Facturen

Het tarief voor een ambulancetussenkomst is vastgelegd bij wet op 60 €* per patiëntcontact.  Deze zijn volledig ten laste van de patiënt en kunnen niet teruggevorderd worden van het ziekenfonds. *Bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De wettelijke bepalingen voorzien duidelijk dat de vervoerde persoon de kosten moet dragen; als achteraf blijkt dat de verantwoordelijkheid bij een andere persoon ligt moeten de kosten via uw verzekering teruggevorderd worden.  De vervoerde persoon betaalt eerst de volledige som.

De mutualiteit komt in de nieuwe tariefregeling niet meer tussenbeide voor de door u ontvangen factuur.  In geval u over een hospitalisatieverzekering beschikt, dient u best de factuur in bij uw makelaar binnen.

Indien u de factuur of de bijlage verloren bent, dan bezorgen we u graag een duplicaat.  Dit kan zowel per post als per e-mail. U kunt deze aanvragen per mail naar [email protected] of telefonisch op het nummer 058 60 39 18

In dit geval neemt u telefonisch contact op met de dienst boekhouding (058 60 39 18).  Mits grondige motivatie en goedkeuring door de Bijzondere Rekenplichtige kan de opleg met een afbetalingsplan afbetaald worden.  Dit kan via [email protected] aangevraagd worden.

De factuur staat altijd op naam van de patiënt. Je neemt best met je werkgever contact op om na te gaan wat de volgende stappen zijn.

Het blijft natuurlijk jouw verantwoordelijkheid dat de factuur binnen de gestelde betaaltermijn betaald is.

Heb je een hospitalitatieverzekering? Neem zeker contact op met de verzekering, vaak is het vervoer met de ambulance voorzien in de polis. Het bedrag dat je terugvindt op de factuur is het bedrag waarin reeds de tussenkomst van het ziekenfonds verwerkt is.

Je ontvangt een factuur zodra er contact geweest is tussen de ambulancier en de patiënt.

De melder heeft ingeschat dat er hulp nodig was en zijn burgerplicht gedaan door de ambulance te bellen. U bent gehouden om deze factuur te betalen. Bent u van oordeel dat deze persoon dat onterecht heeft gedaan, dient u bij de politie klacht neer te leggen.

Interventieverslagen

Enkel betrokken partijen, verzekeraars van deze partijen en de politiediensten kunnen een interventieverslag bekomen.  Op dit verslag zal u volgende gegevens terugvinden:

  • Oproepgegevens
  • Plaats, naam, straat en gemeente van de tussenkomst
  • Aard v/d tussenkomst
  • Type gebouw
  • Acties
  • Uitruktijden
  • Andere aanwezige diensten

 

Een interventieverslag opvragen kan via [email protected]