← meldingen

Brandvoorkoming

Een vraag voor een brandweeradvies (afleveren van een brandpreventieattest) wordt gericht aan de burgemeester van de gemeente waar de vestiging is, die de brandweer opdracht geeft een brandpreventieverslag op te stellen conform de geldende reglementeringen.