sdfqsdf

Aanwervingsvoorwaarden

Jongeren die wensen lid te worden van een jeugdbrandweergroep dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • minimum 12 jaar en maximum 15 jaar zijn;
  • wonen in één van de gemeenten van de Westhoek;
  • een volledig inschrijvingsdossier ingevuld door de ouders indienen;
  • medische geschikt bevonden zijn door een huisarts op basis van de medische vragenlijst;
  • betalen van het lidgeld (25 €);
  • bereid zijn om toe te treden tot de dichtstbijzijnde post met een jeugdwerking.
Contact
Aanwervings-documenten
In te vullen en te laten tekenen door de ouders
Medisch dossier
In te vullen door de huisarts