sdfqsdf

Brandpreventieadviseur

Brandpreventieadviseur: gratis advies brandveiligheid

De brandweer heeft enkele brandpreventieadviseurs in dienst. Hun taak is om inwoners te wijzen op de risico’s van een brand. De brandpreventieadviseurs leveren gratis advies: aan huis bij de burger zelf of tijdens voordrachten voor verenigingen, organisaties, … .

Verder organiseren ze ook op lokaal niveau voorlichtingscampagnes en evenementen rond deze themathiek.

Aanvragen voor het bezoek van een brandpreventieadviseur kunnen gebeuren op https://www.besafe.be/brandpreventieadviseur.