← meldingen

Brandvoorkoming

 

De brandweer verleent brandpreventieadvies bij (bouw)vergunningen en evenementen.  Toezichtstaken en wettelijke controles horen eveneens bij het takenpakket.  De brandweer baseert zich hiervoor op de geldende wet- en regelgeving van verschillende niveau’s (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten).

 

Een aanvraag omtrent brandweeradvies wordt gericht aan de burgemeester van de gemeente waar de vestiging van uw bedrijf is gelegen.  De burgemeester geeft de brandweer de opdracht een brandpreventieverslag op te stellen.

 

Voor meer informatie of vragen omtrent een lopend dossier kunt u terecht bij de dienst Brandvoorkoming: