwerken van de gegevens in mijn eindwerk, maar ook voor het bevorderen van het welzijn op het werk. Alvast bedankt ! Met vriendelijke groeten Els Vanoverberghe admin. medew. Personeel & HR Zonale Administratie T. 058 60 39 06 T. intern 80007 E. els.vanoverberghe@brandweerwesthoek.be Vertrouwenspersoon T. 0472 18 46 77 (enkel voor vertrouwenskwesties) E. vertrouwenspersoon@brandweerwesthoek.be

Als brandweer ben je 100% BOB

Het spreekt voor zich dat je niet onder invloed van alcohol, drugs of medicatie mag werken. Daar zijn we ons allemaal van bewust. Toch vinden we het vaak moeilijk om een lekkere pint of een glas wijn af te slaan wanneer we een gezellige avond met vrienden hebben. Als dan je pager gaat voor interventie wil je erbij zijn en denk je dat ‘het nog wel kan’. De adrenaline neemt over en je hebt het idee dat je terug nuchter bent. Niets is minder waar. Het maakt je wel alerter, maar vermindert het effect van de alcohol niet.  

Feestdagen

Vooral tijdens de feestdagen – met alle feestjes, familiebezoekjes, kerstmarkten en winterevenementen – wordt er je bij elke gelegenheid alcohol aangeboden. Er is niets mis met af en toe genieten van de gezelligheid en een lekker glas. Maar zet je status in dat geval op onbeschikbaar. Zo kan een nuchtere collega opgeroepen worden en word jij niet verleid om toch op interventie te gaan.  

Collega's en inwoners rekenen op jou !

Nuchter blijven tijdens je dienst doe je niet alleen voor jezelf. Ook je collega’s en onze inwoners rekenen op jou! Als je met een collega een brand binnengaat, moet je immers op elkaar kunnen rekenen om veilig terug buiten te geraken. Bij een verkeersongeval ligt het leven van de slachtoffers in jouw bekwame handen. Merk je dat je collega gedronken heeft? Spreek hem/haar hier rechtstreeks op aan. Als je jezelf daar niet comfortabel bij voelt, vraag dan ondersteuning van een leidinggevende. Als onderweg naar een interventie wordt vastgesteld dat een collega dronken is, maak je afspraken bij aankomst op de plaats van interventie. Vraag ondersteuning van een leidinggevende.  

Hulp nodig?

Merk je van jezelf dat je problemen hebt met alcohol? Onze vertrouwenspersoon is er om jou te helpen. Een gesprek met een vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk en volledig vrijblijvend. Vanuit hun deontologie zijn zij gebonden aan het beroepsgeheim. Ze treden niet bestraffend of veroordelend op en wensen enkel het hulpverleningsproces op gang te brengen wanneer dit nodig is. Hoe kun je de vertrouwenspersoon contacteren? Als je liever met iemand van buiten onze organisatie praat, kan je een afspraak maken met de arbeidsgeneesheer.  

Feestje bij je thuis?

Nodig je vrienden en familie uit voor een feestje bij je thuis? Wil je graag iets feestelijk drinken, maar toch nuchter en beschikbaar blijven voor de brandweer? Dan helpen we je alvast graag met enkele smakelijke recepten voor cocktails op basis van alcoholvrij bier. Santé!  

De brandweer houdt van veilig vuurwerk!

De Vlaamse brandweer vraagt burgers om zelf geen vuurwerk af te steken, maar te genieten van de gemeentelijke en stedelijke knallende festiviteiten op oudejaar. Elk jaar vallen er namelijk veel slachtoffers bij particulieren die vuurwerk afsteken.  

Een onvergetelijk nieuwjaar

Ambulanciers zijn elk jaar getuige van dramatische ongevallen met vuurwerk.  Voor de betrokkenen bij zulke ongevallen zijn dit onvergetelijke feestdagen, want hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Naast de feestvierders die zelf vuurwerk ontsteken, lopen kinderen, reinigingsdiensten van de gemeente of gewone voorbijgangers die de dag nadien rondslingerend afval van vuurwerk oprapen hetzelfde gevaar. Ook restafval van niet-ontploft vuurwerk veroorzaakt ernstige verwondingen met blijvende letsels en littekens. Het gevaar op ontploffen blijft, zelfs wanneer iemand deze uren na het afsteken, aanraakt. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 bijna verdubbeld t.o.v. 2016, van 48 naar 87.  Het aantal slachtoffers jonger dan 16 jaar is in diezelfde periode zelfs verdrievoudigd, van 4 naar 13.  Verwondingen aan de ogen (27%) en het gezicht (24%) komen het meest voor. Op de derde en vierde plaats staan verwondingen aan de handen en vingers.  Het aantal slachtoffers dat diende een operatie te ondergaan is eveneens verdubbeld (vooral oogchirurgie). Vuurwerk kan je niet alleen levensgevaarlijk verwonden, het kan ook brand veroorzaken. Wanneer vuurwerk op brandbaar materiaal, zoals een rieten dak of plastic koepel, terechtkomt, kan het een heel huis in lichterlaaie zetten. Verknal je feest dus niet door vuurwerk af te steken. In veel gemeenten is het afsteken van vuurwerk bovendien verboden of strikt gereglementeerd tijdens oudejaarsnacht.  

Tips voor een KNALfeest

Steeds meer gemeenten en steden organiseren een feestelijk evenement, al dan niet met vuurwerk, om samen met hun inwoners knallend het nieuwe jaar in te luiden. Deze shows zijn professioneel georganiseerd en voldoen aan alle veiligheidsvereisten. De brandweer nodigt dan ook alle feestvierders uit om samen van dit spectaculaire vuurwerk te genieten. We geven ook nog volgende tips mee voor een mooi, onvergetelijk, maar vooral ook veilig eindejaar:
 • Fan van een echte kerstboom?  Geef hem voldoende water! Een droge kerstboom is erg brandgevoelig.
 • Let op met kaarsen. Plaats ze op een veilige afstand van brandbare materialen, zoals de kerstboom of gordijnen.
 • Gebruik bij voorkeur LED-kerstverlichting. Controleer de bedrading van je kerstverlichting.
 • Fondue of gourmet smaken heerlijk in deze periode van het jaar. Ze zorgen ook voor extra gezelligheid. Neem de nodige voorzorgen om brandwonden te voorkomen. Zijn de kabels veilig? Kunnen feestvierders, kinderen of huisdieren erover struikelen?
 • Haal een blusdeken in huis, een kleine kost die een groot verschil maakt!  En heb je een rookmelder in de buurt van je kerstboom?
 

Vanwege de brandweer: we wensen jullie een onvergetelijk eindejaar!

 

   

Brandweer Westhoek Teammembers (besloten facebookgroep)

Naast de personeelswebsite waar je vooral informatie kan consulteren, is er ook een besloten facebookgroep waar je jouw ervaringen en interessante links met elkaar kunt delen.  Deze facebookgroep is enkel toegankelijk voor medewerkers van Brandweer Westhoek en wordt beheerd door de communicatiedienst. Meld je alvast aan via onderstaande knop!

Brandweer Westhoek - Teammembers
Besloten groep · 375 leden
 
Lid worden
 
Op deze besloten facebookgroep komen alle interne berichten voor het personeel en de medewerkers van Brandweer Westhoek. Deze groep is een onderdeel ...

Voortgezette opleiding 2019 ** Nieuwe Stijl **

Brandweer dat is levenslang leren wordt wel eens gezegd.  Tijdens de vele overlegmomenten tussen de VTO coördinatoren van de hulpverleningszones en de brandweerschool, werden de voorgezette attestopleidingen grondig geëvalueerd.  Zo is er uit deze analyse een totaal nieuw concept van voortgezette attestopleidingen gegroeid.  Dit nieuwe concept zal vanaf 2019 worden toegepast.  

Waarom?

24 uren voortgezette opleiding per jaar volgen is voor iedereen een uitdaging.  Zowel voor jullie, als voor de brandweerschool en de hulpverleningszones.  Agendaproblemen, een onoverzichtelijk aanbod van attestopleidingen zijn twee van de probleempunten die met het nieuwe systeem zullen aangepakt worden.  Zo streven we er naar om iedereen gericht opleiding te laten volgen.  Zo veel als mogelijk oefenen volgens wat in de praktijk nodig is en aandacht besteden aan onderwerpen die nog niet voldoende gekend zijn.  

Thema's en groepen

Vanaf 2019 wordt alles opgebouwd rond 3 grote thema's: brand, THV en IGS.  De 24 verplichte uren worden dan ook evenredig verdeeld over de verschillende thema's, waardoor alles in één jaar tijd in pakketten van 8 uren aan bod komt. Ieder thema bestaat daarnaast uit drie groepen (A-B-C) met verschillende inhoud.  Dit om zoveel mogelijk op maat van iedereen zijn wensen en noden te kunnen werken.  Per thema vind je richtlijnen terug die duidelijk maken in welke groep je best start.  Die richtlijnen geven bijvoorbeeld aan dat als je dit jaar de opleiding CFBT gevolgd hebt, je volgend jaar beter meteen in groep B instapt in het thema brand.  Het is ook perfect mogelijk dat je per thema in verschillende groepen instapt, bijvoorbeeld voor brand in groep A, voor THV in groep C en voor IGS in groep B.  

Praktisch

Via de drie knoppen kun je de diverse thema's voor het basiskader (brandweerman en korporaal terugvinden. Het middenkader (sergeant en adjudant) en het hoger kader (officieren) krijgen eerstdaags een aangepast opleidingsprogramma aangeboden.   Inschrijven kan vanaf vandaag, vrijdag 30 november 2018 via de postoverste en/of  VTO-verantwoordelijke. Je kunt je opleidingstraject volledig zelf bepalen op basis van de voorgestelde thema's en dagen. Inschrijven kan tot en met 15 december 2018.   Ter info: Mensen die reeds een brevetopleiding volgen, zullen waarschijnlijk voldoende uren voortgezette opleiding hebben en zullen bijgevolg niet weerhouden worden voor de attestopleiding.   Mocht je nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contracteren of kijk alvast eens in de rubriek veelgestelde vragen.   Wij wensen jullie alvast een boeiend opleidingsjaar 2019 toe ! [Grid page="intra-attestopleidingen-thema" escape="true"]

SAVE THE DATE - Zonale Nieuwjaarsreceptie

Met de drukke eindejaarsperiode in zicht, willen wij alvast een momentje prikken in uw agenda voor de Zonale Nieuwjaarsreceptie.  U en uw partner worden vriendelijk uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van Brandweer Westhoek op donderdag 10 januari 2019 om 20u in Salons Ten Boogaerde te Kortemark.
 

Hou alvast deze datum vrij in uw agenda!

Afsprakennota perscommunicatie

Sinds februari 2018 is er binnen de zone een communicatieambtenaar actief.  Hij staat in voor alle interne en externe communicatie, zo ook de communicatie met journalisten en andere persactoren.  In de zitting van de zoneraad van 26 september 2018 werd een afsprakennota perscommunicatie goedgekeurd.  De volledige afsprakennota is HIER te lezen.  

Hieronder een aantal aandachtspuntjes:

 • De communicatieambtenaar is het eerste contactpunt voor de pers inzake algemene vragen omtrent de werking van Brandweer Westhoek.
 • Ieder personeelslid van de hulpverleningszone is gebonden aan het beroepsgeheim en mag bijgevolg niet zomaar details vrijgeven over interventies.
 • Het systematisch verwittigen van de pers naar aanleiding van interventies, is een strafbaar feit en bij wet verboden.
 • Enkel de hoogst leidinggevende officier ter plaatse en/of de communicatieambtenaar staan de pers te woord.  Wanneer er geen officier ter plaatse is, wordt de pers meteen doorverwezen naar de communicatieambtenaar.
 • Het is van groot belang dat er voldoende SITREP's doorgegeven worden aan de dispatching, zodat zij de info kunnen verwerken in de systemen.  Op deze manier kunnen de burgemeesters, de zonecommandant en de communicatieambtenaar vlot en volledig op de hoogte worden gebracht.
 

Contactgegevens Communicatieambtenaar:

Kristof Louagie T. 0472 18 54 10 T. 058 60 39 09 E. kristof.louagie@brandweerwesthoek.be

Brevetopleidingen 2019

Zonet werd de brevetopleidingscatalogus op de personeelswebsite geplaatst.  U kunt dus vanaf nu zich kandidaat stellen voor het volgen van een brevetopleiding bij WOBRA in 2019.   Hoe kandidaat stellen? 1. Bekijk de opleidingscatalogus via onderstaande knop of op de personeelswebsite 2. Geef uw keuze door per mail naar uw postoverste en/of VTO-verantwoordelijke vóór 4 november 2018 (en niet 2019 zoals in de mail verkeerdelijke getypt)   Verdere verloop De posten bezorgen alle kandidaturen samen met hun advies aan de zonale VTO-coördinator.  De door de zonecommandant goedgekeurde opleidingen worden nadien bevestigd door de VTO-coördinator via uw postoverste en/of VTO-verantwoordelijke naar u.  

OPLEIDINGSCATALOGUS

Exclusieve najaarsacties voor Brandweer Westhoek

Een aantal van de partners hebben dit najaar exclusieve aanbiedingen voor de personeelsleden van Brandweer Westhoek. Hieronder een overzichtje:  

 • Efteling - 8 € korting Vanaf 1 oktober 2018 kunnen medewerkers van Brandweer Westhoek tickets aankopen met 8 euro korting.  Dit is 4 euro meer dan de gebruikelijke korting.  Tickets enkel geldig tussen 1 oktober en 21 december 2019.  Meer info kunt u hier terugvinden.
 • Torfs - 15% korting Ga tussen 10 en 14 oktober 2018 langs in één van de Torfs winkels en ontvang 15% korting op de nieuwe herfst- en wintercollectie.  Download de bon hier
 • Halloween Fiësta Mortal in Bellewaerde - 6,5 € korting Halloween 2018: griezelig veel plezier voor groot én klein met Fiësta Mortal op 13, 14, 20 en 21 oktober en elke dag van 27 oktober tot en met 4 november 2018.  9,50 € korting op tickets voor 31 oktober en 1 november en 6,50 € korting op alle andere dagen.  Surf naar de voordelenpagina om uw tickets te kopen.
 • Halloween Walibi - 10 € korting Het grootste en beste Halloweenevenement in België van 13 oktober tot en met 4 november 2019.  Tickets aan 10€ korting hier verkrijgbaar
 • Disneyland Paris - 38 € korting Betaal voor een ticket voor 1 dag/2 parken slechts €51 per persoon in plaats van € 89.  Klik hier voor de info
 • ZEB - 20% korting 20% korting op de ZEB najaarscollectie van vrijdag 19 tot en met 21 oktober 2018. Hier kun je de bon downloaden.

Wereldkampioen bij Brandweer Westhoek - post Kortemark

Brandweer Westhoek - post Kortemark, heeft sinds kort een wereldkampioen in hun rangen. Op zondag 2 september nam Bram Storme deel aan het WK Duathlon in Zofingen (Zwitserland). Het WK bestond uit 10 km lopen, 150 km fietsen en afsluitend nog eens 30 km lopen. Er namen 30 profs en 250 amateursporters van over de hele wereld deel. Bram eindigde op de 19de plaats algemeen met een eindtijd van 6u49. Hij werd met deze prestatie 5de in de amateurklasse en behaalde de eerste plaats in de leeftijdscategorie 20 tot 24 jaar. 🥇🏆 Hiermee is hij dus wereldkampioen duathlon in de agegroup M20-24. 🏆🥇

Afscheidsplechtigheid Brandweerman Davy Boudein (Post Ieper)

Met grote verslagenheid melden wij het overlijden van Brandweerman Davy Boudein, zoon van Sergeant Patrick Boudein en broer van Brandweerman Andy Boudein.  De afscheidsplechtigheid gaat door op zaterdag 15 september 2018 om 10 uur in de brandweerkazerne van Ieper. U wordt vriendelijk uitgenodigd om de afscheidsplechtigheid bij te wonen in uniform.  Verzameling omstreeks 9:30 uur aan de ingang van de brandweerkazerne, Minneplein 1A te Ieper.  Gelieve rekening te houden met beperkte parkeermogelijkheden op en rond de terreinen van de brandweerpost.  Na de plechtigheid wordt er aan alle aanwezige brandweerleden een drankje aangeboden in de bar van de kazerne. Via onderstaande knop kunt u het rouwbericht bekijken. Rouwbetuigingen kunnen hier digitaal worden overgemaakt.  

Rouwbericht

Nieuwe telefoonnummers

Met de komst van een nieuw telefoniesysteem zijn er nieuwe telefoonnummers toegekend aan de verschillende brandweerposten. U kunt de nieuwe nummers raadplegen op bijgevoegde telefoonlijst.   Download hier de telefoonlijst

Bevestigingsmail decentrale opleidingen (najaar 2018)

Gisteren kregen de personen die zich hebben ingeschreven voor decentrale opleidingen in het najaar een bevestigingsmail.   Mogelijks is/zijn de hieronder vermelde data niet het gekozen moment die u hebt doorgegeven via het online inschrijvingsformulier. Dit kan de volgende redenen hebben :

 • Mensen die nog niet de vereiste 18 uren VO-uren hebben bereikt hebben voorrang op hun gekozen datum.
 • De gekozen sessie is reeds volzet, waardoor u bij de eerste dichtstbijzijnde post werd ingeschreven.
 • Wanneer u een decentrale opleiding hebt gekozen die u vorig jaar of dit voorjaar hebt gevolgd, werd deze geschrapt.
 • U hebt ‘ja’ gekozen in het inschrijvingsformulier om de opleiding te volgen maar geen datum gekozen.
  Indien er problemen zijn met uw inschrijving(en), gelieve het vto-team zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen via vto@brandweerwesthoek.be.  Zodoende kunnen wij eventueel nog aanpassingen uitvoeren.

Resultaten brandweertoets BVV bekend

BVV nam het initiatief voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek om te weten te komen hoe het personeel 'de brandweer' beleeft. Deze enquête liep begin 2018 in alle Vlaamse hulpverleningszones, inclusief de Nederlandstalige brandweer van Brussel. In totaal namen 5 575 collega’s deel, wat een totale respons geeft van 46 procent. Meer dan de helft daarvan bevindt zich tussen de 35 en 45 jaar en de overgrote meerderheid is tewerkgesteld binnen het basiskader. Ook de niet-operationele collega’s zijn goed vertegenwoordigd: 359 onder hen dienden een volledige enquête in. De meeste respons kwam uit Brandweer Zone Rand (73%) en Hulpverleningszone Taxandria (68%).  

Onderzoek toont grote beroepsfierheid

Maar liefst 94 procent van onze collega’s is trots om bij de brandweer te werken. Daaruit blijkt duidelijk dat jullie een echt hart voor de brandweer hebben. De belangrijkste drijfveer om deze passie uit te oefenen, is dat we allemaal iets willen betekenen voor onze medemens. Ook de werktevredenheid is hoog: 88 procent gaat met plezier werken en bij de vrijwillige operationelen loopt dat cijfer zelfs op tot 90 à 97 procent. Daartegenover staat wel dat een grote meerderheid van het operationeel personeel zich niet betrokken voelt bij de hulpverleningszone.  

Niet-operationele collega’s zoeken aansluiting bij operationele werking

Een overgrote meerderheid van de niet-operationele ondersteunende collega’s (76%) voelt zich juist wel betrokken bij zijn werk binnen de hulpverleningszone. Zij geven aan dat ze zich nuttig en voldoende opgeleid voelen binnen de eigen functie. Het contact met het operationeel personeel wordt positief beoordeeld, maar er is wel veel vraag naar meer intenser contact met hun operationele collega’s en algemene opleiding over hulpverlening. Hans Clarysse, voorzitter van de provinciale afdeling West-Vlaanderen en verantwoordelijke voor de organisatie van het brandweercongres geeft aan dat ze hier al meteen rekening mee houden op het congres van oktober. ‘We voorzien een heus brandweerbad voor niet-operationelen, waarbij ze het brandweerwerk echt zelf aan den lijve kunnen ervaren. Daarbij zullen ze ook een eigen traject kunnen volgen op maat van hun interesses en werkzaamheden binnen de specifieke brandweercontext’, aldus de lokale voorzitter.  

Groot vertrouwen in bekwaamheid van collega’s

Niet enkel de beroepsfierheid en werktevredenheid zijn hoog, er is ook veel vertrouwen in de vakbekwaamheid. Het merendeel van het operationeel brandweerpersoneel vindt zichzelf vakbekwaam en schat zijn collega’s daarbij ook naar waarde. We kunnen rekenen op elkaar. Ook de evolutie van de Vlaamse brandweer over het algemeen wordt overwegend positief beschouwd. We zien dat jullie meer belang hechten aan goede arbeidshygiëne en fysieke paraatheid. De helft vindt de PPMO-test geschikt om de eigen fitheid te toetsen, zonder verschil in graad of functie. Historische thema’s zoals alcohol bij de brandweer worden bespreekbaar en evolueren positief. Het principe van SAH wordt door bijna iedereen als een zinvolle ontwikkeling beschouwd. Ongeveer de helft geeft aan dat met de komst van dit principe de kwaliteit van de hulpverlening verbeterd is.  

Huiswerk voor Vlaamse brandweer

Uiteraard geven jullie de Vlaamse brandweer ook heel wat huiswerk mee. Zo merken we dat er veel bezorgdheden leven over de hoge opleidingsdruk. Vooral vrijwilligers worstelen met de verhoogde werklast omdat de evenwichtige verdeling van werk, gezin en brandweer daarmee in het gedrang komt. Bijna 40 procent stelt zich dan ook minder beschikbaar door de stijging van het aantal opleidingen. Dit aantal staat volgens jullie ook niet in verhouding tot het aantal interventies. Bovenal blijkt het privéleven wel de meest bepalende factor, want zo’n 60 procent geeft aan dat het privéleven bepaalt hoe vaak men zich beschikbaar stelt. Het gevoel van de verhoogde opleidingsdruk, de invloed van het privéleven en de uitstroom van personeel, verklaren de bezorgdheid om voldoende nieuwe vrijwilligers te werven en te behouden. Deze bezorgdheid is het grootste bij het operationele personeel (85%). Voorzitter van Brandweer Vereniging Vlaanderen, Marc Ceyssens, benadrukt dat deze signalen ernstig genomen worden: ‘Als BVV willen we immers echt dat de brandweer voor vrijwilligers een aantrekkelijke werkgever is en blijft.’   De verbinding tussen het management en de brandweermensen op straat verdient aandacht. Uit het onderzoek blijkt dat de ondersteunende niet-operationele collega’s over het algemeen een hogere waardering hebben voor het management dan de operationele collega’s. Toch beweren beide groepen duidelijk dat de managers niet weten wat er op de vloer speelt en dat er weinig transparantie is over de keuzes die ze maken. We merken ook een groot verschil over de mate van inspraak. Iets meer dan de helft van de ondersteunende collega’s (61%) vindt dat het management goed reageert op hun voorstellen, voor het operationeel personeel is dat slechts een vijfde. Over het algemeen geldt doorheen de gehele organisatie: hoe dichterbij de leidinggevende, hoe beter deze geëvalueerd wordt.   Sinds de zonevorming ervaart meer dan 60 procent van de operationele collega’s duidelijk een verlaagd familiegevoel. Dat betreuren we, want uiteindelijk geven jullie aan dat de brandweer voor jullie belangrijk is. Dat zou eigenlijk juist een extra troef voor een globaal sterkere brandweer kunnen betekenen. Een ruime meerderheid heeft het gevoel een nummer te zijn. Dat gevoel is voornamelijk aanwezig bij het operationeel personeel, bij het ondersteunend niet-operationeel personeel vindt amper 29 procent zich hierin. De grote meerderheid geeft aan dat ze minder waardering krijgen van het management dan vóór de zonevorming.  

In gesprek

Dit rapport is natuurlijk slechts een begin. Jullie geven in elk geval duidelijk het signaal dat er nog werk aan de winkel is. BVV heeft dit waardevol rapport in handen en wilt hiermee belangrijke stappen vooruit zetten binnen de Vlaamse brandweer. We zullen nu de tijd nemen tot aan het congres om dit lijvig dossier grondig door te nemen samen met de verschillende partners, om daarna de voornaamste werkpunten te bundelen en deze terug te koppelen naar jullie.   Gedurende de komende maanden zullen er ook intensieve gesprekken opgestart worden met o.a. het Netwerk Brandweer, de vakorganisaties en alle federaties om aan deze werkpunten concrete actiepunten te koppelen. Alleen samen kunnen we echt stappen vooruit zetten op een positieve manier. Uiteraard heeft ook elke zone hierin haar eigen werk te doen. Daarom zijn we blij dat ook het Netwerk Brandweer het belang van deze brandweertoets erkent. Dankzij de aparte zonale rapporten hebben de zonecommandanten een instrument in handen om op zonale maat accenten te leggen in hun beleid. BVV zal dit zeker mee opvolgen.  

Concrete actiepunten op brandweercongres

We waarderen jullie input ten zeerste en willen iedereen dan ook bedanken voor de grote respons. Het mag duidelijk zijn dat we deze resultaten niet licht opnemen en daarom presenteren we de concrete cijfers als er ook meer duidelijkheid is over de acties die eraan gekoppeld kunnen worden op Vlaams niveau. Jullie zitten immers niet te wachten op wat loze cijfers en woorden, wel op daden. De grote uitdaging wordt namelijk om in samenwerking met alle partners concrete stappen te zetten naar een beter personeelsbeleid.   Om het met de woorden van Fred Heerinck te zeggen, brandweercommandant bij Veiligheidsregio Drenthe, die vorig jaar nog te gast was op ons brandweercongres: ‘Raak elkaar niet kwijt in verwijten, accepteer de schaalvergroting met de daarbij horende regels en systemen . Maar organiseer op menselijke maat en stel de mens centraal in je regels en systemen.’ Daar willen we als BVV samen met jullie voor gaan. En voor dat alles voorzien we voldoende tijd op het brandweercongres in oktober, waar we tevens met elkaar verder in gesprek kunnen gaan.

Brandweer Westhoek heeft bouw- en verhuisplannen

Tijdens de laatste zitting van de zoneraad van 27 juni 2018 werd beslist dat Brandweer Westhoek overgaat tot de bouw van een nieuwe kazerne te Poperinge en de zonale administratie haar intrek neemt in het voormalige politiecommissariaat in de Zeelaan te Koksijde.  Deze bouw- en verhuisplannen kaderen in de uitbouw van het zonale masterplan rond de werking van de hulpverleningszone.    Nieuwe brandweerkazerne te Poperinge Op basis van analyses in het personeelsbehoefteplan van Brandweer Westhoek en om te blijven voldoen aan de principes van Snelste Adequate Hulp dringt een reorganisatie van de bestaande brandweerposten in Groot-Poperinge zich op.  Met de bouw van een nieuwe multifunctionele brandweerkazerne aan de Ouderdomseweg te Poperinge zullen de posten Poperinge en Reningelst samensmelten tot 1 grote brandweerpost en is Brandweer Westhoek klaar voor de uitdagingen van de toekomst .   In 2011 werd het RUP "Ouderdomseweg - Sportzone" goedgekeurd.  Hierdoor verkreeg de site langs de Ouderdomseweg een dienstverlenende rol, waarbij ruimte beschikbaar werd gesteld voor een bandweerkazerne, de technische dienst, een polyvalente zaal en sportinfrastructuur.  Voor het project van de nieuwe brandweerkazerne zal Stad Poperinge de grond ter beschikking stellen via een erfpachtovereenkomst en zal Brandweer Westhoek instaan voor het bouwen van de kazerne.  Tijdens de zoneraad van 28 juni 2018 werd een eerste stap gezet in de verdere ontwikkeling en gaat men nu op zoek naar een ontwerper voor de kazerne.   Zonale administratie verhuist naar voormalig politiecommissariaat in Koksijde Momenteel worden de administratieve diensten van Brandweer Westhoek gehuisvest in een gebouw op de luchtmachtbasis aan de Robert Vandammestraat in Koksijde.  Voor de verdere uitbouw van de zonale administratie op langere termijn werd uitgekeken naar een alternatieve locatie.  Deze werd gevonden in het voormalige politiecommissariaat in de Zeelaan te Koksijde.   De politiediensten verhuizen in het najaar naar een nieuw politiehuis in Koksijde en na wat opfrissingswerken zal de zonale administratie van Brandweer Westhoek haar intrek nemen in een deel van de gebouwen recht tegenover de bestaande brandweerkazerne van Koksijde.   Masterplan De bouw- en verhuisplannen van Brandweer Westhoek kaderen allen in de uitbouw van het zonale masterplan rond de werking van de hulpverleningszone.  In de toekomst zullen er in andere gemeenten, in het kader van de integratie van brandweerposten, nog nieuwe kazernes gebouwd worden.

1-1-2 daar speel je niet mee!! Bel enkel bij noodgevallen...

Onlangs werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een brand in een gebouw.  Bij aankomst bleek dat kinderen zich verveelden en voor de grap het noodnummer 112 hadden gebeld. Met de vakantie voor de deur willen wij iedereen oproepen om de noodnummers correct te gebruiken en zeker niet als grap te bellen! Naast het feit dat dit een zeer dure grap financieel is, kunnen mensen in een echte noodsituatie langer moeten wachten op de vereiste hulp...  

Noodnummers in België

In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:
 • 112 voor ambulance en brandweer
 • 101 voor politie
112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie.  

Wat zeg je als je een noodnummer belt?

Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van je horen:
 • de juiste locatie
 • wat er gebeurd is
 • of er gewonden zijn
 • wie je bent
 

Wat is het verschil tussen een dringende en een niet-dringende oproep? Enkele voorbeelden.

Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend de brandweer, een medisch team of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale brandweer, je huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie. 
Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.   Wanneer mag je wel bellen?
 • Als een gebouw, bos of auto in brand staat.
 • In geval van een ernstig ongeval met gewonden of doden.
 • Wanneer je slachtoffer of getuige bent van een gevecht.
 • Als je iemand ziet inbreken in een huis.
  Wanneer mag je niet bellen?
 • Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt.
 • Om een grap uit te halen.
 • Als je algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres.
  Nog enkele tips:
 • Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtrij te staan.
 • Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Zo is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.
 

Wat gebeurt er als je geen dringende hulp nodig hebt en je toch een noodnummer belt?

Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen naar een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp nodig hebben, maar ook om een taxi te bestellen of per ongeluk omdat het toetsenbord van iemands GSM niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep. Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Deze mensen moeten dus langer wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen personen die opzettelijk naar noodcentrales bellen voor de grap zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112 of 101 als je echt dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Met andere woorden “Noodoproepen: geen gezever”.  

Je kinderen leren het noodnummer 112 correct te gebruiken? Laat volgend filmpje zien:

 

Decentrale opleidingen najaar 2018

In het najaar worden opnieuw een aantal decentrale opleidingen voorzien.  Naast de opleidingen zoals GO-RSTV, IGS, Liften en Lanstechnieken, zijn er ook een aantal nieuwe opleidingen.  Voor het eerst organiseren we de opleiding stutten en schoren, openen sloten en houthaktechnieken. Bijkomend worden een aantal combidagen georganiseerd waarbij de opleiding lanstechnieken en liften gevolgd kunnen worden op 1 zaterdag.  Zo heb je meteen 6u voortgezette opleiding op zak. Inschrijven voor de decentrale opleidingen kan via onderstaande knop.  Ten laatste op 15 augustus 2018krijg je vanuit de zonale administratie een antwoord omtrent je inschrijving. Enkel de mensen die de opleiding nog niet hebben gevolgd, zullen weerhouden worden.  Tevens wordt er voorrang gegeven aan de mensen die nog geen 18 uur voortgezette opleiding hebben gevolgd dit jaar.  

Schrijf je hier in

 
Home

Brandpreventieproject Brandweer Westhoek wint prijs

Vorig jaar in september lanceerde Brandweer Westhoek de verkoop van rookmelders in de gemeentehuizen van de 18 Westhoekgemeenten.  Door de verkoop te organiseren in de gemeentehuizen wordt de drempel om een rookmelder te kopen voor een groot stuk verlaagd en dichter bij de bevolking gebracht.  Hierdoor waren senioren en minder mobiele mensen eveneens in staat om een rookmelder aan te schaffen.  Tijdens een wedstrijd naar aanleiding van de veertiendaagse van de veiligheid sprong de campagne in het oog van de FOD Binnenlandse Zaken - Directie Brandveiligheid en won Brandweer Westhoek 500 rookmelders.  De prijs werd vandaag overhandigd op de Grote Markt in Diksmuide.  De rookmelders zullen worden verdeeld aan senioren en kansarmen in de 18 Westhoekgemeenten.   Meer dan 3000 rookmelders verkocht in de Westhoek Sinds de start van de campagne in september vorig jaar zijn er al meer dan 3000 rookmelders verkocht in de 18 verschillende Westhoekgemeenten.  Door de verkoop van rookmelders te organiseren in de gemeentehuizen wordt de drempel om een rookmelder te kopen voor een groot stuk verlaagd.  De Westhoek heeft niet zoveel commerciële verkooppunten waar rookmelders te koop zijn.  De afstand naar een doe-het-zelf-zaak, is vooral voor oudere en minder mobiele mensen te groot.  Bovendien weten mensen vaak niet welke rookmelder ze moeten kopen en hebben ze ook vragen bij het aantal rookmelders.  Daarom kregen de gemeentepersoneelsleden, die instaan voor de verkoop, een basisopleiding vanuit Brandweer Westhoek, om zo de eerste vragen te kunnen beantwoorden.   Rookmelders voor senioren en kansarmen Tijdens een wedstrijd naar aanleiding van de veertiendaagse voor de veiligheid sprong de rookmelderscampagne in het oog van de FOD Binnenlandse Zaken - Directie Brandveiligheid.  Brandweer Westhoek kwam bijgevolg als winnaar uit de bus en mag nu 500 rookmelders in ontvangst nemen uit handen van directeur Jan De Saedeleer.  De plechtige overhandiging vond vandaag plaats op de Grote Markt van Diksmuide in aanwezigheid van burgemeester Lies Laridon, voorzitter van de hulpverleningszone en een delegatie van Brandpreventieadviseurs van Brandweer Westhoek. De 500 rookmelders zullen worden verdeeld over de 18 Westhoekgemeenten om vervolgens via de OCMW's of woonwinkels op te hangen bij senioren en kansarme inwoners.  

Oorlogstuig, niet aanraken ! Bel de politie.

Geregeld nog wordt de Westhoek geconfronteerd met de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Landbouwers, wandelaars en spelende kinderen treffen nog vaak oude oorlogsmunitie uit '14-'18 aan. Een gouden raad: raak dat tuig nooit aan en verwittig onmiddellijk de politie. Die doet dan een beroep op de gespecialiseerde Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) uit Poelkapelle die het goedje komt ophalen. DOVO beantwoordt meer dan 3.000 interventieaanvragen per jaar, goed voor bijna 200 ton munitie.

Jeugdbrandweer Ieper behaalt goud en brons

[caption id="attachment_3024" align="alignleft" width="250"] De gouden en bronzen jongens en meisjes van Jeugdbrandweer Westhoek post Ieper[/caption] Op zaterdag 26 mei 2018 behaalden de twee wedstrijdploegen van Jeugdbrandweer Westhoek post Ieper een puik resultaat op de nationale wedstrijden te Duffel. Ze behaalden de eerste en derde plaats tijdens een spannende wedstrijd. Deze wedstrijden bestaan uit 3 delen: een estafetteproef met hindernissenparcours, een snelheidswedstrijd waar zo snel mogelijk een bluslijn moet worden opgebouwd en een brandweerproef waar het team een bluspomp met blusleidingen moet opstellen. De eerste ploeg eindigde als eerste op alle klassementsproeven en haalde dus het goud naar de Westhoek.   Bij de jeugdbrandweer worden jongens en meisjes in een leeftijd variërend van 12 jaar tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweergebeuren. Het zijn jonge mensen die op een of andere manier belangstelling tonen in de brandweer; hetzij bij een demonstratie of op een opendeurdag; hetzij doordat een familielid bij de actieve brandweer is. Deze belangstelling wordt bij de jeugdbrandweer verder uitgebouwd en uitgediept. Naast de technische opleiding wordt er ook aandacht besteed aan waarden, zoals met elkaar samenwerken, elkaar helpen en respect hebben voor een ander, van elkaar leren enz…, gericht op de toekomstige brandweertaak.   Het voordeel van zo’n jeugdbrandweergroep is dat men de jongelui gedurende een zestal jaren door en door kan leren kennen en daardoor beter kan oordelen of zij al dan niet geschikt zijn voor toetreding in het korps. Een doorstroming die probleemloos kan verlopen, omdat meerdere leden van het korps “hun” jeugdbrandweergroep door en door kennen.   Voor meer informatie over de jeugdbrandweer in de Westhoek ga naar: https://brandweerwesthoek.be/jeugdbrandweer/

Melding van een wespennest voortaan via e-loket

Brandweer Westhoek noteerde vorig jaar zo’n 1288 tussenkomsten voor het verdelgen van wespennesten.  Een groot pak meldingen dat we nu via 1 centraal onlineformulier op het e-loket willen bundelen. Waarom een e-loket? In de eerste plaats moet het gebruik van een e-loket het aantal telefoonoproepen voor niet-dringende interventies in de noodcentrales verminderen.  Daarnaast kan met behulp van het e-loket onmiddellijk de juiste hulp van in de buurt ter plaatse gestuurd worden. Mensen die niet zo internetminded zijn of gewoon geen internettoegang hebben, kunnen gebruik maken van de wespofoon: 058 603 990.  Een telefoonnummer dat rechtstreeks naar de zonale dispatching belt en waar ze de melding noteren en toewijzen aan de juiste brandweerpost.  

e-loket

 

Brandweer Westhoek promoot het belang van rookmelders op rallywagen

Tijdens de Monteberg Shortrally ziet het publiek vandaag voor het eerst een rallywagen met een boodschap van levensbelang voorbijflitsen.  Brandweer Westhoek promoot samen met rallypiloot Wouter De Keyser het belang van rookmelders  op een VW Golf Historic rallywagen.  Op deze manier wil de werkgroep Brandveilig Wonen de boodschap "rookmelders redden levens" zo ruim mogelijk verspreiden.  De wagen is later ook te zien zijn tijdens rallywedstrijden in Ieper en Koekelare.   Meer dan 1 dode bij brand per week In 2017 vielen er 53 dodelijke slachtoffers bij brand in België te betreuren, dit jaar zelfs al 23 personen.  Dit is meer dan 1 persoon per week!  Vele van deze woningbranden en slachtoffers kunnen voorkomen worden.  Ongeveer de helft van de doden valt tijdens de nacht, het moment waarop alle zintuigen zich in slaapmodus bevinden en een rookmelder de reukzin zou moeten overnemen. Daarnaast kunnen rookmelders ook overdag ervoor zorgen dat branden veel sneller worden opgemerkt, waarbij de materiële schade kan beperkt worden. Rallywagen De werkgroep Brandveilig Wonen van Brandweer Westhoek wil de boodschap en het belang van rookmelders zo ruim mogelijk verspreiden en gaat hiervoor een unieke samenwerking aan met rallypiloot, en tevens ook brandweerman, Wouter De Keyser.  Vanaf vandaag neemt hij met zijn VW Golf Historic rallywagen deel aan diverse wedstrijden met daarop het beeld van de rookmeldercampagne "Max ruikt het niet altijd, hang rookmelders!" De wagen is onder meer te zien zijn tijdens de Monteberg Shortrally, de 24u van Ieper en de Hemicuda rally te Koekelare. Gratis advies en huisbezoek Mensen met vragen over rookmelders of die een persoonlijk advies wensen, kunnen steeds een beroep doen op de Brandpreventieadviseurs van Brandweer Westhoek.  De brandpreventieadviseur sensibiliseert rond brandrisico's, geeft tips rond brandpreventie en geeft thuis in woningen objectief en kosteloos advies op maat voor de bewoners.  Zo'n gratis advies kan aangevraagd worden op www.brandweerwesthoek.be  

Infoavonden | Brandweer Westhoek zkt. vrijwilligers (m/v)

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is vrijwilliger bij de brandweer wel iets voor jou. Want Brandweer Westhoek zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat voor elkaar door het vuur gaat.   Om je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, behaal je eerst het federaal geschiktheidsattest (FGA). In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool WOBRA uit Zedelgem deze proeven, die volgende omvatten:

 •  cognitieve proef: peiling naar je algemene en parate kennis
 •  handvaardigheids- en fysieke proef: indien geslaagd voor de cognitieve proef
 

Kom naar de infoavond voor meer details!

 • maandag 26 maart 2018, om 19u30 - Westouter
 • donderdag 12 april 2018, om 20u00 - Veurne (Gegroepeerde infoavond voor de gemeenten: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke en Veurne)
 • maandag 16 april 2018, om 19u30 - Ieper
 • dinsdag 17 april 2018, om 19u30 - Wervik
 • dinsdag 17 april 2018, om 20u - Diksmuide (Gegroepeerde infoavond voor de gemeenten: Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark en Leke)
 • woensdag 18 april 2018, om 19u - Mesen (Gegroepeerde infoavond voor de gemeenten: Mesen en Heuvelland)
 • vrijdag 20 april 2018, om 20u00 - Langemark-Poelkapelle
 • vrijdag 20 april 2018, om 20u00 - Zonnebeke
 • vrijdag 20 april 2018, om 20u00 - Poperinge
  Alle infoavonden zijn voorbij.  Wens je toch nog informatie te ontvangen over vrijwilliger zijn bij de brandweer?  Mail dan naar info@brandweerwesthoek.be  

Brandweer Westhoek bedankt Carine en Danny

Vorige week beantwoorden Carine en Danny uit Adinkerke noodgedwongen, door een fout in de doorschakelcomputer, verschillende telefoonoproepen voor brandweerpost Veurne. Om hen te bedanken voor het plichtsbewust beantwoorden van de telefoonoproepen en zich te verontschuldigen, hebben brandweermannen van Brandweer Westhoek het koppel deze middag verrast met een grote bos bloemen en pralines.  Daarnaast wil Brandweer Westhoek de bevolking oproepen om in nood steeds het noodnummer 112 te vormen en niet te bellen naar de administratieve nummers van de brandweer.  

 

Majoor Vandromme gepromoveerd

Vanaf 1 januari 2018 zal Majoor Dimitri Vandromme de functie van regiodirecteur opnemen binnen Brandweer Westhoek - regio Zuid. Hiermee komt hij aan het hoofd te staan van de brandweerposten Geluwe, Ieper, Kemmel, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Nieuwkerke, Poperinge, Reningelst, Wervik, Westouter, Zonnebeke en Zuid-Ijzer. Als regiodirecteur zal hij instaan voor de coördinatie en de goede werking van de verschillende brandweerposten in nauwe samenwerking met de postoversten. Majoor Vandromme startte zijn brandweerloopbaan in Poperinge. Sinds 2010 was hij commandant van Brandweer Poperinge en trad hij zo in de voetsporen van zijn vader, Gilbert Vandromme. Binnen Brandweer Westhoek was Dimitri reeds verantwoordelijk voor de coördinatie van de voortgezette opleidingen, vorming en training. Deze taak zal hij blijven ter harte nemen, samen met zijn nieuwe uitdaging. Door de promotie naar regiodirecteur komt de functie van postoverste bij de post Poperinge vrij en zal deze worden ingevuld door Luitenant Bart Couwet.    

Westhoekgemeenten verkopen rookmelders

Rookmelders, van levensbelang !

Afgelopen 3,5 jaar stierven er 203 personen tijdens een brand, 5,42% daarvan waren inwoners van de Westhoek. Ongeveer de helft van de doden valt tijdens de nachtelijke uren, het moment waarop al onze zintuigen zich in slaapmodus bevinden en een rookmelder onze reukzin zou moeten overnemen.  Daarnaast kunnen rookmelders ook overdag ervoor zorgen dat branden veel sneller worden opgemerkt, waarbij de materiële schade wordt beperkt.  

Drempel verlagen en correct informeren

Naast de nationale campagnes wil Brandweer Westhoek het belang van rookmelders in eigen regio extra benadrukken.  De 18 Westhoekgemeenten hebben dan ook in de zoneraad van 7 maart 2017 beslist om vanaf 9 september 2017 rookmelders te verkopen aan hun inwoners. Door de verkoop te organiseren in de gemeentehuizen wordt de drempel om een rookmelder te kopen voor een groot stuk verlaagd.  De Westhoek heeft echter niet zoveel commerciële verkooppunten waar rookmelders te koop zijn.  De afstand naar een doe-het-zelf-zaak is vooral voor oudere mensen soms groot.  Bovendien weten mensen vaak niet welke rookmelder ze moeten kopen en hebben ze ook vragen bij het aantal rookmelders en de plaats waar ze die moeten ophangen. De gemeentepersoneelsleden, die zullen instaan voor de verkoop, krijgen eerstdaags een basisopleiding vanuit Brandweer Westhoek om zo de inwoner correct te kunnen informeren over de werking en de plaatsing van de rookmelders. De verkoopprijs is vastgelegd op 16 euro per rookmelder.  De toestellen hebben een levensduur van 10 jaar en werken op een ingebouwde batterij.  

Westhoekgemeenten verkopen stickers

Huisdier in nood! Naast de campagne en de verkoop van rookmelders, lanceert Brandweer Westhoek nog een ander bijzonder initiatief.  Als eerste hulpverleningszone van België zullen de eigenaars van een huisdier aan de hand van een sticker kunnen aanduiden hoeveel dieren er aanwezig kunnen zijn in een woning. Zo kunnen de tussenkomende brandweerploegen in 1 oogopslag zien hoeveel huisdieren ze mogelijks kunnen aantreffen.  Wanneer de situatie het toelaat, zullen zij vervolgens een reddingsoperatie aanvatten en de geliefde dieren veilig en wel bij hun baasjes brengen. Ook zonder de sticker doen de brandweerploegen steeds hun uiterste best om alle dieren te redden tijdens noodgevallen.  De sticker is echter een praktisch hulpmiddel om de interventie vlotter te laten verlopen. De stickers zullen eveneens te koop worden aangeboden voor 4 euro per stuk in de verschillende gemeentehuizen van de Westhoek. Niet inwoners kunnen deze bestellen via info@brandweerwesthoek.be.

Door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer

Brandweer Westhoek maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Klik dan op de disclaimer onderaan de website.

Sluiten